Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 10 - 10 maart 2021

13 -14 MAART: 4DE ZONDAG IN DE VASTEN

" De mensenzoon, hoog verheven "


De evangelielezing van dit weekend bevat een leergesprek van Jezus met Nicodemus, een farizeeër, die ’s nachts bij Jezus kwam om bij te leren.
Denk eens … luister eens !!! Je hoort Jezus, zo maar aan het woord:
“Iemand, die slecht handelt, heeft afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar worden.
Maar wie de waarheid doet, die gaat naar het licht, opdat uit zijn daden zou blijken, dat ze in God gedaan zijn.”


Corona veilig

Heropstart weekendvieringen

Het is zo ver. Wij gaan weer naar weekendvieringen.
Wij spreken zeker niet van “volle gaas”, wij mogen zelfs niet met allemaal samen vieren.
Let op de afspraken hieronder en je bent welkom in zes Geelse kerken …
ALS ER NOG PLAATS IS en als je die plaats bevestigd werd.

 

Reserveren is voor iedereen en alle vieringen  noodzakelijk en kan enkel voor de vieringen van het eerstkomende weekend.

Voor elke viering is een afzonderlijke inschrijving verplicht.

Wij doen er alles aan om zoveel mogelijk mensen te kunnen ontvangen en vragen iedereen dus uitdrukkelijk om slechts voor 1 viering te reserveren.

De 6 genoemde kerken staan open voor iedereen die inschrijft.

We vragen om zoveel mogelijk via onze website in te schrijven, vraag desnoods hulp aan je kinderen of kleinkinderen. Telefonisch kan ook indien niet anders kan.

 

ST.-AMANDS CENTRUM

Zondag 14 maart

11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist.

Dinsdag 16 maart

19.00 u. Zm. Anna-Maria en Anna-Catharina Vloeberghs.

Vrijdag 19 maart

19.00 u. Mis ter ere van St.-Jozef.

 

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 14 maart

09.00 u. Zm. August Bens, Julia Verborght, Colette Bens, Leon Vleugels, Marleen Vleugels, Andrea Bens, Leopold Cornelissen, Theophiel Van Olmen, Jos Staes, Florent Bens.

 

ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 13 maart

18.00 u. open kerk

 

ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 14 maart

9.30 u. Reservering voorafgaandelijk noodzakelijk!
Lector : Ludo

 

ST.-DIMPNA

Zondag 14 maart

09.30 u. Eucharistieviering

Woensdag 17 maart

19.00 u. Wij bidden voor Annie Goos en familie, voor de H. Dimpna en voor een goede gezondheid.

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 14 maart

19.00 u. Voor overledenen

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 14 maart

10.30 u. voor overledenen

Maandag 15 maart

18.30 u. voor overledenen

Vrijdag 19 maart

18.30 u. voor overledenen

 

Verder blijven onze kerken toegankelijk tijdens de uren, waar normaal in het weekend wordt gevierd. Je bent welkom, je wordt niet bekeken, noch ter verantwoording gevraagd.

Hartelijk welkom !

Veel devotie !..  


BIDDEN MET DE NIEUWE MEDIA

ROZENKRANSGEBED VANUIT SCHERPENHEUVEL

Dagelijks om 09.20 u.: Eclips TV

 

DAGELIJKSE EUCHARISTIE

Dagelijks om 10.00 u. : KTO TV mis vanuit de grot van Lourdes

Dagelijks om 16.00 u. vanuit de kathedraal van Antwerpen via internet

Op donderdag worden de overledenen herdacht, van wie de familie dit heeft gevraagd aan het vicariaat. (vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be)

 

ZONDAGSEUCHARISTIE 14 maart

10.00 u. RADIO 1 en TV1 vanuit de St.-Quintinuskathedraal van Hasselt.

10.00 u. NPO 2 hoogmis vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas in Amsterdam, met pastoor Eric Fennes. Vooraf is er 15 minuten “geloofsgesprek”


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Geen palmbedeling in onze kerken dit jaar

Net zoals vorig jaar is er in onze kerken dit jaar omwille van de coronacrisis geen palmbedeling.

De mensen die naar de palmzondagvieringen kunnen komen, mogen wel hun eigen palmtakje meebrengen zodat de priester dit kan wijden.

De regeling voor palmzondag en de goede week komt later in uw Kerk en Leven. Dank voor jullie medewerking.


Broederlijk Delen!

We moeten naar een nieuwe levensstijl. Wat iedereen normaal noemt, maakt onze wereld ziek.

Grondstoffen raken uitgeput, het milieu is vervuild, hele groepen mensen vallen – letterlijk - uit de boot terwijl een kleine groep geprivilegieerden in ongezonde overvloed leeft.

Broederlijk Delen stelt voor om te delen, hefboom om dit systeem te veranderen. 1 van onze communicanten dacht er goed over na en bakte zelf koekjes… Wat doe jij naar Pasen toe?


Eerste communies en vormsels uitgesteld

Zoals u al kon lezen in Kerk en Leven en hoorde in de andere media, zijn onze eerste communies en vormsels omwille van de coronamaatregelen uitgesteld naar het najaar.
Het was een hele puzzel om de data te leggen en zelfs hier moeten we nog altijd zeggen, hoewel we hopen van niet… “onder voorbehoud van de maatregelen en de situatie dan”.
Desalniettemin zijn de data geprikt en kan u deze meedelen aan iedereen die het horen wil.


Welke keuzes maak jij? Broederlijk Delen!

In de lezingen van dit weekend krijgen we tien richtingaanwijzers voor ons leven. Gedurende deze veertigdagentijd roept de Kerk, roept God ons op om eens extra na te denken over welke richting wij met ons leven uitgaan. Natuurlijk, ieder van ons heeft al een richting gekozen en een hele weg afgelegd, hoe oud of jong we ooit zijn, maar toch komen we telkens weer kruispunten tegen in ons leven. Op die plaatsen moeten we dan kiezen, gaan we links, rechts, recht vooruit of keren we terug op onze stappen. Welke weg we ook gaan, elke keuze heeft zijn consequenties. “Bovenal bemin 1 God…” horen we in de tien geboden… maar welke God willen wij beminnen, die van het geld, van de materie, of onze Ene God van liefde voor elkaar… en zo blijft het leven kiezen, op alle gebied.

Het is hoopvol en de moeite waard om met Broederlijk Delen te leren dat delen een hefboom is voor structuurveranderingen en een antwoord biedt aan de uitbuiting van mens en aarde. Broederlijk Delen laat ons dit jaar kennis maken met o.a. Theater Day Productions (TDP) uit Gaza (Palestina). Zij geven Gazaanse kinderen en jongeren de kans om hun emoties, frustraties, zorgen en dromen uit te spelen in theater en bieden hen zo toekomstperspectief.

Ook op Aswoensdag stonden we in onze digitale startavond van Broederlijk Delen ondermeer stil bij de keuzes die de boeren in Bolivia elke dag opnieuw weer moeten maken. De agro-industrie in Bolivia beperkt het aantal gecultiveerde gewassen om zo meer winst te maken. Kleine boeren zijn hier de dupe van. Zij organiseren zich in CENDA, partner van Broederlijk Delen en weigeren te buigen voor die god van het grote geld. Gemeenschapsregisters van zaaigoed garanderen de veelheid van gewassen en geven kleine boeren hun zelfstandigheid terug. Ook de natuur is ermee gediend, want diversiteit is het sleutelwoord voor een duurzame toekomst.

Steun jij mee deze mensen uit Gaza, Bolivia en ook de vele andere projecten van Broederlijk Delen? Het kan door zelf de bewuste keuzes te maken. Het kan ook financieel. Stort vrijblijvend je bijdrage op het rekeningnummer BE12 0000 0000 9292

Dank je wel voor je gulle gift!


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links