Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 11 - 17 maart 2021

20 – 21 MAART: 5DE ZONDAG IN DE VASTEN (Passiezondag)

Donderdag 15 maart: Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap.


" Als de graankorrel in de aarde sterft "

Jezus wijst ons in de weekendlezing op dat sterke beeld: de graankorrel die moet sterven om tot leven te komen.
Sterven is niet dood gaan …
Er is geen Pasen zonder Goede Week, er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag.


Corona veilig

Vieringen

Weer zijn er weekendvieringen gepland, voorlopig in de zelfde kerken als vorige week.
Ook de afspraken blijven.
Telefonisch inschrijven
op maandagvoormiddag of ten vroegste vanaf de maandag voor de viering via pc.
Je bent welkom in zes Geelse kerken … ALS ER NOG PLAATS IS en als je die plaats bevestigd werd.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zaterdag 20 maart

17.30 u. Zm. Servaas van Santvliet.

Zondag 21 maart

11.00 u. Zm. E.H. Jozef Laenen.

Dinsdag 23 maart

19.00 u. Mis ter ere van het Heilig Kruis.

Vrijdag 26 maart

19.00 u. Zm. Laurentius d’Alken.

 

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 21 maart

09.00 u. Zm. voor de overledenen van de parochie.

 

ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 20 maart

18.00 u. open kerk

 

ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 21 maart

09.30 u. Zondagviering. Reservering voorafgaandelijk noodzakelijk!

Lector : Ludo

 

ST.-DIMPNA

Zondag 21 maart

09.30 u. Eucharistieviering

Woensdag 24 maart

19.00 u. Eucharistieviering

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 20 maart

19.00 u. Eucharistieviering

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 21 maart

10.30 u. eucharistieviering voor overledenen

Maandag 22 maart

18.30 u. eucharistieviering voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 26 maart

18.30 u. eucharistieviering uit dank vanwege de gebedsgroep


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Op weg naar mijn doopsel en vormsel

Beste mensen van de Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus,

Mag ik mij even voorstellen ? Mijn naam is Celina Huysmans. Ik ben 16 jaar. Ik loop school op Sint Jozef. Ik ben niet gedoopt, heb mijn eerste Communie niet gedaan en ben niet Gevormd. Vorig jaar stelde ik de vraag aan pastoor Jan of het niet mogelijk was dat ik gedoopt werd, en dat ik dan ook mijn eerste kon doen, en Gevormd kon worden. Sinds eind oktober zijn wij op weg gegaan. 31 oktober brachten mijn ouders, peter en meter en ikzelf een bezoek aan de kerk van Sint Dimpna. Pastoor Dirk en pastoor Jan gaven uitleg over de belangrijkste dingen in de kerk zoals het altaar, Paaskaars, Godslamp….. In december hadden wij een samenkomst via de computer, vrijwilligers van de parochies en de Pastorale Eenheid vertelden over hun inzet, en hoe zij gemeenschap vormden. Op 6 februari hadden wij een samenkomst rond de Zeven Sacramenten. 19 februari was een belangrijk dag naar mijn doopsel en vormsel toe. Het was de dag van de uitverkiezing door bisschop Johan Bonny. De zaterdag waren wij uitgenodigd in de H. Hartkerk in Antwerpen.  Tijdens deze viering ontvingen wij een paarse sjerp. In deze vasten hebben wij nog een samenkomst rond het credo. Op 3 april zal pastoor Jan mij dopen en ontvang ik de witte sjerp tijdens de Paaswake in de zondagskerk St.-Amands. In de maanden nadien komen we nog  samen om te lezen in de Bijbel. Op zondag 31 oktober zal onze bisschop Johan Bonny mij vormen in de Kathedraal van Antwerpen. Lieve mensen mag ik jullie vragen om voor mij te bidden tijdens de komende weken. Ik zal jullie steun en gebed heel erg nodig hebben om een goede Christen te worden. Hartelijke groeten: Celina


Pop-up kapel in de school

Op 2 maart waren we met ons vredeslichtje van Bethlehem te gast in Sint Jozef Geel. Godsdienstleerkracht Sander nam het licht coronaveilig in ontvangst, en plaatste dit als eerste kaarsje (led-lichtje omwille van de veiligheid), in de pop – up kapel.

“De kapel kadert in een project van de godsdienstlessen, dat wij van nu tot 19 maart, feestdag van Sint Jozef, laten lopen in onze school,” vertelt Sander. “Onze leerlingen kunnen kiezen uit verschillende opdrachten rond zingeving, waar er ook twee bij zitten die expliciet verwijzen naar het licht van Bethlehem. Er wordt de leerlingen de volgende weken de mogelijkheid gegeven om vrijblijvend een kaarsje te branden in de kapel. Via deze weg willen we ook nagaan wat er bij hen leeft rond zingeving op school.” De school gaat haar oude gebouwen vernieuwen en binnen dit renovatieproject zal er ook plaats gemaakt worden voor een stille ruimte. “We willen bij onze leerlingen nagaan wat er leeft en zo dit ook een plaats geven in de nieuwe ruimte voor zingeving,” vertelt Sander. “Als het corona-veilig kan, komt zelfs de bisschop normaal langs op onze school, toch fijn!” Het opbouwen van de kapel was al een mooi verhaal op zich. “Dinsdag zijn we de kapel gaan halen met de bus van de school, samen met enkele leerlingen. Toen we op de school aankwamen was het de bedoeling om alles uit te laden en de dag nadien op te bouwen. Dit was echter buiten de leerlingen hout gerekend,” vertelt Sander. “Onmiddellijk na het uitladen belde één van de leerlingen zijn andere vrienden op en nog diezelfde namiddag gingen zij aan de slag. Ongelooflijk toch hoe enthousiast deze jonge mensen zijn voor en project!” En als we vertrekken zijn er al de eerste nieuwsgierige leerlingen die in de kapel naar het lichtje gaan kijken! Veel succes!!!


Broederlijk Delen: Leven loslaten en leven vinden!

Over een kleine twee weken beginnen wij ook hier in onze pastorale eenheid aan de Goede Week! Het zal anders zijn dan anders, met een heel klein groepje in de kerk, zelfs deze zekerheid hebben we als gelovige moeten loslaten in deze coronatijd, de zekerheid dat we met velen kunnen samenkomen rond de Heer. En toch, telkens weer merk ik hoe flexibel velen onder ons zijn, hoe zij thuis, via Radio Maria, voor de televisie, op het internet, via een gebedenboek,… toch hun geloofsleven onderhouden. En weet dat het loslaten van onze gewoontes hier maar tijdelijk is, de vaccinatie start stilaan op en wij hebben uitzicht op betere tijden. Toch hoor ik ook hier dat mensen net in deze tijd van loslaten, zichzelf ook vinden, herontdekken of andere accenten gaan leggen in hun leven. En wij mogen dan nog van geluk spreken…

Neem nu de Palestijnen in de Gazastrook. Zij hebben zo goed als geen toegang tot de buitenwereld. Israëlische en Egyptische blokkades maken van Gaza een openluchtgevangenis. Theater Day Productions (TDP), partner van Broederlijk Delen, wil kinderen en jongeren emanciperen door creativiteit en verbeelding aan te moedigen. TDP is voor hen een uitlaatklep, een plek om zich uit te drukken en trauma’s te verwerken. Dit is maar één van de vele projecten die Broederlijk Delen steunt. Laat ons een voorbeeld nemen aan hen als wij het eens moeilijk hebben. Deze kinderen en jongeren gaan voor hun toekomst en putten moed uit elk lichtpuntje dat ze zien! Geen iet op, laat los en vind nieuw leven!


“Coronavoorschriften in Geel”

We doen niet wat niet kan en mag. En we doen wel wat wel kan en mag!"
Zo stond het in de laatste onderrichting, die wij gisteren (9 maart) van onze bisschop hebben gekregen. Dit is dus nog eens duidelijk zijn richtlijn.

Vanzelfsprekend blijft:

* behoud van 1,5 meter tussen elke persoon, behalve voor hen die onder hetzelfde dak wonen.

* geen fysieke aanrakingen van personen en van religieuze voorwerpen door verschillende deelnemers.

* alcoholgel, bij de in- en uitgang van het kerkgebouw;

Sinds 8 maart

* in uitvaarten (niet bij huwelijken) maximaal 50 personen en maximum 1 persoon per 10 vierkante meter, kinderen tot 12 jaar, de voorganger en de medewerkers van de uitvaartverzorger dienen hierin niet meegerekend te worden).
* een maaltijd of receptie na de uitvaart is niet toegestaan.

Verder blijft

* 15 personen worden tegelijkertijd toegelaten in een gebedshuis. De bedienaar en kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend.

Mogelijk kunnen wij vanaf 26 maart in open lucht met 50 aanwezigen vieren in de buitenlucht, maar dat zien wij volgende week wel.


OP KOMST IN GEEL

We doen niet wat niet kan en mag. En we doen wel wat wel kan en mag!"

De mensen van boven de 85 weten al, hoe alles marcheert in DE WAAI. Met een beetje hulp van de jongeren zijn ze stilaan ingeschreven voor hun eerste en hun tweede prik.

Ieder wacht zijn beurt af, zoals het moet … maar iedereen zit te wachten op de weer-opening.

Hopelijk kunnen wij allemaal nog voor het groot verlof aanschuiven (zonder lange wachtrijen) om onze prikjes te ontvangen. Hopelijk verloopt alles zonder veel bijwerkingen en hopelijk zijn er weinig Gelenaren, die hun beurt laten voorbij gaan.

Pas dan.

Pas dan.

Pas dan zullen onze parochiezalen, vergaderlokalen, kerken, en evenementen grote stappen kunnen zetten.

Dan zwaaien de poorten open.

Kijk naar de cijfers.

Kijk dáárna naar deze rubriek en wij hopen met zijn allen elkaar gezond en wel in de ogen te kijken, daarna misschien de hand te drukken en daarna … die brede knuffel !!!

 

Dat is allemaal … OP KOMST IN GEEL


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links