Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 13 - 31 maart 2021

3 – 4 april: hoogfeest van pasen

" Jezus leeft "

Jezus gaf zich aan het kruis. Jezus gaf zich in brood en in wijn. Jezus gééft zich aan ons, als wij Hem willen vinden.

Jezus geeft zich, ook als wij Hem NIET kunnen gedenken in brood en in wijn.

Jezus zet ons op weg, om elkaar en Hemzelf te ontdekken in ons eigen leven, ook als dat leven op de proef wordt gesteld.

Proberen wij Jezus en zijn boodschap te vinden ook in deze pandemie, waarin niets nog zeker is en waar toch nieuwe mooie dingen tussen mensen ontstaan.

Z I E T   E L K A N D E R   G R A A G .

Ook wij zijn vandaag lichaam van Christus.


Corona veilig

En deze vieringen geven wij op 24 maart onder alle voorbehoud !!!

Reservering voorafgaandelijk noodzakelijk!

 

ST.-AMANDS CENTRUM

 

Zaterdag 3 april Stille Zaterdag

18.00 u. Paaswake Zm. Servaas van Santvliet

19.30 u. Paaswake Zm. Servaas van Santvliet

Zondag 4 april Hoogfeest van Pasen

11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist. Zm. Fintje en Maria Goor, Jules Goor-Pauline Verwimp, Kamiel Goor, Monique Van Doninck.

Maandag 5 april

09.00 u. Zm. Verbist Leo, Gabriel, Joseph

Dinsdag 6 april

19.00 u. Zm. M. Verwimp

Vrijdag 9 april

19.00 u. Mis ter ere van het H. Kruis.

 

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

 

Paaszondag 4 april

09.00 u. Zm. voor de zieken van de parochie.

 

ST.-APOLLONIA STELEN

Vrijdag 2 april

15.00 u. Kruisweg.

Lector: Clementine en Tresa.

Zondag 4 april

9.30 u. Paaszondag

Lector: Clementine.

 

ST.-DIMPNA

 

Zondag 4 april

09.30 u. Paasviering (eucharistieviering)

11.00 u. Paasviering (gebedsviering)

Woensdag 7 april

19.00 u. Henri Verbergt en Constantia Syen.

 

ST.-LAMBERTUS BEL

 

Zaterdag 3 april

18.00 u. Paaswake voor de eerste groep ingeschrevenen. Intentie: Jan Lievens Hooyberghs, ouders, schoonouders en kinderen

19.30 u. Paaswake voor de tweede groep ingeschrevenen

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

 

Zondag 4 april

10.30 u. Eucharistieviering van Pasen

Maandag 5 april

18.30 u. voor overledenen

Woensdag 7 april

18.30 u. voor overledenen

Vrijdag 9 april

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zalig Pasen!

Deze week stappen we weer met z’n allen door de Goede Week. We herdenken en overwegen het lijden en sterven van Jezus. We staan stil bij het lijden in onszelf en de wereld. We weten en geloven dat Jezus voor ons heeft geleden, dat hij zichzelf als brood en wijn heeft gegeven om ons te redden!

Zondag vieren we Pasen! Jezus, onze verlosser, is als een graankorrel die rijke vruchten heeft voortgebracht, dertig-, zestig-, honderdvoudig! Pasen, het feest om te vieren dat Jezus midden onder ons aanwezig is en blijft om ons op te tillen en te brengen tot bij zijn Vader. Pasen, het feest van het licht voor de wereld. Licht dat alle duisternis zal verdrijven en dat de wereld mooi maakt!

Geloven in die verrijzenis is niet moeilijk, kijken wij maar met de glimlach van een kind dat vol verwondering zich afvraagt waar die paaseitjes toch wel vandaan komen in de tuin of in het huis.

Dat wensen we jullie toe, die verwondering om het wonder dat steeds opnieuw gebeurt in de wereld, in ons leven in ons hart… De verwondering van Pasen,  dat het wonder van de verrijzenis werkzaam mag zijn in jou en mij! Zalig Pasen!!!


SAMANA is er voor jou

In deze moeilijke tijden vragen wij aandacht voor de werking van SAMANA, de beweging die vroeger ZIEKENZORG heette. Deze aandacht gaat zowel uit naar de vele actieve leden die zich inzetten voor zieke medemensen als voor de mens in Geel die zich door ziekte of ouderdom alleen voelt. Samana brengt mensen met een chronische ziekte, mantelzorgers en vrijwilligers samen. Samen probeert SAMANA de eenzaamheid te doorbreken, ook in tijden van corona. Heb je nood aan een babbel, Samana staat altijd klaar voor een babbel. Ook in tijden van corona willen we naar jouw verhaal luisteren en bieden onze vrijwilligers een luisterend oor.

Heb je zin om mee de handen uit de mouwen te steken ? In jouw buurt zijn er ongetwijfeld ook mensen die omwille van hun ziekte het huis niet of moeilijk kunnen verlaten. Zeker in tijden van corona kan een luisterend oor dan enorm veel deugd doen. Dit luisterend oor kan JIJ bieden. Als vrijwilliger bij Samana bepaal je zelf wat je precies wil doen en hoeveel tijd en energie je aan dat engagement besteedt. Momenteel organiseren we geen bijeenkomsten omwille van de coronamaatregelen. Maar dat wil niet zeggen dat je kennis mag maken met onze werking. We geven graag meer uitleg en bekijken wat Samana St. Amands- Elsum voor jou kan betekenen. Bij Lieve Helsen (al haar gegevens staan in de kolom van blz. 2) in onze pastorale eenheid kan je steeds terecht, om contact te zoeken met de Samana kern in jouw parochie.


Belangrijk! Reserveren  voor alle vieringen verplicht!

Omwille van de coronamaatregelen is het belangrijk dat je voor al onze vieringen, zowel op weekdagen als in het weekend, tijdig reserveert. We mogen immers nog altijd maar een beperkt aantal mensen toelaten.

Reserveren kan op maandag morgen tussen 9.30 u. en 11.45 u. via het telefoonnummer 014/580666

Reserveren kan ook via onze website www.pastoraleeenheidgeel.be
Je vindt de reservatieknop op de homepage. Onze medewerkers zullen hun uiterste best doen om u zo snel mogelijk verder te helpen.


Een hart onder de riem voor onze bisschop

Mijnheer de bisschop,

Vorige woensdag hoorden wij jou op de radio, zagen we jou op TV en lazen wij in de krant jouw mening en die van de Belgische Bisschoppen, naar aanleiding van het standpunt van Rome over het samenleven van mensen van hetzelfde geslacht. Het maakte je boos en verdrietig. “Zo’n standpunt kunnen we in de kerk missen,” zei je.

Met deze steunbetuiging vanuit de Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus Geel, willen wij je als team laten weten dat wij achter jouw standpunt en dat van de Belgische Bisschoppen staan. Wij waarderen ook sterk de sterke communicatie hier omtrent. Als team willen wij zeker meebouwen aan een kerk en wereld waar iedereen mag zijn wie hij is. Was dat niet de diepste wens van Jezus? Vrede en alle goeds !!!

Jef, Michel, Jan, Lieve, Chris en Dirk


OP KOMST IN GEEL

Het blijven moeilijke tijden … voor wie niet?

Buiten de wekelijkse preken, die onze pastoors in beperkte kring kunnen houden, horen wij meerdere keren per week de preek van veel andere p(r)aters. Die ons allemaal hoop willen geven of ons hoop willen aanpraten.

Het is een minderheid die de grootste plaats krijgt in de gazet. De meeste mensen willen inspanningen leveren om het tij te keren. De meeste mensen komen naar DE WAAI voor hun vaccin. Zij houden vol.

Zo houden wij ook vol.

Wij houden deze rubriek open.

HET KOMT GOED


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links