Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 14 - 7 april 2021

10-11 APRIL: BELOKEN PASEN

" Zondag van de goddelijke barmhartigheid "

De evangelielezingen na Pasen geven ons een relaas van het GROTE AVONTUUR dat de apostelen beleefden.
Niet zoals op grote middeleeuwse schilderijen hadden zij Jezus uit zijn graf zien opstaan.
Het was een ervaring van “Hij leeft” die hen stillekes aan werd geopenbaard.
Dit kan een troost zijn voor ons: gelovige mensen met altijd een stukje twijfel.
Wij zijn op weg naar ons geloof.
Geloven in het ongelofelijke …
 


Corona veilig

Vieringen

Zo lang de maatregelen van de regering aangehouden blijven, dienen wij voor elke viering in te schrijven, omdat slechts 15 personen tegelijk in de kerk mogen zijn. Dit is ook de reden waarom wij in sommige parochies nog niet kunnen “open doen”.

Inschrijven doe je via onze website www.pastoraleeenheidgeel.be, ten vroegste één week voor de viering. Je kan ook bellen op maandag tussen 09.00 u. en 11.45 u. naar het vaste nummer 014/58 06 66.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zaterdag 10 april

17.30 u. Zm. Laurentius d’Alken.

Zondag 11 april Beloken Pasen

11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist. Zm. E.H. Jozef Verhaegen.

Dinsdag 13 april

19.00 u. Zm E.H. Aloïs Verbist.

Vrijdag 16 april

19.00 u. Zm. Jean-Jacques Van Pee.

 

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 11 april

09.00 u. Jgt. Karel Daems, Dimphna Helsen, E.H. Marcel Daems en overleden familie..

 

ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 10 april

18.00 u. Zm. voor de zieken van de parochie.

 

ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 11 april

9.30 u. Hoogmis.

Lector : Clementine.

 

ST.-DIMPNA

Zondag 11 april

09.30 u. Annie Goos, voor de H. Dimpna en voor een goede gezondheid.

Woensdag 14 april

19.00 u. Fien Wouters-Dams.

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 10 april

19.00 u. tot welzijn van de parochie

 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 10 april

18.00 u. Eucharistieviering Nieke Vandeperre en August Van Diessen. Tot welzijn van de parochianen.

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 11 april

10.30 u. voor overledenen

Maandag 12 april

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00 tot 19.30 u.

Vrijdag 16 april

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Ongewenst bezoek en diefstal… waarom toch?

Verrast was ik, dat is het minste wat je kan zeggen na mijn bezoekje aan de kapel van de Groenenheuvel afgelopen woensdag. Toen ik een kaarsje wilde branden bij het beeldje van St.-Dimpna, bleek er een papier te hangen waarop stond: “Beeldje verdwenen”. Toen ik op het altaar keek, zag ik dat er ook al een kandelaar verdwenen was. Een paar telefoontjes later en wijzer, kreeg ik het hele verhaal te horen van de vrijwilligers die de kapel open houden.

Al sinds enkele weken wordt onze kapel op de Groenenheuvel geplaagd door vandalisme. De verwarming die ongevraagd wordt aangezet, de klok die zomaar wordt geluid en dus ook het gestolen beeldje en de kandelaar. “Het is niet meer fijn,” aldus 1 van de vrijwilligers die er het hart van in is.

“Het beeldje van St.-Dimpna had misschien geen grote materiële waarde, maar er zat wel een prachtig en emotioneel verhaal achter. Een dame van in de tachtig jaar is het beeldje ooit persoonlijk hier komen zetten. Je vraagt je af wie zich daarmee bezig houdt. Wat heb je daar nu aan om de vandaal uit te hangen?”

Gelukkig laten de vrijwilligers en de kerkfabriek het er niet bij. Er is aangifte gedaan bij de politie en er zullen gepaste maatregelen genomen worden om de kapel zo veilig mogelijk te houden. “Weet je dat er sommige mensen zelfs niet meer naar binnen durven gaan? Zo erg is het al…”

Het belangrijkste blijft dat onze kapel kan openblijven zodat mensen er troost en rust kunnen vinden, een gebedje doen of een kaarsje branden.

Laten we allen samen onze kapel mee ondersteunen zodat ze open kan blijven! Kom gerust langs voor een kaarsje te branden of een momentje rust te vinden. Welkom!


Brief aan God

Het was een tijdje geleden, maar enkele weken geleden ontvingen we van iemand nog eens “een brief aan God”. Iemand die in deze paastijd een verhaal wil delen met ons lezers. Een heel persoonlijke inkijk in iemands relatie met God die dat wil delen met ons, een klein stukje geloofsgetuigenis… Dank hiervoor…

“Hoe lang is het geleden dat ik nog naar je schreef God, 3 jaar? Oh ja, veel is er gebeurd sinds m’n vorige brief. Ik ben inderdaad nog door diepe dalen gegaan en weer de bergen opgeklommen. Steeds opnieuw ben ik er sterker uitgekomen. Steeds weer met meer vertrouwen. Geloof is voor mij nog steeds de belangrijkste houvast in m’n leven. Een vriend zei me: “Als jij de brug niet meer op kan, dan graaf je wel een tunnel en zo kom je er ook.” Weet je wat? Hij heeft nog gelijk ook.

Het leven is zoals een rollercoaster, woelig, snel en soms staat alles op zijn kop. Na de rit volgt er terug de rust en de veilige basis om gewoon weer verder te gaan. Niets in dit aardse leven kan mij nog een trauma bezorgen. Dit wil niet zeggen dat ik niet boos kan worden of verwond kan raken natuurlijk. Ik heb het gevoel dat ik in tot nu toe in mijn aardse leven de hele wereld heb rondgereisd. Alles heb ik gezien, geen enkel gevoel of emotie is me nog vreemd. Dank u God, dat ik dit heb mogen meemaken. Dit is meer dan de meeste mensen ooit bereiken…”

Kruip jij ook graag in de pen? Schrijf jij eens graag een briefje aan God? Stuur hem gerust naar ons…


Kledinginzameling in Holven

De lente komt eraan, tijd om de winterkleding stilaan op te bergen. Ook nu willen wij, vanuit de parochie Holven, weer een kledinginzameling houden ten voordele van Wereldmissiehulp. De inzameling gaat door op zaterdag 24 april 2021 van 14 tot 16 u. U mag nog enkel kleding en schoenen brengen. (geen speelgoed of huisraad) We vragen dat alles goed verpakt wordt in dozen of zakken .  U kan het coronaveilig afgeven in het eerste lokaal op de  parking naast de kerk. Alvast bedankt vanwege Wereldmissiehulp.


Dank je wel!

Broederlijk Delen wil via deze weg iedereen danken die een milde gift heeft gegeven de voorbije paasperiode. Via uw gift kunnen de projecten van onze partners in het zuiden blijven werken. Uw steun maakt het verschil en is geen druppel op een hete plaat. Van Guatemala tot Congo, van Palestina tot hier bij ons, we blijven op u rekenen, niet alleen uw materiële steun, maar ook uw waardering en gebed! Duizend maal dank!


OP KOMST IN GEEL

Ja, volgens deze rubriek is er toch maar weinig “op komst in Geel”.

Wie echter de lentekriebels voelt opkomen, zal wel ondervinden dat er veel op komst is. Fietsen en wandelen doen wij meer en meer en dan zien wij veel op-komen.

Mensen maken zich klaar, leggen de tuinen goed, verzorgen het eerste groen en werken of … houden zich bezig?

Op hoe veel plaatsen kan je eten(halen)? Wie doet er niet wat, ook zonder dat je het vraagt, of een afspraak hoeft te maken?
Hoeveel initiatieven vinden wij niet langs onze tochten, omdat mensen zich nuttig willen voelen.

Het zou fijn zijn, als wij oog hadden voor ál hetgeen op komst is in Geel, want ministers kunnen ons gedrag aan banden leggen.
Wij kunnen in of buiten ons kot treden en wij kunnen oppassen.
Het virus kan roet in het eten gooien, maar Onze-Lieve-Heer die doet zijn best en is niet tegen te houden, niet op de velden,
niet in de tuinen, niet langs de wegen en ook niet in ons hart. …

Als wij tenminste meewerken en onze ogen openen voor alles wat OP KOMST is IN GEEL.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
         
         
         
         
         
         
         

Externe Links