Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 15 - 14 april 2021

17 – 18 april: derde zondag in de paastijd

" Zo moet de Christus lijden en verrijzen "

Soms heb je wel eens goesting om diep te zuchten, als je die Bijbelteksten begint te lezen of te beluisteren. Taal en sfeer zijn zo ánders dan onze taal en cultuur vandaag.
Zou dat wel anders kunnen ???
Heb je al eens een krantenartikel uit de jaren ’80 terug gelezen ?
Ook zoiets leest helemaal anders, hoewel het slechts veertig jaar oud is.
Toch nog een vraagje: Heb je het artikel helemaal gelezen ?
Oude (niet verouderde) teksten vormen juist een verrijking om ze te be-leven.
Luister volgend weekend eens naar de evangelielezing.
Die mannen van Emmaüs … die hadden hun bijbel ook niet begrepen.


Vieringen

Corona veilig

Reservering voorafgaandelijk noodzakelijk!
Zo lang de maatregelen van de regering aangehouden blijven, dienen wij voor elke viering in te schrijven, omdat er slechts 15 personen tegelijk in de kerk mogen zijn. Dit is ook de reden waarom wij in sommige parochies nog niet kunnen “open doen”.
Inschrijven doe je via onze website www.pastoraleeenheidgeel.be, ten vroegste één week voor de viering. Je kan ook bellen op maandag tussen 09.00 u. en 11.45 u. naar het vaste nummer 014/58 06 66.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zaterdag 17 april
17.30 u. Zm. Servaas van Santvliet.
Zondag 18 april
11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist.
Dinsdag 20 april
19.00 u. Zm. Ludovicus van Cauwegom.
Vrijdag 23 april
19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 18 april
09.00 u. Zm. voor zieken van de parochie.

ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 17 april
18.00 u. Zm. voor het welzijn van de parochie.

ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 18 april
9.30 u. Hoogmis
Lector : Clementine.

ST.-DIMPNA

Zondag 18 april
09.30 u. Eucharistieviering
Woensdag 21 april
19.00 u. Wij bidden voor Annie Goos en familie, tot de H. Dimpna en voor een goede gezondheid.

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 17 april
19.00 u. Tot welzijn van de parochianen.

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 17 april
18.00 u. Eucharistieviering Dimphna Huysmans. Tot welzijn van de parochianen..

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 18 april
10.30 u. voor overledenen
Maandag 19 april
18.30 u. voor overledenen
Aanbidding van 19-19.30h
Vrijdag 23 april
18.30 u. voor overledenen
 


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Lang leve onze Secretariaatsmedewerkers!Doopbewijzen die je niet kan vinden, telefoonnummers die niet meer juist zijn, mailberichten die terugkomen… hoog tijd om in dit parochieblad onze secretariaatsmedewerkers eens in de bloemetjes te zetten, want op 15 april is het “Secretaresse en secretarissen dag”.
In elke parochie heb je er wel 1 of 2… stille medewerkers achter de computer en aan de telefoon, die vaak in de schaduw bergen opzoekwerk verrichten en de mensen wegwijs maken in de administratie. Eventjes polsen bij Gust dachten we die al jaren in Punt het secretariaat beheert.
Gust, bedankt voor je tijd, wat doe jij zoal op het secretariaat?
Wel dat is heel uiteenlopend. Ik hou de doopregisters bij en vul hen aan als er een doop geweest is. Vroeger moest je zelfs de dopen van kinderen buiten de parochie nog registreren in het doopboek van de parochie waar ze woonden. Daar had je dan nog veel werk mee.”
Heb je dan geen moeilijkheden soms?
Dat valt eigenlijk heel goed mee, niet speciaal eigenlijk. Alleen het opzoeken van kinderen die thuis gedoopt zijn, dat ligt soms wat moeilijker. En natuurlijk als je een doopattest moet aanvragen van een andere parochie, dan moet je soms wel eens lang wachten op antwoord…
Hoe lang ben jij eigenlijk al actief als secretariaatsmedewerker?
Eens schatten, ik denk van 2009, toen met een beurtrol van 4. Het was toen woensdag tussen 16 uur en 17 uur. Met het wegvallen van enkele medewerkers Willy en later Guido zijn we stilaan gegroeid naar een ander systeem. We kregen een gsm waar mensen op konden bellen en de vaste permanentie viel weg. Nu onze parochie in Punt gaat fusioneren, sluiten we dit hoofdstuk af he… Tja als ge aan iets begint, moet je volhouden he…
Ja Gust, jij houdt dat al lang vol met zoveel plezier …
Onze Lieve Heer heeft ons opgedragen onze talenten te gebruiken ten nutte van onze medemens. Ik houd van een correcte en stipte administratie, daar heeft iedereen baat bij. Trouwens op mijn vroegere functie bij de NMBS reden de treinen meer op papier dan op de rails he,… grapje …
Gust, ongelooflijk bedankt en wij zijn blij dat jij al je nieuwe stekje hebt gevonden in een andere kerk waar je even enthousiast als vrijwilliger je kan inzetten!

En zoals Gust zijn er nog vele andere secretariaatsmedewerkers in onze pastorale eenheid die we via deze weg van harte danken en proficiat wensen met hun engagement!
Naast het administratieve werk zijn secretariaten ook ontmoetingsplaatsen voor mensen waar er vaak tijd is voor een deugddoend gesprekje. Mensen kunnen er terecht voor hun verhaal en een luisterend oor. Jullie zijn dus meer dan onmisbaar voor ons!


Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


Op weg naar Pinksteren, tijd van opstanding, ook in onze WZC

We zijn op weg naar Pinksteren. Onze gebedsleiders in de WZC zijn ondanks de moeilijke coronatijden, stilaan toch weer begonnen met gebedsvieringen in kleine bubbels. De deugddoende verhalen die we horen over waardering vanuit bewoners en personeel, de tranen in de ogen bij een kruisweg, de warme woorden van dank van families… het doet onze gebedsleiders en onze gemeenschap zoveel goed. Een dikke pluim op hun hoed, een warme woord van dank voor hen…
Op weg naar Pinksteren zijn wij allen geroepen om in deze Vijftigdagentijd, Paasmensen te blijven en de boodschap van licht en vuur verder uit te dragen in onze pastorale eenheid! Doen jullie mee? Een gezegende tocht!


OP KOMST IN GEEL

Nog steeds weinig “op komst in Geel”.
Waar wij, bij het schrijven van vorig nummer vol lentekriebels zaten, kwam het parochieblad zelf aan tussen sneeuwvlagen en sneeuwmannen.
Wij kunnen enkel ons best doen, om deze tijd te blijven overbruggen.
Het zou fijn zijn, als wij oog hadden voor ál hetgeen op komst is in Geel, want ministers kunnen ons gedrag aan banden leggen. Wij kunnen in of buiten ons kot treden en wij kunnen oppassen. Het virus kan roet in het eten gooien, maar Onze-Lieve-Heer die doet zijn best en is niet tegen te houden, niet op de velden, niet in de tuinen, niet langs de wegen en ook niet in ons hart. … Als wij tenminste meewerken en onze ogen openen voor alles wat OP KOMST is IN GEEL


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        
         
         
         
         
         
         

Externe Links