Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 16 - 21 april 2021

24 – 25 APRIL: VIERDE PAASZONDAG

" De goede herder geeft zijn leven "


Herders van Jezus’ tijd ??? Herders van 20-21 ???
Geen schapen, geen schrik van wolven,
maar essentiële beroepen, mensen die toch maar aan het werk moeten blijven, om onze maatschappij draaiende te houden.
Onze kudde wordt “geleid” vanuit officiële instanties in Brussel en op het stadhuis.
Onze kudde wordt “gehoed” in het ziekenhuis, het grootwarenhuis, de vuilkar, de auto-inspectie … Laat ons allemaal samen bezorgd zijn om de wolven van vandaag.


Vieringen

Corona veilig

Reservering voorafgaandelijk noodzakelijk!
Zo lang de maatregelen van de regering aangehouden blijven, dienen wij voor elke viering in te schrijven, omdat er slechts 15 personen tegelijk in de kerk mogen zijn. Dit is ook de reden waarom wij in sommige parochies nog niet kunnen “open doen”.
Inschrijven doe je via onze website www.pastoraleeenheidgeel.be, ten vroegste één week voor de viering. Je kan ook bellen op maandag tussen 09.00 u. en 11.45 u. naar het vaste nummer 014/58 06 66.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zaterdag 24 april

17.30 u. Zm. Servaas van Santvliet.

Zondag 25 april

11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist. Jgt. Anneke Keesmaekers.

Dinsdag 27 april

19.00 u. Zm. Jean-Jacques Van Pee.

Vrijdag 30 april

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.


ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 24 april

18.00 u. Zm. voor het welzijn van de parochie.ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 25 april

9.30 u. Hoogmis. Jgt. Frans Vermeyen, Maria Janssens, Jef Proost en overleden familieleden.

Lector : Clementine.ST.-DIMPNA

Zondag 25 april

09.30 u. Gabriël en Julia Van Tongerlo.

Woensdag 28 april

19.00 u. Eucharistieviering

ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 25 april

09.00 u. Jgt. Josephina Wouters en Gerard Lambrechts.


ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 24 april

19.00 u. Eucharistieviering Tot welzijn van de parochianen.
 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 24 april

18.00 u. Eucharistieviering Tot welzijn van de parochianen.
 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 25 april

10.30 u. voor overledenen

Maandag 26 april

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 30 april

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Sportief fietsen langs Vlaamse pelgrimswegen in juli 2021

Het licht van hoop werd online bij GOVAKA gebracht… hoop op een mooie vakantie!

2021 is een Heilig Jaar in Santiago de Compostela. De naamdag van Sint-Jacob, op 25 juli, valt dan op een zondag. Voor pelgrims overal ter wereld is 2021 dan ook een bijzonder jaar. Omdat pelgrimeren naar Santiago de Compostela niet voor iedereen is weggelegd in dit coronajaar, nemen enkele mensen, die wij regelmatig in Geel ontmoeten, een heel bijzonder en interessant initiatief.

GOVAKA, de vakantiedienst van de KWB neemt van 14 tot 21 juli 2021 een groep fietsers mee langs Vlaamse pelgrimswegen in een combinatie van cultuur, erfgoed en natuur. Langsheen Sint-Jacobskerken in België, maar ook langs verrassende plekken die stil of levendig getuigen van inspiratie en bewogenheid kan je een sportieve Camino met de fiets genieten. Onderweg tijdens de ritten en op de aankomstplaats staan korte bezoeken, rondwandelingen en verrassende belevingen gepland in het kader van Jakobus en het pelgrimeren.
Verder! Vooruit! Eenmaal pelgrim, altijd pelgrim.

Alle info krijg je op www.govaka.be en een volledige presentatie over deze sportieve fietsreis krijg je via de link https://youtu.be/Jvw2gbf6cz8.

De organisatoren kregen als zegen voor onderweg ook reeds ons Geel vredeslicht van Bethlehem mee. Het ga hen goed.


Roepingenzondag 2021: “De droom van een roeping”

Roepingenzondag… buiten de jaarlijkse aankondiging voor de omhaling gaat dit bij velen van ons toch maar snel voorbij, een beetje ten onrechte denk ik, want als christen is het belangrijk dat we af en toe eens blijven stilstaan bij onze roeping. Ziekenhuispastor Griet Wouters schreef een mooi artikel rond corona en Pasen waarin ze voor mij kernachtig een stukje de roeping van elk christen kort en krachtig samenvat.

“Het coronavirus ontneemt ons een stoel in een kerkgebouw…Maar niet ons geloof, niet de zorg en de warme aandacht van zovele medemensen, niet de troostende en de helende woorden die nu via andere kanalen tot bij ons komen, niet de samenhorigheid van gelijkgestemden, niet de kaarsjes die anderen in stilte voor ons branden, niet de verbondenheid met God en/in mensen… Het virus mag ons dan ‘die stoel’ ontnemen, het prikkelt tegelijk ook onze christelijke creativiteit om dezer dagen te zoeken naar andere manieren om verbonden te blijven, andere manieren om Gods liefde uit te dragen, andere manieren om zorgzaam nabij te zijn…” Vat dit niet op een mooie manier samen wat onze roeping als christen is… mensen nabij zijn, Gods liefde bij de mensen brengen en natuurlijk zelf openstaan voor Gods Liefde, God ontvangen in je leven. Het ganse getuigenis van Griet is te vinden op onze website (bezinning van de week).

Op roepingenzondag bidden we natuurlijk ook speciaal voor roepingen in de wereld en in onze gemeenschap. Lode Aerts, bisschop van Brugge gaat ons hierin voor dit jaar. 

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder.
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem,
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag.

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde
in heel uw schepping wordt gehoord.

Amen.


Opgelet! Nog eventjes met 15!!! Reserveer aub op de juiste manier!

Beste kerkbezoekers,

Dank je wel dat jullie al enkele weken trouw en goed meewerken aan het reserveren van uw plaats in de viering. Het loopt allemaal heel vlot via de site en de telefoon.

We willen jullie toch even oproepen om de aandacht niet te verliezen en voor elke viering juist te reserveren. Via de website of telefonisch op maandagvoormiddag op 014/580666. (Bel aub niet op de GSM)

Heb je geen plaatsje kunnen bemachtigen, kom aub niet naar de kerk, het blijft belangrijk dat we ons aan de regels houden om samen het coronavirus te verslaan! Laten we ons samen blijven inzetten!!!


OP KOMST IN GEEL

Heel wat lezers hebben hun eerste prik al gekregen.  Voor hen is de tweede prik op komst en voor de anderen … de eerste prik zal weldra volgen. Op komst in Geel.

Deze rubriek wordt elke week gefinaliseerd, wanneer de berichten over het overleg binnen de regeringen beginnen te gonzen.

Wij hoorden ondertussen veel nieuws over het vaccinatiecentrum en dan leren wij er heel veel.

Héél veel mensen leven in grote twijfel naar de vaccinatie toe: onrust, verwachting, hoop.

Eens binnen in de Waai worden de meesten kalm. Het overkomt hen. ’t Is bijna als met de verkiezingen, maar nu raakt het onszelf, ons eigen lichaam … .

En dan dat kwartiertje verplichte rust. Sommigen smachten naar wat goede raad. Anderen hebben hun smartphone of een beetje leesvoer bij.
Anderen maken het gezellig en soms herkennen mensen hun vrienden en buren niet omwille van de mondmaskers.

Maar bij het verlaten is iedereen kalm en gerust.

Kontente mensen.

Buiten die enkelingen, die het moeilijk hebben op de trappen, die maken het soms moeilijk.

Blijf voorzichtig bij het verlaten van de Waai.

Oppassen, dat is ook OP KOMST IN GEEL.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      
         
         
         
         
         
         

Externe Links