Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 19 - 12 mei 2021

14 – 15 mei: feest van de Geelse Heiligen Dimpna en gerebernus

" Dat zij één mogen zijn zoals wij "

Tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen wij ons “verweesd en achtergelaten” voelen. Jezus was naar “de hemel” en de Heilige Geest werd nog verwacht …

Toevallig hebben Gelenaren dit jaar op deze “wezenzondag” (een term van de Oosterse kerken) het feest van hun Dimpna en Gerebernus.

Boekdelen zijn te schrijven en geschreven over dat Dimpna-gevoel van Geel. Hoeveel mensen zijn er in de voorbije eeuwen niet in Geel opgevangen, die door de wereld “verweesd en achtergelaten” waren?

Uit gouden korenaren schiep God de Gelenaren … en van het restant, maakte hij de rest van ’t land.

(vrij naar het blauwe bijbeldoosje)


Vieringen "Corona veilig"

NOG EVENTJES MET 15 !!!

Reserveer als je wil meevieren!

Beste kerkbezoekers,

Dank je wel dat jullie al enkele weken trouw en goed meewerken aan het reserveren van uw plaats in de vieringen.
Het gaat heel vlot via de site en de telefoon. We willen jullie toch nog oproepen om de aandacht niet te verliezen en voor elke viering juist te reserveren.
Via de website www.pastoraleeenheidgeel.be of telefonisch op maandagvoormiddag op 014/580666. (Bel aub niet op de GSM) 

Heb je geen plaatsje kunnen bemachtigen, kom dan niet naar de kerk, het blijft belangrijk dat we ons aan de regels houden om samen het coronavirus te verslaan!

Laten we ons samen blijven inzetten!!!

 
ST.-AMANDS CENTRUM

 

Zaterdag 15 mei

17.30 u. Mis ter ere van O.-L.-Vrouw.

Zondag 16 mei

11.00 u. Zm. Charles Janssens-Jeanne Verbist.

Dinsdag 18 mei

19.00 u. Jgt. Simonne Verelst en ouders.

Vrijdag 21 mei

19.00 u. Mis ter ere van O.-L.-Vrouw.


ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Donderdag 13 mei: O. H. Hemelvaart

09.00 u.  Mis uit dank.

Zondag 16 mei

09.00 u. Zm. voor het welzijn van de parochie.
 

ST.-LUCIA OOSTERLO
 

Woensdag 12 mei: O.H. Hemelvaart

18.00 u. Mis uit dank.

Zaterdag 15 mei

18.00 u. Zm. voor het welzijn van onze parochianen.


ST.-APOLLONIA STELEN

Donderdag 13 mei

9.30 u. Ons-Heer-Hemelvaart.

Lector : Clementine.

Zondag 16 mei

9.30 u. Hoogmis. Theresia Raeymaekers.

Lector : Clementine.


ST.-DIMPNA

Zondag 16 mei

09.30 u. Eucharistieviering

Woensdag 19 mei

19.00 u. Eucharistieviering

Vrijdag 21 mei

16.30 u. Huwelijksviering van Inge Nell en Johan Aerts.


ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 15 mei

19.00 u. Miet Huysmans. Familie De Prins-Steenackers

 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 15 mei

18.00 u. Eucharistieviering Tot welzijn van de parochianen.

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 16 mei

10.30 u. voor overledenen

Maandag 17 mei

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 21 mei

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Dit weekend vieren we Dimpna!

We zouden nogmaals kunnen vertellen hoe Dimpna, een gelovige Ierse dochter van een heidense Ierse koning, na de dood van haar moeder niet wilde huwen met haar vader de koning, die door de duivel ingefluisterd zijn dochter ten huwelijk had gevraagd.

We zouden nogmaals kunnen vertellen over hoe Dimpna met haar biechtvader Gerebernus via de zee, de Schelde en de Kempense bossen in Geel aankwam aan een hutje en een putje in Zammel.

We zouden nogmaals kunnen vertellen hoe de koning haar nareisde en uiteindelijk hoe zij als martelares eindigde, onthoofd door haar vader. En we kunnen nogmaals vertellen over de rovers van Xanten…

Maar ik vermoed dat iedereen die dit leest al de prachtige legende van onze Geelse heiligen kent.

We kunnen ook vertellen hoe er vanaf het begin in onze barmhartige stede tot op de dag van vandaag duizenden mensen zijn opgevangen die problemen hadden met zichzelf, hoe zij een warme thuis vonden bij vroeger bij de zusters, nu in het OPZ en natuurlijk in de honderden gastgezinnen die gedurende al deze tijd zorg droegen en nog steeds dragen voor mensen in nood! En daar mogen we fier op zijn hier in Geel.

We kunnen ook vertellen over hoe Dimpna haar naam verleent aan het ziekenhuis in Geel, een school in Geel, een voetbalploeg, …

We kunnen ook vertellen over hoeveel mensen er in Geel nog Dimpna heten, al zijn er volgens de officïele Belgische telling sinds 2003 geen Dimpna’s meer geboren. Maar goed, …

Wat we willen vertellen is dat we weer enorm blij zijn dat we dit weekend onze Geelse heiligen mogen vieren en dat we mogen vragen dat zij hun beschermende hand over ons willen blijven uitstrekken, dat zij ons wat dichter brengen tot bij God… want laten we dat niet vergeten, Dimpna en Gerebernus wilden vermoed ik zelf niet in de belangstelling staan, nee ze leefden gewoon als goede christenen en zo brengen ze ons bij God.

Dit weekend zullen we in onze weekendvieringen tot hen bidden.

De bijgevoegde foto vond ik trouwens merkwaardig. Een klein kapelleke in de Kapel van de Groenenheuvel. “Hier offert men ter eere der H.Dimphna”. Offeren, een stukje van jezelf weggeven aan iemand anders, een stukje van jezelf schenken aan of voor een goed doel. Offeren, het is eigenlijk een “rijk” woord vind je niet? Hoeveel mensen in Geel geven niet eens stukje van hun tijd aan anderen? …

We wensen iedereen een heel fijn feestweekend toe en kijken uit naar de grote feesten volgend jaar!

(Dirk)


Zeg het met bloemen… een mooie kerk is belangrijk!

Liturgie… het zijn niet enkel mooie teksten, mooie muziek, … nee ook de aankleding van de kerk speelt een belangrijke rol. Bloemen, kaarsen, beelden, ze dragen er allemaal toe bij dat de liturgie feestelijk gevierd kan worden. Of het nu is bij een huwelijk, afscheidsviering of een gewone zondagsviering, de symboliek van bloemen, kaarsen, … het verdient allemaal aandacht. Zo kregen we deze mooie bijgevoegde foto binnen, waarvoor dank. Ook in deze viering droegen de bloemen bij tot een sterke symboliek.

Via deze weg willen wij alle mensen die zorgen voor bloemen, kaarsen, beelden,  en natuurlijk ook de poets van de kerk even in de bloemetjes zetten! Jullie zijn allemaal onmisbaar! Dank je wel!


Openluchtviering in Zammel

Bij goed weer en indien de coronamaatregelen het toelaten, gaat nu maandag 17 mei de openluchtviering door aan de kapel van Dimpna in Zammel. We mogen met 50 mensen samen vieren. We hopen dat we onze Geelse heiligen zo kunnen danken en eren voor alles wat zij ons geven. We bidden om kracht en bescherming, steun, troost en genezing voor hen die het nodig hebben.

Reserveren voor deze viering is noodzakelijk. Dit kan via onze website, een week op voorhand, of telefonisch op 014/580666. Kijk snel of er nog een plaatsje is. Enkel via reservering, hoe spijtig ook, kunnen we ervoor zorgen dat alles een beetje in goede banen kan lopen. Dank voor jullie begrip en we hopen dat we snel terug gewoon kunnen samenkomen.


.


OP KOMST IN GEEL

Voor de vieringen is er sprake van juni

Gaan we zowel binnen als buiten iets kunnen organiseren ?

Gaan wij zo maar kunnen samen komen ?

Met testschema’s en protocollen kunnen ze tegenwoordig veel: ze kunnen de zaak vooral maar ingewikkelder maken.

Als wij ons toespitsen op de zalen en de verenigingen kunnen wij het stil blijven houden. Geen enkele vereniging kan een terras aanleggen met blokken van vier en ver genoeg uiteen.

In onze kerken doen wij ons best. De meeste vieringen zijn elke keer “uitverkocht” en iedere week horen wij, dat mensen teleurgesteld afhaken, omdat ze er niet bij kunnen zijn in de kerk naar hun keuze.

Toch wordt er in de mate van het mogelijke begraven, gedoopt en getrouwd in deze tijd. Alles verloopt met de nodige excuses. Dikwijls gaat het om vieringen die al enkele keren zijn uitgesteld.

Als deze “wintertijd “ voor onze parochies voorbij zal zijn, dan is er héél veel

OP KOMST IN GEEL !!!!!!!


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
         
         
         
         
         
         

Externe Links