Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 21 - 26 mei 2021

29 – 30 mei: drie-eenheidszondag

" Ik ben met U, alle dagen … "

Maandag 31 mei: Onze-Lieve-Vrouw Bezoek (patroonsfeest van de parochie Larum)

Donderdag 3 juni: Sacramentsdag

God is niet ver.

De Vader zond zijn Zoon

En sterkt ons met Zijn Geest

Zijn naam klinkt: ”Ik zal er zijn voor U”

Ja, Hij is er … voor ons en voor altijd

Want … achter de wolken, schijnt steeds de zon!


Vieringen "Corona veilig"

LITURGISCHE VIERINGEN

De regels blijven voorlopig onveranderd : inschrijven is noodzakelijk!

Zoals de meesten onder u reeds enkele weken doen: ofwel reserveert u via de website van de Pastorale Eenheid
(www.pastoraleeenheidgeel.be – het is gemakkelijk en kost eigenlijk geen tijd),
ofwel reserveert u telefonisch op maandag tussen 9.00 uur en 11.45 uur op volgend telefoonnummer 014/580666.
U kan telkens evenwel slechts voor 1 weekendviering reserveren en dit voor maximaal 3 personen.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zondag 30 mei

11.00 u. Eucharistie ter ere van O.-L.-Vrouw.

Dinsdag 1 juni

19.00 u. Zm. Jean-Jacques Van Pee.

Vrijdag 4 juni

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

 

H.HART WINKELOMHEIDE

Zaterdag 29 mei

19.00 u. Mis voor onze overleden parochianen.


ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 30 mei

09.00 u. Zm. voor het welzijn van onze parochianen.


ST.-LUCIA OOSTERLO
 

Zaterdag 29 mei

18.00 u. Zm. voor het welzijn van onze parochianen.


ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 30 mei

9.30 u. Hoogmis.

Lector : Clementine.


ST.-DIMPNA

 

Zondag 30 mei

09.30 u. Gebedsviering

Woensdag 2 juni

19.00 u. Eucharistieviering


ST.-JOZEF HOLVEN

Zondag 30 mei

10.30 u. Eucharistieviering voor de parochie

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 29 mei

19.00 u. Eucharistieviering voor de parochie

 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 29 mei

18.00 u. Gebedsviering Jgt. Maria Vanlommel, Louis Vanlommel, Dimpna Vercammen, Emiel Michiels en Mans Verachtert.

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 30 mei

10.30 u. voor overledenen

Maandag 31 mei

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 4 juni

18.30 u. voor overledenen

 

ST.-HUBERTUS TEN AARD

Zondag 30 mei

09.00 u. Gebedsviering. Voor overledenen

11.00 u. kapel domein. (gesloten wegens corona)


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Wensen aan het einde van de Ramadan

Naar aanleiding van het einde van de Ramadan twee weken geleden, brachten Chris Geens en Pastoor Dirk de beste wensen over van de Pastorale eenheid aan de Islamitische gemeenschap van Geel. Zij deden dit door een wens in het Arabisch en het Nederlands te overhandigen aan de voorzitter en Iman van het Islamitisch centrum in de Zwanenstraat. Door de coronacrisis had de ontmoeting plaats voor het nieuwe gebouw, waar naast het de nieuwe grotere gebedsruimte ook verschillende leslokalen en sanitair komen. “Een hele verademing en verbetering tegenover de barak waar we nu gehuisvest zijn,” vertelt de voorzitter van de moskee. Het werd een fijn en warm gesprek. Na een korte voorstelling aan elkaar werd er gesproken over de structuur van de pastorale eenheid en de moslimgemeenschap in Geel. Er werd verteld over de corona en de gevolgen hiervan op de eredienst voor beide gemeenschappen en natuurlijk werd er ook gesproken over de dagdagelijkse dingen die ons bezighouden op dit moment. Aan het einde van de ontmoeting werden adreskaartjes uitgewisseld en werd er de wens uitgesproken van beide kanten dat er in de toekomst nog ontmoetingen zouden plaatsvinden.

Niet alleen in Geel werden er wensen uitgewisseld, maar op vele plaatsen in Vlaanderen. Dit gebeurde op vraag van de VZW Orbit, die zich al jaren inzet voor ontmoeting tussen de verschillende geloofsgemeenschappen in ons land. We hopen dat dit ook bij ons de start kan zijn van een jaarlijkse ontmoeting, want in deze wereld van diversiteit is het zo belangrijk dat we elkaar beter leren kennen en waarderen.

Wie graag meer info heeft over de Islamitische gemeenschap kan kijken op hun website. (www.islamitischcentrumgeel.be)


Blijvende aandacht voor de kerkelijke media!

Vijgen na Pasen? Nee toch niet helemaal… “Kom en Zie”, dat was het jaarthema van de afgelopen mediazondag waarvoor men onze aandacht vroeg op 16 mei 2021, het weekend dat wij onze Geelse heiligen vierden. Mediazondag wordt in de wereldkerk voor de 55ste keer gehouden. Het is ontleend aan woorden van de apostel Filippus in het Johannes evangelie (1, 43-46). Jezus zei daar tegen Filippus: “Kom en volg mij, zie wat er gebeurd…” Daarmee wil paus Franciscus de kerkelijke media aanmoedigen om naar de mensen te gaan en hen te bereiken zoals zij zijn en op de plaatsen waar zij zijn. Met de keuze voor dit thema maakt de paus ook duidelijk dat de verkondiging van het Evangelie nog voorafgaat aan de woorden, door een blik, getuigenissen, ervaringen, ontmoetingen en nabijheid. Die gebaren winnen des te meer aan belang in deze tijd, waarin wij door de coronapandemie gedwongen zijn om sociale afstand te houden. Die nabijheid kan ons ook in staat stellen om te herkennen wat essentieel is en helpen om de betekenis van dingen echt te begrijpen. Verkondiging is dus niet enkel voor 1 mediazondag, maar dient het hele jaar de aandacht te krijgen.

Dit jaar willen wij u steun vragen voor onze eigen lokale website van de pastorale eenheid.
Uw steun helpt om onze website in stand te houden. Dank je wel.
U kan vrijblijvend een gift doen op de rekeningnummer van onze pastorale eenheid BE06 7333 0923 5222 met als mededeling: “steun website”.


Vieringen in openlucht

De weergoden waren ons goedgezind op 17 mei en met 50 mensen konden we dan ook onze Geelse Heiligen vieren aan de kapel in Zammel. Wat deed het deugd om terug met meer te kunnen vieren, wat was het fijn om terug met velen te zijn. Rit verzorgde de viering met haar prachtige liederen en van achter ons mondmasker zongen we allemaal mee uit volle borst. De teksten werden gemaakt door Jan en Lief en de mensen van het PK en de KF zorgden voor de logistieke ondersteuning. Het werd een prachtige avond en we kijken uit naar meer.

Hopelijk zijn de weergoden ons deze week ook goed gezind want deze week vieren we samen aan de kapel van de Groenenheuvel. We sluiten de Mariamaand af in schoonheid met een gebed en de eucharistie. We kijken er nu al naar uit!


Het vredelicht bij Refuchances vzw.

Op maandag 19 april werd het Licht van Bethlehem naar “Refuchances Geel vzw” gebracht.

Het werd in ontvangst genomen door Umar. Hij heeft Palestijse roots en woonde zelf in Libanon. Hij woont nu 5 jaar in Geel. Hij behaalde in de Thomas More Hogeschool het diploma van sociaal werker.

Refuchances is een organisatie die vluchtelingen helpt bij hun “thuis komen in het gastland”.

Refuchances is an organization that help refugees to find their ways within the friendly Belgian society.”

De organisatie heeft 400 vrijwilligers. Ook Gelenaars en Geelse organisaties werken mee aan het realiseren van  projecten. Er is een toneelgroep, een dansgroep…. Er wordt bijv. geholpen met het inrichten van een woonst,  een weg vinden in diensten en organisaties…

Umar gaat het Licht ook nog verspreiden bij 9 gezinnen die nauw betrokken zijn bij de werking.

Uit hun website halen we nog:

“Refuchances vzw is zeer blij met MIN Geel (mensen in nood) . Ook met de schenking van lantaarns uit Bethlehem uit Palestina aan vluchtelingenkinderen en aan alle kinderen. Laat het licht van deze lantaarns vrede,liefde,toewijding en zorgzaamheid verspreiden in deze koude wereld. Wij hopen dat de vrede overweldigt,en deze pandemie snel verdwijnt.”

Chris Geens


OP KOMST IN GEEL

We kunnen weer op het terras zitten om elkaar te ontmoeten. Het is dan soms écht ont-moeten, maar heel dikwijls “moet” er toch veel. De drank mogen wij wel kiezen, de afstand MOET anderhalve meter, om 22.00 u. MOETEN wij opstappen, mondmasker MOET en bravekes op de stoel zitten MOET ook.

En toch …: wij moeten niet opstappen als het regent, wij mogen onze jas aanhouden als het te koud is. We mogen “muizzen” op de maatregelen. Wij mogen ongeduldig doen. Wij mogen met vreemde mensen aan tafel, als we niet met te veel zijn … de vrijheid lonkt.

En waarover praten wij dan op die “ont-moeting” ??? Dat is zeker geen ontmoediging.

Het MOET wel gaan over

* Welk merk is het voor jou en hoeveel weken zitten er nog tussen?

* Astrazenica, over Pfiser en over Moderna. Drie woorden, waar wij het voor de winter nooit over gehad hebben.

* Hoeveel prikjes heb je al gehad ?

* Had je ne stijve arm achteraf ?

* Op dat vaccinatiecentrum loopt toch wel alles perfect en vriendelijk en vlot !!!

* Mag je nu op reis gaan ?

* Wanneer heb jij een afspraak in de Waai ???

* En ken jij iemand, die “het” goed heeft doorgemaakt ???

Er is weer heel veel OP KOMST IN GEEL…


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      
         
         
         
         
         

Externe Links