Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 22 - 2 juni 2021

5 – 6 JUNI : 10DE ZONDAG DOOR HET JAAR
(wij kunnen ook “Sacramentsdag” navieren)

" ziehier mijn moeder en mijn broers "


In de evangelielezing van dit weekend dient Jezus zich te verantwoorden.
Hij spreekt tot de mensen in zijn geboortedorp en zowel zijn familie als de gekende aartsvijanden (wetgeleerden) probeerden tegen Hem te stoken.
Ja zeg !!!
Verdedig je gelijk maar eens, als uit alle hoeken enkel wantrouwen spreekt !
Wantrouwen is de grootste vijand van hen die geloven.
Angst is de grootste dreiging om je geloof te verliezen.


Vieringen "Corona veilig"

LITURGISCHE VIERINGEN

De regels blijven voorlopig onveranderd : inschrijven is noodzakelijk!

Zoals de meesten onder u reeds enkele weken doen: ofwel reserveert u via de website van de Pastorale Eenheid
(www.pastoraleeenheidgeel.be – het is gemakkelijk en kost eigenlijk geen tijd),
ofwel reserveert u telefonisch op maandag tussen 9.00 uur en 11.45 uur op volgend telefoonnummer 014/580666.
U kan telkens evenwel slechts voor 1 weekendviering reserveren en dit voor maximaal 3 personen.

ST.-AMANDS CENTRUM

Zondag 06 juni

11.00 u. Zm. Francisca Catharina Verbist.

Dinsdag 08 juni

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

Vrijdag 11 juni

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

 

H.HART WINKELOMHEIDE

Zaterdag 5 juni

19.00 u. Mis voor onze overleden parochianen


ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 5 juni

09.00 u. Zm. voor de overledenen van de parochie.


ST.-LUCIA OOSTERLO
 

Zaterdag 6 juni

18.00 u. Zm. voor het welzijn van onze parochie.


ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 6 juni

9.30 u. Gebedsviering.

Lector : Clementine


ST.-DIMPNA

Zondag 6 juni

09.30 u. Eucharistieviering

Woensdag 9 juni

19.00 u. Eucharistieviering


ST.-JOZEF HOLVEN

Zondag 6 juni

10.30 u. gebedsviering voor de parochie

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 5 juni

19.00 u. gebedsviering voor de parochie

 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 5 juni

18.00 u. Eucharistieviering Tot welzijn van de parochianen.

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 6 juni

10.30 u. voor overledenen

Maandag 7 juni

18.30 u voor overledenen

Aanbidding van 19.00 - 19.30 u.

Vrijdag 11 juni

18.30 u. Flora Belmans ( VS)

 

ST.-HUBERTUS TEN AARD

Zondag 6 juni

09.00 u. Voor overledenen

11.00 u. kapel domein. (gesloten wegens corona)


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Gek op Dimpna - tentoonstelling in Estland

Heb je nog geen idee waar je deze zomer op vakantie wil? Misschien kan je naar het Niguliste museum in de Estse hoofdstad Tallinn. Het museum is gehuisvest in de Sint-Niklaaskerk, gebouwd in de 13e eeuw, en is een van de weinige musea in Noord-Europa dat is gevestigd in een voormalig kerkgebouw, waar kerkelijke kunst kan worden genoten in zijn historische context. De sterren van de museumcollectie zijn laatmiddeleeuwse altaarstukken uit Noord-Duitsland en Nederland, en Bernt Notke’s schilderij Danse Macabre uit de late 15e eeuw. Een bijzonder waardevol onderdeel van de collectie is zilverwerk dat vroeger toebehoorde aan kerken, gilden en de Broederschap van Zwarthoofden, momenteel tentoongesteld in de Zilverkamer. Nu loopt er toch niet tot 31 oktober een tentoonstelling over onze Geelse Heilige Dimpna!

Het Sint-Dimpna-altaarstuk werd rond 1505 geschilderd door Goossen Van der Weyden, een kleinzoon van de vermaarde Rogier Van der Weyden. Dit schitterende voorbeeld van de vroege Nederlandse schildertraditie, met zijn eigenaardige picturale programma, maakte vroeger deel uit van de permanente tentoonstelling van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. De zeven beschilderde panelen van het altaarstuk tonen het tragische leven en lijden van de maagdelijke martelaar Dimpna. Het werk is gemaakt voor de abdij van Tongerlo (tegenwoordig in België) nabij de stad Geel. De Ierse prinses Dimpna stierf als martelaarsdood in Geel en sinds de middeleeuwen wordt ze in de regio vereerd als genezer van psychische aandoeningen.

We hebben echter goed nieuws voor wie niet tot in Tallinn geraakt! Deze tentoonstelling komt volgend jaar ook naar Geel. We kijken er naar uit om hem dus ook in Geel te bewonderen!


Nieuws uit Venezuela

Peter Gijs, fidei donumpriester in Venezuela, werd per 17 april 2021 door de aartsbisschop van het bisdom Calabonzo (Venezuela) benoemd tot erekanunnik van het Venerabel Kapittel van het aartsbisdom Calabozo.

(Officiele berichten van het bisdom)

De titel van erekanunnik wordt door de bisschop verleend aan een priester die een belangrijke functie vervult en die een hogere titel dan ‘eerwaarde heer’ nuttig kan gebruiken.

Peter Gijs is afkomstig uit Mol-Achterbos. Hij is missionaris in Venezuela sinds 1983. Hij krijgt regelmatig geldelijke steun van de ‘Vrienden van de kapel’ van sas 7 en van de stad Geel. Toen hij parochiepriester was in Chaguaramas kreeg hij veel steun van de zusters van Vorselaar. Meer in het bijzonder genoot hij een intense samenwerking met zuster Johan (Josefin Cools 1941-1995) missionaris, afkomstig uit Bel.

We houden eraan Peter van harte te feliciteren met de grote eer die hem te beurt is gevallen.

Door Tubbeckx


Goed nieuws! Een nieuwe gemandateerde gebedsleider!

Zoals je weet zijn er gebedsvoorgangers in Geel die mee de vieringen voorgaan in communiediensten.

Mag ik je dan meedelen dat Jan Lembrechts de vorming gevolgd heeft van gebedsvoorganger en door het bisdom een bevestiging van zijn mandaat heeft gekregen.
Nu kan Jan mee ingezet worden bij het voorgaan van communiediensten. Jan dankjewel en veel vreugde bij het voorgaan in de communiediensten.


Bouwen aan de toekomst van onze Pastorale Eenheid op een creatieve manier…

Een paar weken geleden keek ik toevallig naar het programma “Legomasters”. Volwassenen die met legoblokjes op een creatieve manier grote bouwwerken maken. Ik raakte er door gefascineerd en ben de volgende weken blijven volgen, de bouwwerken werden moeilijker, de uitdagingen groter, de creativiteit werd opgevoerd… telkens tot een prachtig resultaat met veel kleur, verschil, ... soms liep het eens mis maar ze begonnen steeds opnieuw… en het lukte door samenwerking en doorzetting en iedereen maakte gebruik van z’n eigen talenten.

Ik moest aan dit programma denken bij het schrijven van dit artikeltje, want ook met onze Pastorale Eenheid bouwen wij verder aan de toekomst. Zoals jullie weten starten in september twee nieuwe collega’s in ons team. Vincent Mutebi uit Oeganda en Paulin Horosidy uit Madagascar vervoegen dan onze groep. Binnenkort leest u een uitgebreider interview met hen op deze pagina’s. We hebben hen al een paar keer mogen verwelkomen in ons team en zijn nu de taken aan het verdelen. Aan het einde van dit bijzondere werkjaar kijken wij immers al uit naar het volgende… Met heel veel enthousiasme, uitdagingen en creativiteit, en ieder met z’n eigen talenten, zo bouwen wij verder… Daarom moest ik denken aan die legoblokjes, elk steentje is anders, en elk steentje past in het geheel en dat geheel is natuurlijk niet alleen het team, maar ook de vele vrijwilligers die elk op hun beurt mee werken aan dit geheel.

Dank je wel aan iedereen die in dit bijzondere werkjaar dat op zijn einde loopt mee heeft gestalte gegeven… Vanaf september staan we er weer, hopelijk coronavrij, maar ook in de vakantie werken we verder.

Een pientere knaap maakte met lego deze mooie duif! De Geest van Pinksteren mag ook op een creatieve wijze blijven verder waaien in deze tijd door het jaar! We wensen iedereen een fijn werkjaar einde toe en een deugddoende zomer!


OP KOMST IN GEEL

Groot nieuws op komst ??? Wat zeggen de ministers?

Wanneer hervatten “de mensen” hun activiteiten? ’t Is alsof ze hierboven niet meer mee willen.

Toen vorig jaar A L L E S dicht moest, kregen wij van de weergoden een schitterende lente cadeau.
Wandelwegen en –paadjes werden dagelijks overspoeld door fietsers, die konden profiteren van ’t zonneke.
Het enige waar iedereen spijt van had: als je wat wilde drinken, moest je zelf een fleske meenemen en het aan de weg-kant “optutteren”.

Dit jaar beloofde het groter en beter, want: de terrassen mochten open en iedereen zou nu nog grotere tochten maken.
Veel hoop hadden wij, maar de tocht moest met een dikke jas en tussen de buien door gaan….

De lente was vorig jaar opgebruikt.

Maar mensen blijven niet stil zitten.

De doopvieringen in onze parochies zijn weer gestart, er zijn weer enkele koppeltjes getrouwd in onze kerken, kleine feesten worden voorbereid en of dat nu met de traiteur verloopt of zonder ???
Dat is enkel nog iets om over te discussiëren, want …

Er is weer heel veel OP KOMST IN GEEL…


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    
         
         
         
         
         

Externe Links