Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 24 - 16 juni 2021

19 – 20 JUNI: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 21juni: H. Aloïsius Gozaga, patroon van onze middelbare school

" Zelfs wind en water gehoorzamen Hem "


Angst is steeds een slechte raadgever. Ook Jezus’ apostelen hebben dat ervaren.
Bij Hem waren ze veilig ook bij stormweer.
Vertaling naar 2021 ???
Onze wereld zit vol bedreiging, maar het ligt aan onszelf, of wij aan al deze bedreigingen tenonder gaan.
En bij onze ouders gold dan weer: Wie bang is deelt ook in de slagen.
 


Vieringen "Corona veilig"

LITURGISCHE VIERINGEN

Na de strenge coronarichtlijnen gaan wij stilaan naar de bevrijding. Onze kerken mogen weer wat voller lopen, maar wij behouden 1,5 m afstand en dragen een mondmasker.
Verder kunnen wij zitten in losse groepjes van 4 man. Grotere huishoudens kunnen ook samen zitten, maar daar moet dan wel weer afstand gehouden worden tot de volgende groep van 4.
Volg de richtlijnen van de stewards !
Maximale toelating in de kerken:
St. Dimpna; St. Amands en Holven 100
Ten Aard 69 en Bel 32
 

ST.-AMANDS CENTRUM

Zondag 20juni

11.00 u. Jgt. Anna Vanlommel-Jef Boeckx en ouders.

Dinsdag 22 juni

19.00 u. Zm. E.H. Aloïs Verbist.

Vrijdag 25 juni

19.00 u. Zm. Servaas van Santvliet.

 

H.HART WINKELOMHEIDE

Zaterdag 19 juni

19.00 u. Mis voor onze overleden parochianen.


ST.-LAURENTIUS ZAMMEL

Zondag 20 juni

09.00 u. Zm. voor de overledenen van de parochie.


ST.-LUCIA OOSTERLO

Zaterdag 19 juni

18.00 u. Zm. voor het welzijn van onze parochie.


ST.-APOLLONIA STELEN

Zondag 20 juni

9.30 u. Gebedsviering.

Lector : Clementine.


ST.-DIMPNA

Zondag 20 juni

09.30 u. Eucharistieviering

Woensdag 23 juni

19.00 u. Eucharistieviering

Zaterdag 26 juni

14.00 u. Vormselviering (uitgestelden 2020)


ST.-JOZEF HOLVEN

Zondag 20.06

10.30 u. Eucharistieviering

 

ST.-LAMBERTUS BEL

Zaterdag 19 juni 19.00 u.

19.00 u. eucharistieviering

 

O.L.V.-BEZOEK LARUM

Zaterdag 19 juni

18.00 u. Eucharistieviering Jgt. José Van Sprengel en overleden familieleden.

 

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 20 juni

10.30 u. voor overledenen

Maandag 21 juni

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 25 juni

18.30 u. voor overledenen

 

ST.-HUBERTUS TEN AARD

Zondag 20 juni

09.00 u. Naamopgave van de vormelingen

11.00 u. kapel domein. (gesloten wegens corona)

Vrijdag 25 juni
13.00 u. Huwelijksviering
van Josse Clauwaert en Marie-Katrien Wauteraerts


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Terug met meer mensen in onze kerken!

Vanaf 9 juni mogen we terug met meer mensen vieren in onze kerk. Indien het mogelijk is mogen er per kerkgebouw terug 100 mensen aanwezig zijn in de viering.

Je dient te zitten met maximum 4 personen bij elkaar door aan beide kanten 15 meter afstand te houden! Huishoudens die met meer dan 4 onder hetzelfde dak wonen, mogen wel samenzitten, maar ook op 1.5 meter van de andere groepjes aan hun beide kanten.

Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld bij de 100 aanwezigen.

Het dragen van een mondmasker blijft verplicht vanaf 12 jaar en ook de handen ontsmetten voor de viering is belangrijk.

Reserveren voor onze vieringen is NIET MEER NODIG, daar er in elke kerk plaats genoeg is voor het wekelijkse aantal kerkgangers.

Dank je wel om de regels goed na te leven. We zijn op de goede weg! Welkom in de viering!


Het centraal kerkbestuur is “geland”

Half januari 2020 schreven wij vol goede moed de verkiezingen uit voor de 12 kerkbesturen van onze 12 Geelse parochies. Alles verliep normaal, mensen werden verzocht om verder te doen. Afscheid werd genomen van diegenen, die hun mandaat wilden afronden en de kandidaturen werden in maart uitgehangen in onze kerken … die kort daarop (15 maart) dicht gingen.

Met de moed er wanhoop scharrelde elke parochie haar mensen samen en wonder boven wonder lukte het om met horten en storen, al onze kerkraden samen te stellen …

Pauze, want nu moest minstens de helft van die verkozenen ergens verzamelen, om een nieuw centraal kerkbestuur te kiezen … hopeloos was dat.

Nood breekt wet en de parochievertegenwoordigers raadpleegden elk afzonderlijk hun mensen en zo kwam er met eenparigheid van stemmen toch een nieuw volwaardig centraal kerkbestuur tot leven.

Herman Van Ballaer van Ten Aard werd er als voorzitter heraangeduid.

Luc Hermans van St.-Amands mocht als secretaris weer verder doen.

Als leden vonden wij rond de tafel Staf Verhaert van Punt, Jef Van de Weyer van St.-Dimpna en Michel Van Genechten van Bel.

Wie niet verkozen werden, maar mee als zeer noodzakelijke aanvulling fungeren is Mich Gilles van Elsum als expert en Marcel De Vries als diocesaan afgevaardigde.

En … de nieuwe formule marcheert, want twee weken later trok het nieuwe bestuur al naar het stadhuis voor afspraken met het schepencollege.

Goede vaart !!!


Het centraal kerkbestuur is “geland”

Half januari 2020 schreven wij vol goede moed de verkiezingen uit voor de 12 kerkbesturen van onze 12 Geelse parochies. Alles verliep normaal, mensen werden verzocht om verder te doen. Afscheid werd genomen van diegenen, die hun mandaat wilden afronden en de kandidaturen werden in maart uitgehangen in onze kerken … die kort daarop (15 maart) dicht gingen.

Met de moed er wanhoop scharrelde elke parochie haar mensen samen en wonder boven wonder lukte het om met horten en storen, al onze kerkraden samen te stellen …

Pauze, want nu moest minstens de helft van die verkozenen ergens verzamelen, om een nieuw centraal kerkbestuur te kiezen … hopeloos was dat.

Nood breekt wet en de parochievertegenwoordigers raadpleegden elk afzonderlijk hun mensen en zo kwam er met eenparigheid van stemmen toch een nieuw volwaardig centraal kerkbestuur tot leven.

Herman Van Ballaer van Ten Aard werd er als voorzitter heraangeduid.

Luc Hermans van St.-Amands mocht als secretaris weer verder doen.

Als leden vonden wij rond de tafel Staf Verhaert van Punt, Jef Van de Weyer van St.-Dimpna en Michel Van Genechten van Bel.

Wie niet verkozen werden, maar mee als zeer noodzakelijke aanvulling fungeren is Mich Gilles van Elsum als expert en Marcel De Vries als diocesaan afgevaardigde.

En … de nieuwe formule marcheert, want twee weken later trok het nieuwe bestuur al naar het stadhuis voor afspraken met het schepencollege.

Goede vaart !!!


Bedevaart naar Scherpenheuvel uitgesteld

Ook dit jaar gaan we nog niet met z’n allen samen naar Scherpenheuvel. De parochie van Scherpenheuvel neemt nog geen groepsbedevaarten aan op dit moment en om in het groot verlof nog alles praktisch te organiseren is niet haalbaar. Bovendien hebben de woonzorgcentra ook beslist om dit jaar niet samen in grote groep naar Scherpenheuvel te gaan, dit ook omwille van de onzekere coronatoestand. Misschien kan u, als u in de grote vakantie zelf even op bezoek gaat bij Maria in Scherpenheuvel even denken aan onze pastorale eenheid en haar aanbevelen bij Onze Lieve Vrouw. Wijzelf plannen onze eerste gemeenschappelijke bedevaart na corona op 3 september 2022. Schrijf het  al zeker in je agenda! 


Wereld-dag van de vluchtelingen

De Verenigde Naties heeft 20 juni uitgeroepen tot Internationale dag van de vluchtelingen. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van hen. Als we hier door de straten wandelen in Geel, worden we ook elke dag geconfronteerd met mensen van een andere origine. Een deel van hen is gevlucht uit conflictgebieden wereldwijd en vindt hier in onze stad een warme thuis en nieuwe toekomst. Wie kent er niet het LOI – Den Ark in de Technischeschoolstraat. Zij vangen al jaren niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op. Jongeren die zonder ouders uit verre landen naar hier komen om een veilige omgeving te vinden waar ze kunnen bouwen en werken aan hun dromen. Als ze op hun 18 jaar uit het LOI vertrekken naar een eigen woning krijgen ze vaak een buddy mee om hen te begeleiden, een gewone Gelenaar die met hen af en toe afspreekt om hen verder wat op te volgen.

“Ik vind buddy een verschrikkelijk woord,” vertelt 1 van de gasten die nu reeds vier jaar in Geel vertoefd en liever anoniem wenst te blijven. “Ik bezie mijn buddy als een vriend die langs komt als hij het wil, als iemand die gewoon naar mij kan luisteren en waar ik af en toe een leuke uitstap mee doe…en ja ik kan er natuurlijk ook altijd iets aan vragen, al is het maar om mij eens te helpen met papieren…”

Voor de buddy in kwestie is het ook een hele ervaring. “Ik ben er eigenlijk met een klein bang hartje aan begonnen enkele jaren geleden omdat ik totaal geen ervaringen had met mensen uit andere culturen, maar op zich was dat goed, bleek achteraf. Ik vond het heel gek dat ik bij mezelf een beetje een drempel voelde om naar anderen toe te gaan, maar ik denk dat vele mensen dat hebben, een beetje angst voor het onbekende. De eerste ontmoeting was onwennig maar al snel liep het vlot…”

En onze jongeman vult aan: “Ja, we spraken echt af om elkaar bij de naam te noemen en al die termen weg te laten… We kennen elkaar nu al vier jaar en gingen al eens naar Namen, Oostende, Leuven…”

Ooit vonden een Ierse prinses en haar Biechtvader een warme thuis in Geel. Zij werden hier opgevangen, hun verhaal eindigde niet met een happy end, maar al snel na de dood van Dimpna en Gerebernus werden de Gelenaren specialist in het onthalen van anderen. We mogen fier zijn op onze barmhartige stede.

“Durf net als ik de stap te zetten naar het onbekende…open je hart voor andere culturen en durf open te staan, het is enorm verrijkend en je wordt er echt een ander en opener mens van,” aldus onze twee vrienden…


Ons parochieblad in de vakantie

In het zomerverlof moeten wij erg snel zijn, om de actualiteit te volgen, want de drukkerij Halewijn (uitgever van ons blad) heeft ook haar jaarlijks verlof.

Het huidige nummer is 24 en tot 30 juni, loopt alles normaal.

Nog één normaal nummer dus.

Onze correspondenten moeten hier rekening mee houden, want parochieberichten moeten natuurlijk NOG vroeger toekomen bij onze tekstverantwoordelijken van elke parochie.

 

Wij geven ons bijgewerkt overzicht voor onze tekstverantwoordelijken:

Vooral voor de nummers 26 en 29.

* Nummer 26, dat verschijnt op woensdag 30 juni heeft ineens de teksten nodig tot 23 juli, omvat dus eigenlijk nummers 26-27 en 28.

Zorg dat alles bij de redactie is voor 23 juni.

EN LET NU OP !!!

* Het nummer 29 wordt al gedrukt voor de verlofperiode, dat dan een paar weken postklaar blijft liggen. DE TEKSTEN VOOR NUMMER 29, DAT VERSCHIJNT OP WOENSDAG 20 JULI met informatie tot 13 augustus, omvat eigenlijk nummers 29,30 en 31, MOETEN BIJ DE REDACTIE BINNEN ZIJN VOOR 1 JULI (en dat is opvallend vroeg !!!).

* Wij verwachten weer iedereen monter en fris terug bij de redactie voor 4 augustus, zodat nummer 32 tijdig klaar is voor verschijning op woensdag 11 augustus

 

De redactie Marcel en Jef


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
         
         
         
         
         

Externe Links