Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 32 - 11 augustus 2021

14 – 15 AUGUSTUS: HOOGFEEST O.L.V. TEN HEMEL OPGENOMEN

Zaterdag 14 augustus: H. Pater Maximiliaan Kolbe van Auschwitz

" Mijn hart prijst hoog de Heer "


Bij de vier “geboden feestdagen” zoals die vroeger genoemd werden, is er één aan Maria voorbehouden. Geen feest uit haar levensloop.
Een feest van verheerlijking een feest van het moederschap (lees blz. 1)
Maria was de moeder van Jezus, maar in het levensverhaal van Jezus komt ze niet zo dikwijls voor.
Een achtergrondfiguur, maar meestal is iemands achtergrond ook zijn (haar) steun, toeverlaat … iemand waar je op terugvalt, als de voorgrond je bedreigt …
… zijn ze (er) allen, de moeders ter wereld. …
 


LITURGISCHE VIERINGEN "Corona veilig"

Meteen aangekondigd: mochten er weer versoepelingen komen in de Coronaregels, dan zullen onze kerken dadelijk volgen.
Het ontbreekt ons wel aan de mogelijkheid, om jullie hierover op de hoogte te brengen. … Wij volgen.

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 15 augustus

10.30 u. Mia Van Bulck

Maandag 16 augustus

18.30 u. Dirk en François Dresselaerts en overleden familieleden. Jeanne Vangheel, Louis Vissers, Lieve Gielen en overleden familieleden.

Aanbidding van 19.00 - 19.30 u.

Vrijdag 20 augustus

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

15 augustus - Moederdag

“Mooi zijn ze allen de moeders ter wereld, dag in dag uit wakend over hun kind. Zij zijn het evenbeeld van een Madonna die zonder woorden ons allen bemint…” Wie van onze lezers kent niet dit mooie oude lied dat door menig Vlaams artiest al ten gehore werd gebracht. Met het licht op Moederdag over enkele dagen moest ik denken aan enkele ontmoetingen die ik had de afgelopen weken.

“Mr. Pastoor: ik wil mijn kinderen niet meer lastig vallen. Ik heb besloten om zelf naar het WZC te gaan. Mijn kinderen wonen niet in de buurt, ze moeten werken en het gaat niet meer thuis… Ik kan hen toch niet elke dag lastig vallen, ik zit thuis vaak alleen, dat is niet erg, maar de kinderen moeten toch niet voor mij opdraaien.” En enkele dagen later ging deze moeder heel gerust naar haar nieuwe thuis. Een moeder die in haar zorgen toch nog denkt aan haar kinderen…

“Wat ben ik fier op mijn zoon, afgestudeerd en onmiddellijk de dag erna vast werk,” en meteen zit ik midden in een gesprek met een mama en een zoon over het huishouden en over huishoudbudget en ga zo maar door. “Ze moeten toch een beetje afstaan he, maar natuurlijk ook niet alles, ze moeten leren met geld omgaan he.” En de zoon staat er wat verlegen bij, maar knikt altijd wel bevestigend en alert. Ook weer zo een dagelijks voorval waarin de zorg van de moeder om haar groter wordende inwonende kinderen naar boven komt.

“Eindelijk kunnen we onze kleine meid laten dopen,” vertelt een mama van een knappe 1-jarige dochter. “Onze dochter is nog altijd levensbedreigend ziek en haar laten dopen is niet vanzelfsprekend, want van vandaag op morgen kunnen we weer onverwacht in het ziekenhuis terecht komen. Maar ze is een waterratje, gaat graag in haar badje en spelen kan ze zelfs met koorts.” Toch hoor ik ook dat de zoveelste vakantie weeral is uitgesteld, al meer dan 1 jaar zijn er geen uitjes meer met mama en papa eens alleen, want een babysit is niet echt mogelijk. Weer een mama die zichzelf wegcijfert voor haar kind…

Het zijn maar 3 verhalen uit de afgelopen vier weken en zo zijn er nog meer dan 100 te vertellen door u en mij.

Hoe stond de moeder van Jezus niet altijd in goede en kwade dagen aan de kant van haar Zoon. Soms met woorden, vaak in stilte. Soms in vreugdevolle momenten zoals de bruiloft van Kana, vaak in momenten van verdriet en pijn tot onder het kruis.

Vele moeders zijn zoals Maria, haar evenbeeld. Over enkele dagen vieren we het feest van Maria die ten hemel wordt opgenomen. Zij waakt over ons en al onze moeders. Wij wensen al onze moeders, jong en oud dan ook een fijne feestdag toe.

“Jij die me 't best van jezelf hebt gegeven, M'n grootst geluk ben jij, moedertje mijn…”


17 oktober 2021: Wereldverzetdag tegen armoede

Op zondag 17 oktober 2021 heeft de wereldverzetdag tegen armoede plaats. Als pastoraleeenheid  willen wij ons voor deze dag mee inzetten. De werkgroep Diaconie heeft al verschillende activiteiten voor deze dag uitgewerkt. Het symbool van deze dag is een oud wit laken met onderaan een knoop erin. Op 16 en 17 oktober kan je dit thuis door het raam hangen. Wij roepen alle plaatselijke kernen en kerkraden op om op deze dagen ook een laken uit te hangen in alle kerken.

Graag willen wij vragen of er mensen zijn die nog oude witte lakens (geen hoeslakens) in de kast liggen hebben. je kan er ons een plezier mee doen. Breng ze mee naar de kerk of telefoneer naar Jan pastoor 014/58 49 65. Het programma van 17 oktober kan je lezen in de nieuwsbrief van september en in Kerk en Leven van 13 oktober. Alvast op voorhand bedankt  voor jullie medewerking.


Vakantie met hindernissen en toch ieder weekend overal een viering

De maand juli mocht er dit jaar wel zijn. Amper was de tekst voor ons vakantienummer naar de drukker vertrokken, amper waren alle medewerkers aan het uitpuffen van een jaar parochieblad, of het grote nieuws begon zich op te stapelen. …

Ons blad kondigt voor elk weekend op die vaste bladzijde 3 aan, waar de vieringen elk weekend doorgaan en plots werden de Coronamaatregelen aangepast.

Plots viel er een hoofdacteur weg … letterlijk … pats … boem. Op terugweg van een eucharistieviering kwam pastoor Jan Verheyden ten val met een operatie en een lange revalidatie tot gevolg. “Moed houden, Jan !” Oppassen Jan !!!

Daarna kon de grote nieuwe kalender beginnen, zonder parochieblad ernaast.

Week per week werd er aan de kalender gesleuteld. Niks kon doordringen tot onze bladzijde 3.

Maar O wonder ! Tot op heden zijn wij er in geslaagd, om alle vieringen te laten doorgaan. Natuurlijk moesten eucharistievieringen vervangen worden door gebedsvieringen, maar overal kon gevierd worden. Rik Aegten verdubbelde zo maar spontaan zijn inzet en in de parochies werd bijgesprongen door de klassieke voorgangers. Ook die zijn niet (meer) zo dik bezaaid, maar zij stonden er. Ondertussen zwierde Corona door de rangen, werden vakanties, die al twee jaar “onhold” stonden toch maar genomen en goede wil moest gevonden worden.

Proficiat en dank aan iedereen.

Wij hebben het gehouden.

Overal konden mensen in hun parochiekerk samen komen om te bidden onder de actuele coronanormen.

Dit was een mooie vakantie en gelukkig komt er versterking vanaf oktober.

Wij proberen de toestand van dag tot dag op te volgen.

(M.D.V.)


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31  
         
         
         
         

Externe Links