Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 34 - 25 augustus 2021

28 – 29 augustus: 22ste ZONDAG DOOR HET JAAR

" Gij laat Gods gebod varen "

Bij de evangelielezingen in het liturgisch jaar is de vakantie uit. Wij lezen voortaan weer uit Marcus en laten “het brood van Johannes” achter ons. Toch spreekt de zelfde Jezus ons elke week weer aan.

Actueel is Hij wel hoor: Jezus ziet rondom zich zeer oude en zeer nieuwe wetten. Jezus zegt ons, dat wij kritisch moeten kunnen kijken of de bestaande regels en de nieuwe wetten het leven van mensen écht wel dienen.

Spreekt Jezus over mondkapjes ? over anderhalve meter ? over vaccineren ? Over PLF-formulieren ?

Kunnen wij met de boodschap van Jezus iets aanvangen ???


LITURGISCHE VIERINGEN "Corona veilig"

Meteen aangekondigd: mochten er weer versoepelingen komen in de Coronaregels, dan zullen onze kerken dadelijk volgen.
Het ontbreekt ons wel aan de mogelijkheid, om jullie hierover op de hoogte te brengen. … Wij volgen.

ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 29 augustus

10.30 u. voor overledenen

Maandag 30 augustus

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00 tot 19.30 u.

Vrijdag 3 september

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Zij komen eraan! Zij zijn welkom

Stilaan komt de “intrede” van onze twee nieuwe pastores dichterbij en ze zullen wel voelen, dat ze welkom zijn. Donderdag 12 augustus keken heel wat mensen raar op in de De Billemontstraat. Op de klokslag van negen uur op de beide kerken (Dimpna en Amands) verzamelden twaalf vrijwilligers uit zes parochies gewapend met emmer en bezem aan de doorsteek tussen de SAIO en het museum. Bedoeling was duidelijk, om een overval te plegen op de toekomstige woningen van paters Vincent en Paulin. De woorden “spic en span” werden gehoord, maar de gebruikte producten hadden andere namen. Na de deskundige uitleg van Chris gingen ze in twee groepen aan de slag om appartement en huis een grondige beurt te geven. Zoals de foto vertelt, was er tussendoor even tijd voor lekkere koffie of thee met een chocolaatje. Daarna ging iedereen terug aan de slag.

Tegen de volgende week waren de meubels besteld en ook daar leverden bereidwillige handen zwaar en licht werk.

Bedankt aan alle vrijwilligers voor de hulp. Over enkele dagen verhuizen paters Vincent en Paulin definitief naar Geel. Op 3 oktober om 15.00 u. verwelkomen we hen officieel in de St. Amandskerk.

Juiste contactadressen en –gegevens houden wij nog een beetje achter de hand. Laat hen rustig de tijd om mee met ons “van Geel” te worden. 


Ons lievrouwke van ten aard

De banken waren allemaal helemaal gevuld op zondag 15 augustus en nog veel mensen hadden hun eigen stoeltje meegebracht. Met meer dan honderd waren ze, om in open lucht te genieten van de jarenlange traditie (zelfs niet onderbroken door Corona) om de Hemelvaart van Maria en de eigen moederkesdag in Ten Aard te vieren aan de grot.

Er was nagedacht er werd bezonnen. Het leven van Maria werd gespiegeld aan de Vlaamse moeders en het koor zong: ”Lievevrouwke van de grot, breng ons allen eens bij God”

Wanneer de coronamaatregelen helemaal kunnen opzij gezet worden, verwachten wij volgend jaar nog meer volk zien wij een traditie standhouden, die door sommigen als verloren was beschouwd.

Dank aan de medewerkers, dank aan Ten Aard.


Herschikking in de weekdagmissen

Door het tijdelijk uitvallen van Jan Verheyden als pastoor-priester werd in de Geelse parochies de laatste tijd serieus gesnoeid in de missen op weekdagen. Sommige mensen waren gelukkig met de regeling, anderen keken er zwaar tegenaan. Nu er stilaan zicht komt op de versterking van onze pastoresploeg en met een stilaan herstellende Jan Verheyden (beterschap hoor Jan !!!!!) gaan wij vanaf september terug naar een nieuwe structuur voor de weekdagvieringen, gespreid over het centrum.

Iedereen is overal welkom, elke dag kan je wel ergens terecht en wij hopen dat deze duidelijke structuur ook weer nieuwe mensen kan aantrekken. Mensen, die ook in de week even willen vrij maken voor Onze Lieve Heer zijn steeds welkom voor een eucharistieviering in onze kerken. Spijtig genoeg nadert het toeristisch seizoen zijn einde, waardoor de toeristische openingen wegvallen tot een volgend seizoen, maar wij doen ons best om onze kerken gastvrij te houden.


Wij zoeken pater Daems en pater Claes

Nu wij vol verwachting uitkijken naar de komst van onze nieuwe pastores in Geel, kregen wij een interessante vraag, vooral voor de ietwat oudere mensen van Geel, die Daems of Claes heten.

De twee paters die naar Geel komen wonen zijn “paters van de Heilige Geest” of “Spiritijnen” en deze orde van missionarissen had gedurende een kleine honderd jaar een missiecollege in Lier. Het was één van die internaten, waar héél attent werd gewaakt over slimme jongens, die eventueel missionaris zouden kunnen worden en wiens roeping niet mocht verloren gaan.

In de loop ter tijden zijn ook minstens twee Gelenaars tezamen naar dat college getrokken, die het zelfs tot missionaris hebben gebracht. Buiten hun overlijdensdatum en hun leeftijd zijn deze mannen in de grote plooien van de geschiedenis verdwenen en het zou inderdaad interessant zijn, als er vandaag nog mensen zouden zijn, die zich nog iets van deze geroepenen herinneren.

Pater Louis Daems was geboren in Geel in 1897 en overleed  op 52-jarige leeftijd als missionaris in Congo.

Pater Edward Claes was in het zelfde jaar geboren, maar die keerde terug en overleed in 1979. De kans is hierbij al heel wat groter, dat iemand hem nog zou herinneren.

Alle kleine tips zijn welkom ! Wij zijn benieuwd

(Marcel DeVries madevr@skynet.be)


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        
         
         
         

Externe Links