Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 35 - 1 september 2021

4 – 5 september: 23ste ZONDAG DOOR HET JAAR

" Hij laat doven horen en stommen spreken "

In elke Christen gelovige zit er wel iets van een heiden:

* doof voor het woord van God

* stom als het erom gaat zijn geloof te uiten

* blind om het goddelijke in de medemens te ontdekken.

Mogelijk moet ieder van ons wel eens genezen worden van zijn doofheid, blindheid en … stommiteit.

Laten wij Jezus alleen zijn werk doen, of geven wij zelf een duwtje ?


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS ELSUM

Zondag 5 september
10.30 u. priester Jef Verloy (VS) jgt. Frans Vanlommel. Irena Boeckx

Maandag 6 september
18.30 u. voor overledenen
Aanbidding 19.00 -19.30 u.

Vrijdag 10 september
18.30 u. voor overledenen
 


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Terug naar school!

Hopelijk wordt het een normaal schooljaar… hoe vaak heb ik deze zin wel niet gehoord de afgelopen weken… en vandaag is het zo ver. Vol goede moed trekken vandaag 1 september weer honderden kinderen in Geel naar school. Sommigen gaan voor het eerst naar het kleuterklasje, anderen gaan met een bang hartje naar het eerste leerjaar en wat is het altijd fijn om de jonge pubers te zien die, groot als ze zijn, voor het eerst naar de middelbare school trekken! Een fijne start iedereen!

Ook voor de leerkrachten en directies is er weer een deugddoende vakantie voorbij, al zijn zij natuurlijk al enkele weken bezig met het voorbereiden van het nieuwe jaar. Sommige scholen starten zelfs met een nieuwe directeur! Vol enthousiasme staan ze met z’n allen weer klaar om zovele kinderen en jongeren kennis en vaardigheden bij te brengen, maar meer nog, hen in de eerste plaats met open armen te ontvangen en graag te zien! Heel veel succes!

Onderhoudspersoneel en secretariaatsmedewerkers, oudercomité en schoolraad, buschauffeurs en busbegeleiding, reftermoeders, leesmama’s , fruitschilmoeders, overkoepelende schoolraden, veiligheidsmedewerkers en preventieadviseurs, …

Wie ben ik nog vergeten?

Beste lezers, het schooljaar is weerom van start gegaan, en zo normaal en vanzelfsprekend vind ik dat niet… nee hoor, dikke pluim voor al degenen die er weer staan tot 30 juni… en langer!


Nog even herhalen, Nieuwe regeling weekdagvieringen vanaf 1 september


Uitgestelde communies komen er aan!

Wij vieren in september en oktober feest! Heel wat kinderen en jongeren die wegens de corona hun eerste communie en vormsel zagen uitgesteld worden,
komen in september en oktober eindelijk aan de beurt! Een overzichtje van de vieringen vind je hier!

Eerste communies

Vormsel

 

Wij wensen iedereen een mooie feestdag toe!


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      
         
         
         

Externe Links