Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 36 - 8 september 2021

11 – 12 SEPTEMBER : 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Donderdag 16 september: H. Cornelius, tweede heilige van de kerk in Larum

" Wie zeggen de mensen dat ik ben "


In de lezingen van de komende weken gaat Jezus stilaan over tot de voorspelling van Zijn lijden en de bondige samenvatting van Zijn zending. Dan kan de vraag klinken tot ieder van ons: “Wie mag die Jezus voor ons zijn ?”
* een profeet
* een mensenvriend
* een Godsgezant
* een lijdende en opgestane Heer
* een revolutionair
* een randfiguur in de geschiedenis
Het “juiste” antwoord staat niet in de boeken. Wij moeten het zelf geven.


Vieringen “Corona veilig”

Vanaf vorig weekend kunnen wij weer een beetje meer “normaal” gaan vieren in onze kerken.
Aantallen moeten niet meer geteld worden. Afstanden niet meer gemeten. De schaal mag weer rondgaan. Corona werd versoepeld.

Denk ondertussen nog wel aan het mondmasker … Corona is nog niet weg.

LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 12 september

10.30 u. voor overledenen

Maandag 13 september

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 17 september

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Bijbelse activiteiten in het nieuwe werkjaar

Soms vragen mensen ons wel eens of ze zich verder kunnen verdiepen of bezinnen rond een Bijbels thema, los van de eucharistie. Dit is mogelijk, want ook dit werkjaar starten we weer op met onze Bijbelgroepen: “Bijbel en Leven” en “Vijf broden en twee vissen”.

“Bijbel en Leven” komt maandelijks samen in het parochiecentrum van St.-Amands en dit op dinsdagnamiddag om 14.00u. Pastoor Jan leidt de groep. Elke keer staan we er stil bij een actueel geloofsthema, aansluitend op de evangelielezingen van die week of maand. Een bezinnend samenkomen dat enorm veel deugd kan doen. Kom zeker langs, de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar gaat door op 28 september. Geef vooraf een seintje op 014/584965.

“Vijf broden en twee vissen” komt maandelijks samen in het pastoraal huis in de Kapelstraat 20 te Holven en dit op donderdagavond van 19.30 u tot 21.30 u. Telkens geeft iemand een inleiding van een half uurtje, waarna er uitwisseling is over een Bijbeltekst. Dit jaar werkt de groep rond de tien geboden. Ook hier is voorkennis niet nodig en je kan elke bijeenkomst los van elkaar volgen. De eerste bijeenkomst is op 23 september. Vooraf graag een seintje op 014/580666.

Laat je eens uitdagen en kom uitwisselen over je geloof! Of je nu luisterend aanwezig bent of mee gaat in gesprek, iedereen is welkom!


“VW --- VW”

Vaar Wel tussen Vrij Willigers

Zo maar een dokter, zo maar een verpleegkundige, zo maar een medewerker en … de allerlaatste Gelenaar, die in augustus werd gevaccineerd in DE WAAI.
Het deed raar voor iedereen, want er kwam een einde aan honderd vaccinatiedagen die het jaar 2021 tekenden.

Met tientallen waren de dokters en verpleegkundigen. Met honderden waren de vrijwilligers en met duizenden de mensen, die een stukje gezondheid kwamen ophalen.
De zaal leek wel betoverd, het beeld aan de muur werd wazig. De lichten konden uit. Het zat er op.
Enkel in de frigo lag nog één gevulde injectie, eentje van die ene, die niet was komen opdagen na een laatste dag die een overrompeling was geweest.

Met veel heimwee keken de medewerkers al uit naar een kleine weerzienssamenkomst, want het was geweten: er was samenwerking en vriendschap gegroeid tussen mensen van goede wil uit Laakdal, Meerhout en Geel … en dat waren allemaal mensen die overeen kwamen, omdat het doel zo heilig was.

Dank aan allemaal!


OP ZOEK NAAR PATERS CLAES EN DAEMS. (2)

Nu onze paters Vincent en Pollijn definitief geland zijn in Geel, kregen wij ook enige vage info over de vroegere Gelenaars, die deel uitmaakten van hun congregatie: de paters van de Heilige Geest.

Onze nieuwe pastores wonen in de de Billemontstraat (107 en 117) en zij zoeken stilaan hun weg. Je zal ze nu en dan al wel eens tegen komen in onze pastoraal en wij gaan het (zoals afgesproken en vermeld in de kalender op blz. 4) verwelkomen in een viering in oktober. Ondertussen proberen zij thuis te geraken in ons Geelse wereldje. Vanaf Allerheiligen zal pater Vincent in eigen vieringen voorgaan.

Uit onze oproep naar de paters Daems en Claes kregen wij reeds enige vage informatie binnen. Er blijken geen dichte familieleden meer te bestaan van de twee missionarissen. Beide zijn ze overleden in de rusthuis “Picardie” in Nijlen, de plaats waar de congregatie vele jaren opvang verzorgde voor hun leden, die rust nodig hadden. Momenteel is dit huis overgebracht naar buurgemeente Berlaar.

Pater Louis Daems blijkt afkomstig geweest te zijn van St.-Dimpna en zou er ook begraven liggen tussen zijn ouders. Wij zoeken verder. Wie zoekt mee ?

Pater Edward Claes Blijft voorlopig nog een beetje in de schemer.

Beiden waren even oud en waren beiden bezeten door de microbe, om aan een tijdschrift mee te werken.

Zijn er mensen met herinneringen aan een tijdschrift “Bode van de Heilige Geest-Messagé du Saint Esprit”? Edward Claes was er de inspirator van.

En ook Louis Daems had zijn tijdschrift: “Africa Christo”, dat heeft nog zeer lang bestaan.

Alle kleine tips zijn welkom ! Wij zijn benieuwd

(Marcel De Vries madevr@skynet.be)


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    
         
         
         

Externe Links