Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 37 - 15 september 2021

18 – 19 SEPTEMBER: 25STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" De mensenzoon wordt overgeleverd "


Ieder mens wordt op zijn moment en op zijn manier overgeleverd. Jezus ziet in de lezing van dit weekend, dat het er met zijn leven niet zo goed uit ziet.
Zijn leerlingen praten ondereen over de toekomst en over de waarde van Zijn boodschap.
Ook dit stuk evangelie lijkt wel voor ieder van ons geschreven: hoe rooskleurig is onze toekomst ? Hoe sta ik er voor ? Hoe sla ik mij er door ?
Wil ik de eerste zijn ?
En dan ???


Vieringen “Corona veilig”

Vanaf vorig weekend kunnen wij weer een beetje meer “normaal” gaan vieren in onze kerken.
Aantallen moeten niet meer geteld worden. Afstanden niet meer gemeten. De schaal mag weer rondgaan. Corona werd versoepeld.

Denk ondertussen nog wel aan het mondmasker … Corona is nog niet weg.

LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 19 september

10.30 u. voor overledenen

Maandag 20 september

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 24 september

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Eerste Communie! Een feest!

Deze weken vinden in al onze parochiekerken de uitgestelde eerste communievieringen plaats. Dit is telkens weer een feestelijk gebeuren voor de parochie en voor alle gezinnen bij wie zoon of dochter voor het eerst te communie mogen gaan. Het lijkt een beetje vreemd soms. Hoewel er van de jonge gezinnen, op een uitzondering na, niemand meer echt kerkgaand is, houdt men toch aan deze mooie traditie. We zien het dan ook als een kans om binnen onze voorbereiding en de viering zelf een stukje van Jezus boodschap mee te geven, om Gods woord te zaaien, ook langs deze weg.

Bij de eerste communie tegenwoordig zijn er drie partners! In de eerste plaats natuurlijk de ouders. Zij zorgen ervoor dat de communicant gelovig wordt opgevoed. Hoe dit gebeurt in deze tijd? Dat is op alle plaatsen verschillend. Sommige ouders vertellen ons dat ze echt wel aandacht besteden aan Jezus, anderen houden het dan vooral weer op de waarden die ze al dan niet Bijbels noemen. In deze moderne tijden is gelovig opvoeden niet vanzelfsprekend en gemakkelijk. Iedereen doet het met vallen en opstaan, op z’n eigen manier,… De openheid binnen het gezin is ieder geval van groot belang,… en we merken dat die er meestal ook is!

De tweede partner is de school. De kinderen die hun eerste communie ontvangen, volgen godsdienstles. Door gemotiveerde godsdienstleerkrachten worden onze communicanten ingeleid in de Bijbelse verhalen en maken ze kennis met de christelijke traditie. Godsdienst op school is ook niet altijd eenvoudig, hoorde ik nog van een godsdienstleerkracht uit het lager onderwijs de afgelopen week. Ook kinderen kunnen al heel kritisch zijn en de vele moeilijke vragen die ze stellen, hebben niet altijd een eenduidig antwoord. Toch gaan ook onze leerkrachten er elke dag weer opnieuw voor om op een boeiende en eigentijdse manier de boodschap van Jezus mee te delen.

De derde partner is natuurlijk de parochie. Binnen al onze parochies is er nog een werking rond de eerste communie. Vanuit de parochie proberen we vooral te ondersteunen en met een beperkt programma de kinderen voor te bereiden op de viering. In de toekomst zullen we ook in onze pastorale eenheid nadenken over hoe we met beperkte middelen onze eerste communicanten kunnen blijven ondersteunen op een fijne manier. Dank aan al onze vrijwilligers die dit ook dit jaar weer grondig en enthousiast doen!

Wij wensen al onze kinderen en hun ouders van harte proficiat met hun eerste communie! Maak er een mooie dag van!


Het kapelleke: We hebben een winnaar!

Op hun fietstocht door Hoegaarden kwamen Luc en Kristien dit mooie kapelletje tegen van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel. Er hingen veel zelfgemaakte bloemetjes bij en er stond ook een bord met uitleg voor kinderen. Een opvallend kapelleke dat ze instuurden naar onze website en waarmee ze als winnaar uit de bus kwamen bij onze zomerwedstrijd! We ontvingen dit jaar 13 kapellekes! Een beetje minder dan de vorige jaren, maar geen nood, volgende zomer gaan we weer op zoek! Dank aan alle inzenders en in ons parochieblad, dat beloven we, gaan we binnenkort weer verder met de zoektocht door Geel!


Op zoek naar paters claes en daems. (3)

Voorlopig loopt onze zoektocht naar de “paters van de Heilige Geest” uit Geel slechts voort in kleine stapjes. Gelukkig kregen wij de assistentie van onze nieuwe “Spiritijnen”.

Paters Paulijn en Vincent waren nog volop bezig aan de inrichting van hun woonst, toen ze bezoek kregen van pater Frans De Schutter, hun overste. Die wist te vertellen, dat hij Het graf gevonden had van pater Daems op het kerkhof van St.-Dimpna. Veel onkruid moest er niet geruimd worden om er het bijna tachtigjarige graf te ontdekken in het zicht van het materiaalkotje en de waterkraan. De letters zijn erg vergaan maar de foto’s duidelijk herkenbaar. Het speurend oog van pater Paulijn deed de rest. Wij leerden, dat de pater op jonge leeftijd stierf, korte tijd later gevolgd werd door zijn vader en tien jaar later door zijn moeder. Commentaar van de “grote pater”: “Zie je, de spiritijnse boodschap gaat verder”

De boodschap van onze nieuwe paters is ondertussen al wel aangekomen. Zowel in Zammel als in St.-Amands (de kerken waar ze voor het eerst het evangelie kwamen voorlezen) waren de kerkgangers heel open, om de nieuwe spirit een kans te geven. Met de steun van hun congregatie werd hun gemeenschap ingewijd op 8 september, terwijl deze lijnen in het parochieblad tot stand kwamen

Zij kennen hun plaats, zij zoeken een plaats en wij heten hen welkom.

In een viering op zondag 3 oktober om 15.00 u. in de St.-Amandskerk heten wij hen welkom, samen met Jonathan Lambaerts, die het team van de pastorale eenheid zal komen vervoegen.

Er zijn die dag geen andere vieringen in de Geelse kerken.


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  
         
         
         

Externe Links