Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 38 - 22 september 2021

25 – 26 SEPTEMBER: 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 29 september : HH aartsengelen
Vrijdag 1 oktober: H Theresia van Lisieux
Zaterdag 2 oktober: HH Engelbewaarders

" Wie niet tegen U is, is voor U "


Een bloementuin is alleen maar mooi, als er verschillende bloemen in staan.
Onze mensheid zou saai zijn, als wij allemaal het zelfde zouden doen en denken.
Vandaag wijst Jezus ons op “diversiteit”: we moeten niet altijd helemaal het zelfde doen en denken, over alles helemaal akkoord te gaan, maar … als je niet tegen mij bent, is er altijd de mogelijkheid, dat wij samen iets moois uitbouwen.


Vieringen “Corona veilig”

Vanaf vorig weekend kunnen wij weer een beetje meer “normaal” gaan vieren in onze kerken.
Aantallen moeten niet meer geteld worden. Afstanden niet meer gemeten. De schaal mag weer rondgaan. Corona werd versoepeld.

Denk ondertussen nog wel aan het mondmasker … Corona is nog niet weg.

LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 26 september

10.30 u. voor overledenen

Maandag 27 september

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 1 oktoboer

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Welkomstviering op 3 oktober!

Op zondag 3 oktober verwelkomen wij 3 nieuwe leden in het team van de pastorale eenheid!

Jonathan Lambaerts, docent aan Thomas More in Geel komt ons team versterken voor Catechese en verkondiging.
Pater Vincent Mutebi, afkomstig uit Oeganda, wordt mede verantwoordelijke voor de Liturgie.
Pater Paulin Horosidy, afkomstig uit Madagascar, wordt teamlid en zal in de toekomst ondermeer instaan voor de internationalisering van onze pastoraal en de bedevaartgroep rond St.-Dimpna.

Van harte welkom aan onze nieuwe enthousiaste krachten. We wensen hen veel arbeidsvreugde in onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus!

De feestelijke eucharistie gaat door op 3 oktober om 15.00 u. in de kerk van St.-Amands. Na de viering is er een receptie in de grote feestzaal van Elsum!

Opgelet! Op 3 oktober zijn er eenmalig geen ochtendvieringen in Zammel, Ten Aard, St.-Dimpna, Stelen, Holven en Elsum.
We nodigen iedereen uit om onze feestelijke viering in de namiddag bij te wonen. De viering in St.-Amands om 11.00 u gaat wel door omwille van de eerst communie.


VORMSELVIERINGEN VOLGENDE WEEKENDS

Wij wensen onze vormelingen van harte een fijne dag toe.


DEKEN SMETS OVERLEDEN

Op 9 september overleed in Turnhout een indertijd zeer bekende Gelenaar. Deken Smets was zowat de laatste prins van de Geelse kerk, die met zijn voornaam “deken” heette. Hij werd 107 en was enkele dagen de oudste man van België.

Iemand van zijn naaste medewerkers zei ooit, dat hij een raak antwoord kreeg, toen hij hem “Jef” had genoemd: “Ik heet Jef, maar ik ben de deken van Geel”. Vermits hij als deken uit Geel verdween in 1984, is zijn bekendheid wel door de jaren afgenomen, maar de ouderen onder ons herinneren zich de statige figuur, die zich in perfect maatkostuum per fiets door de Geelse straten bewoog en door iedereen eerbiedig werd nagekeken. Zijn opvolgers heetten “Rik” en “Jan” en hebben zijn werk met even veel verve voortgezet.

Jozef Smets werd in Retie geboren op 15 april 1914. Hij werd door kardinaal Van Roey, in de Sint-Romboutskathedraal van Mechelen tot priester gewijd in 1938 met 87 collega’s die hij allen overleefde. In Leuven haalde hij het baccalaureaat wijsbegeerte en letteren in 1938, om een proeftijdje professor te worden aan het seminarie van Hoogstraten. Tussendoor “parkeerde” hij even van 1957 tot 1959 als pastoor in Merksplas om daarna als superior terug te keren naar Hoogstraten. In 1967 kwam deken Smets in Geel toe, eerst als pastoor-deken en daarna als deken-streekvicaris. Op rust ging hij naar Turnhout in 1984, waar hij vorig week is overleden. Zijn uitvaart werd voorgegaan door zijn opvolger, Riks Aegten in de St.-Martinuskerk in Retie op donderdag 16 september.

Wie deken Smets ontmoette, mocht zich steeds aan simpele antwoorden verwachten, maar die antwoorden waren alleen maar simpel op het eerste gezicht.

* Toen de onderwijzers van Geel net een mooi nieuw liedje hadden gevonden :”Juist na de oorlog zongen wij ook al iets in die aard.”

* Toen hij een medewerker verzocht om een werkgroep over te nemen :”Alle vergaderingen zijn ’t zelfde, ge moet maar vier puntjes in het oog houden.”

* Toen de bisschop hem voor zijn 104-de verjaardag een papieren pauselijke zegen overhandigde : “Dat is dan de derde keer, want ik heb er al twee rechtstreeks in Rome gekregen.”

* Toen een journalist vroeg naar het geheim om oud te worden : “In leven blijven, tiens.”

Deken Smets, blijf leven voor Geel in de harten van velen!


De nieuwe Bond Zonder Naam kalenders zijn er!

Steun BZN!

De nieuwe kalenders voor 2022 zijn er! Deze zijn vanaf heden verkrijgbaar bij BZN - medewerk(st)ers verspreid in verschillende parochies van Geel. Er is keuze uit de BZN - kalender 2022 die verkrijgbaar is aan 12€.  De scheurkalender kan je verkrijgen aan 14€ en de staan kalender aan 16€. Steun Bond zonder Naam en neem snel contact op met één van de medewerk(st)ers.


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
         
         
         

Externe Links