Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 39 - 29 september 2021

2 – 3 OKTOBER: 27ste ZONDAG DOOR HET JAAR

" Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden "


Mensen zullen altijd in mensen blijven geloven. Daarvoor zijn het mensen … ook al zijn er mensen die “scheiden”.
De barmhartigheid van God roept ieder van ons op om in alle menselijke mislukking en –gebrokenheid “bij elkaar te staan” en zeker “elkaar bij te staan”.
Zo kunnen mensen iets van de warm-hartigheid van God ervaren. God zal mensen in hun mislukking niet VEROORDELEN, maar wel VERWELKOMEN.
 


Vieringen “Corona veilig”

Vanaf vorig weekend kunnen wij weer een beetje meer “normaal” gaan vieren in onze kerken.
Aantallen moeten niet meer geteld worden. Afstanden niet meer gemeten. De schaal mag weer rondgaan. Corona werd versoepeld.

Denk ondertussen nog wel aan het mondmasker … Corona is nog niet weg.

LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 3 oktober

10.30 u. voor overledenen

Maandag 4 oktober

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 8 oktober

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Het werd een emotionele en mooie dag…

De kinderen van de school versierden de hal met mooie herinneringen

© D.V.d.B.

Half twee op zondag 19 september, vele mensen aan de kerk van Punt waren toch een beetje gespannen. De zaal was mooi versierd, het ijskarretje stond op zijn plaats en de organist, zangeres en gitaristen smeerden voor het laatst hun keel en oefenden nog goed… Zouden er mensen komen naar onze afscheidsviering van de kerk?

Twee uur… een bomvolle kerk en onder feestelijke muziek kwamen de intredeprocessie binnen.

“Vanouds op hier op vier poten in ’t hoekje van de kerk, kraak ik nu harde noten, want ik zit zonder werk,” verzuchtte de oude kerkstoel uit het gedicht van wijlen pastoor Versmissen… In zijn homilie vroeg de deken ons om net zoals Jezus vanuit verschillende spiegels naar het gebeuren te kijken, een heel mooi beeld, want ondanks het feit dat afscheid nemen pijn doet, zijn we vooral dankbaar voor alles wat in ons mooie kerkgebouw in Punt heeft mogen plaatsvinden. Vanuit elke hoek van de pastoraal: dopen, eerste communie, vormsel, huwelijk, afscheid nemen, school, verenigingen,… werd er dan ook een voorbede aangedragen , met blik op de toekomst… Op de tonen van het Ave Maria werden we allen stil en op het einde van de viering zong iedereen mee… “Zing zing zolang je kan!”. Onze deken Norbert haalde  aan dat we de gemeenschap van Punt niet in de steek zullen laten en dat ze verder zal leven, opgenomen in de nieuwe St.-Franciscusparochie. Ook Chris uit de pastorale eenheid, die het slotwoord mocht houden van de viering, richtte zich naar de toekomst en verzekerde nogmaals dat de gemeenschap van Punt verder wordt opgenomen in onze nieuwe parochie. Zij riep de mensen op om na de viering afscheid te nemen van het kerkgebouw. Er werden dan ook vele kaarsjes gebrand en foto’s genomen. Na de zegen sprak schepen Nadine Laeremans, als Puntenaar, een warm woord van dankbaarheid en afscheid uit aan de kerk, en ook zij richtte de blik vooruit op de toekomst: een sterke school en een sterke zaal, met vele verenigingen… de toekomst van de gemeenschap van Punt, gedragen door zoveel mensen, is verzekerd. Op het einde werd het heel stil, toen de hosties letterlijk de kerk werden uitgedragen. Er vloeiden vele tranen, maar deze maakten al snel plaats voor ontmoeting en warm gesprek.

Na de viering mochten we allemaal, ook hier weer met dank  aan zoveel vrijwilligers, aanschuiven in de zaal voor een feestelijke receptie! Lilian en haar team maakten feestelijke pastahapjes, het kraampje met overheerlijk ijs uit de Kapelstraat in Holven, had veel succes en de mensen van de verenigingen zorgden ervoor dat de mensen die dorst hadden werden gelaafd! Dat het een heel fijne ontmoeting was, werd snel duidelijk want de laatsten vertrokken pas rond 19.00! Dank aan de mensen van de zaal die alles nog hebben opgeruimd!

Voor de foto’s is het bij het schrijven van dit artikeltje nog een beetje te vroeg, maar deze zullen zeker ergens wel ter beschikking komen in Punt. Een mooie ontroerende dag waar we samen een stukje geschiedenis schreven, dankzij velen!

De kerkstoel zegt: ”Mijn glanstijd is gedaan! En ‘k denk zo bij m’n eigen, van hier zo maar te staan, moet ik nu altijd zwijgen?” Nee hoor kerkstoel, want in Punt leven we verder!


Welkomstviering op 3 oktober!

Nu zondag 3 oktober is iedereen van harte uitgenodigd om de welkomstviering van onze 3 nieuwe teamleden bij te wonen in de kerk van St.-Amands.

Pater Vincent Mutebi, Pater Paulin Horosidy en Jonathan Lambaerts worden als nieuwe teamleden opgenomen om samen onze pastorale eenheid mee uit te bouwen.

De viering start om 15.00 u en nadien is er feestelijke receptie in de parochiezaal van Elsum. Kom mee vieren!

Opgelet: zondag 3 oktober zijn er in de voormiddag GEEN eucharistievieringen in de kerken van Zammel, Ten Aard, Stelen, St.-Dimpna, Elsum en Holven.


Bezoek van onze Bisschop

Andermaal was onze bisschop op bezoek in onze pastorale eenheid. Bij een vorig bezoek in maart aan St.-Jozef, onze middelbare school was de interesse van Mgr. Bonny gewekt voor de OKAN-klassen. Dat zijn een drietal aparte klassen voor “onthaal voor anderstalige nieuwkomers”.

De Internationale Week van de Vluchteling en Migrant vormde genoeg aanleiding om een bezoek te brengen aan deze afdeling. Opvallend is wel, dat deze jongeren niet (meer) uitsluitend uit oorlogsgebied komen, maar ze landen bij ons aan vanuit de hele wereld. Eentje staat zelfs vermeld als “Belg” van oorsprong. Hij werd in België geboren en trok als zevenjarige met zijn ouder naar Paraguay. Nu moet hij terug Nederlands leren. Na het bezoek van de bisschop bleef één anekdote zeker hangen. Vraag aan bisschop Bonny: “Bisschop, mag jij trouwen ?” Over het antwoord zijn wij nog niet ingelicht. …


Secretariaat pastorale eenheid terug open!

Vanaf nu is er elke maandag weer permanentie op het secretariaat van de pastorale eenheid in de Kapelstraat 20. Je kan er met al je vragen terecht van 14.00 u. tot 16.00 u. Wees welgekomen!

Het secretariaat is gesloten op feestdagen en uitzonderlijk ook op 4 oktober.


VORMSELVIERINGEN VOLGENDE WEEKENDS

Wij wensen onze vormelingen van harte een fijne dag toe.


De nieuwe Bond Zonder Naam kalenders zijn er!

Steun BZN!

De nieuwe kalenders voor 2022 zijn er! Deze zijn vanaf heden verkrijgbaar bij BZN - medewerk(st)ers verspreid in verschillende parochies van Geel. Er is keuze uit de BZN - kalender 2022 die verkrijgbaar is aan 12€.  De scheurkalender kan je verkrijgen aan 14€ en de staan kalender aan 16€. Steun Bond zonder Naam en neem snel contact op met één van de medewerk(st)ers.


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        
         
         

Externe Links