Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 40 - 6 oktober 2021

9 – 10 OKTOBER: 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 11 oktober: Heilige paus Joannes XXIII
Maandag 11 oktober: Heilige Gummarus van Lier
Vrijdag 15 oktober: Heilige Theresia van Avilla


" Ga verkopen hetgeen je bezit” "

Jezus houdt van de laatste tijd in onze lezingen van zeer straffe uitspraken. Vandaag horen wij Hem zeggen: “Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen, dan zal je een schat in de hemel bezitten…”
En die brave jongen, die dit moest horen … we zien heet hem al denken: “Moet da nu écht ??? ”


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 10 oktober

10.30 u. voor overledenen

Maandag 11 oktober

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 15 oktober

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Op bezoek bij Al-Arm VZW

De naam ‘Al-arm’ zegt de meesten onder ons wel iets. Naar aanleiding van de werelddag van het verzet tegen armoede op zondag 17 oktober en omdat Al-arm vzw vanaf dan een vaste stek heeft in Geel (Pas 255, 2440 Geel) mochten wij op bij hen op de koffie. En dit in primeur, vóór de officiële opening van hun nieuwe locatie. We spraken met Stefanie, opbouwwerkster, en Johan, lid van de raad van bestuur van Al-arm vzw maar ook ervaringsdeskundige en vrijwilliger.

‘Al-arm’ doet bij heel wat Gelenaars wel een belletje rinkelen. Maar wat doet jullie organisatie precies en binnen welk kader gebeurt dat?

Stefanie: Al-arm vzw is een Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen. In Vlaanderen en Brussel bestaan bijna zestig zulke verenigingen die samen het Netwerk tegen Armoede vormen. De Vlaamse Regering kent aan elk van hen jaarlijks subsidies toe op basis van een werkingsverslag. Een belangrijke opdracht voor Al-arm vzw is structurele armoedebestrijding. Daarbij is ontmoeten belangrijk. We gaan mensen opzoeken en we gaan ermee in dialoog. We willen mensen met armoede-ervaring een stem geven. Het is belangrijk dat de overheid de stem van de mensen die dagdagelijks om hun bestaan vechten, hoort, en mee neemt in het uitzetten van beleidskeuzes.

Johan: Het is belangrijk omdat degenen die de regels maken maar weinig ervaring hebben met armoede. De stem van mensen met een armoede-ervaring moet daarom gehoord worden. Bij heel veel mensen is armoede gewoon een woord. Armoedecijfers stijgen, er komt steeds meer armoede. Maar alle verhalen zijn verschillend. Deze opdracht maakt dat vzw’s als Al-arm belangrijk zijn, jammer genoeg. Je ziet het aan een persoon niet altijd, aan de buitenkant, dat zij of hij in armoede leeft. Elk verhaal is elke keer weer anders. Van overheidswege is hiervoor aandacht nodig. De regels of wetten voorzien geen vangnet voor mensen die negatieve gevolgen ondervinden van de werking van deze regels of wetten. Regels en wetten zetten mechanismen in gang en deze mechanismen kunnen niet stopgezet worden. Bijvoorbeeld een uit-huis-zetting. Het is een heel raar gevoel niet naar huis te kunnen gaan.

Francis: En boedelverkopen brengen niets op.

Johan: Inderdaad. Of heel weinig. En daarna moet de overheid geld stoppen in behoeftigen die ze zelf creëert. Binnen de werking van Al-arm vzw kan je mensen leren kennen die ook in armoede leven en je kan zo contacten leggen, bruggen bouwen. Elk verhaal is anders.

Stefanie: Het jammere is dat we snel een oordeel klaar hebben, alvorens we de tijd genomen hebben om echt naar elkaar te luisteren.

Francis: Helpen jullie ook bij mentale armoede?

Johan: Als je daarmee een vorm van sociale armoede bedoelt die zich uit in het hebben van een klein sociaal netwerk dan bieden wij wel mogelijkheden tot contact.

Stefanie: In zekere zin helpen wij wel bij mentale armoede.  We zijn dan ook enorm blij met onze nieuwe ontmoetingsruimte. Deze zal vanaf dinsdag  26 oktober wekelijks geopend zijn van 13 uur tot 16 uur. De mogelijkheid om elkaar te ont- moeten is enorm belangrijk. Armoede en isolement gaan vaak hand in hand. Het is als het ware een vicieuze cirkel waarin men terechtkomt: men kan niet meer voldoen aan ‘de maatschappelijke normen’,  men ervaart dit als een individueel falen, schaamt zich hiervoor en zondert zich af. Het is des te belangrijker om in deze kwetsbaarheid erkenning en ondersteuning te vinden in je omgeving. Tijdens onze wekelijkse ontmoeting kan men elkaar ont- moeten, even op adem komen en ervaringen uitwisselen. Wel is het zo dat Al-arm vzw niet aan individuele hulpverlening doet. Hiervoor verwijzen we door naar het bestaande aanbod.

Hoe leren jullie Al-arm vzw  kennen en waar worden de eerste contacten gelegd gezien er tot op heden nog geen speciale locatie  ter beschikking is?

Johan: Al-arm vzw is eigenlijk naar ons toegekomen. In mijn geval toch. De bewoners van de Eikenstraat kregen een uitnodiging van Al-arm vzw om mee te werken om plantenbakken op hun terrassen te plaatsen. Daarover werd vergaderd en zo konden mensen met mekaar overleggen. Zo leerden mensen Al-arm vzw kennen, en leerden ze ook mekaar kennen. Daarnaast is er het project: ’handen in het groen’ opgestart waarbij er een volkstuintje onderhouden werd.

Stefanie: Wij hebben ook een koor. Jammer genoeg heeft het stilgelegen omwille van corona. In december hopen we opnieuw op te starten. Het koor is  heel laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.

Johan: We zullen verder inzetten op ontmoetingen. Ik kom mensen tegen en vertel over Al-arm vzw, allemaal heel informeel. Er is zeker mond aan mond reclame. Bewonersverenigingen maken bijvoorbeeld een melding van ons op hun Facebookpagina.

Stefanie: Het verspreiden van folders bijvoorbeeld. We gaan actief op straat en spreken mensen aan. Maar we houden het laagdrempelig.

Johan: Niet iedereen kan erkennen dat ze het moeilijk hebben. Het is heel belangrijk te weten dat je niet alleen bent en dat er nog veel mensen zijn die in dezelfde situatie zitten zoals jij. En dat je geen fout hebt  aan de situatie waarin je verzeild bent. Veel situaties zijn immers niet te voorkomen.

Stefanie: We stellen vast dat er een grote groep blijft die wij niet bereiken.

Dank je wel! Volgende week vertellen we meer over 17 oktober en wat er allemaal te doen is!


Afscheid van Fernand Reyns

Eind september moesten wij in rusthuis Wedbos afscheid nemen van Fernand, de eerste permanent-gewijde diaken die mocht dienen in de kerk van Geel.

Fernand werd in Geel geboren op het feest van Lichtmis in 1931. Het moet zijn dat die geboortedatum ook een beetje zijn toekomst zou bepalen. Zijn leeftijdgenoten – die hij bijna allemaal overleefde – konden later eindeloos vertellen over de straffe toeren, die ze met Fernand meemaakten. De held van de kapoenen zou later zeker ook held van Geel worden. Zo kwam Fernand bij het leger terecht en verdedigde ons land lange tijd vanuit Duitsland.

Na een stijlvolle loopbaan bij het leger vond Fernand zijn ware roeping: diaken in de kerk van Jezus en … van St.-Franciscus. Diens spreuk stond reeds geborduurd in de stola van zijn wijding. Het kon dus ook niet anders, of Fernand werd door de bisschop benoemd een de parochie Elsum. Daar was hij lange tijd animator van het parochieleven en medevoorganger in de vieringen: een beeld dat menig parochiaan zal bijblijven.

De laatste jaren konden wij Fernand dikwijls ontmoeten in rusthuis Wedbos, waar hij – aanvankelijk samen met zijn vrouw Irène – een stuk zijn apostolaat kon afronden.

Afscheid nemen is altijd moeilijk. Wij leven mee met dochter Lotty en met allen, die Fernand dierbaar waren en die verder moeten met dat lege plaatsje in hun hart.


De nieuwe Bond Zonder Naam kalenders zijn er!

Steun BZN!

De nieuwe kalenders voor 2022 zijn er! Deze zijn vanaf heden verkrijgbaar bij BZN - medewerk(st)ers verspreid in verschillende parochies van Geel. Er is keuze uit de BZN - kalender 2022 die verkrijgbaar is aan 12€.  De scheurkalender kan je verkrijgen aan 14€ en de staan kalender aan 16€. Steun Bond zonder Naam en neem snel contact op met één van de medewerk(st)ers.

VAN ZUID TOT NOORD

Het Kapelleke (85)

 

Zoals beloofd! Oktober… wedstrijdmaand voor ons Kapelleke!

Waar staat Kapelleke 85? Het juiste antwoord kan je sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com!

Wie het meeste Kapellekes in oktober juist heeft wint een kleine leuke prijs! Veel succes! Tip? Zoek in Punt!


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      
         
         

Externe Links