Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 41 - 13 oktober 2021

16 – 17 OKTOBER: 29STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Vrijdag 22 oktober: Heilige paus Johannes-Paulus II

" De mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven "


Jezus heeft het in de evengelielezing van volgend weekend weer lastig met zijn leerlingen. Hij gaat lijden en zij kibbelen over de eerste en de zevende. …
Niet door macht en heersen en zoeken naar de ereplaatsen, wordt een christen geleid als hij trouw is aan Jezus’ boodschap.
Dienstbaarheid aan mens en wereld, dát is het waarmerk van een gelovige gemeenschap.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 17 oktober

10.30 u. voor overledenen

Maandag 18 oktober

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19-19.30h

Vrijdag 22 oktober

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Een abonnement op ons blad in 2022

De kalender wordt dun en de kas van onze uitgever zal wel de zelfde kant op gaan.
Om je abonnement op ons blad te vernieuwen bieden wij dit jaar een zeer gemakkelijk systeem aan.
Wij moeten er alleen maar wat vroeger dan gewoonlijk mee starten, maar het moet voor iedereen gemakkelijk worden.
Volgende week bieden wij onze abonnees een gepersonaliseerd overschrijvingsformulier aan.
Het volstaat om hierop de abonnementsprijs in te vullen en het formulier aan de bank terug te bezorgen.
Mensen met digitale systemen om te betalen gebruiken gewoon de gestructureerde mededeling.
Wij kunnen dan aanstonds je gegevens doorgeven zodat alles met Nieuwjaar kan doorlopen.
Bezorg ons 44 euro en wij staan iedere week van 2022 met ons nieuws klaar voor de prijs die nog steeds lager blijft dan die van een postzegel voor een brief
Dank voor 44 euro steun aan onze werking.
Je kan natuurlijk ook nog steeds betalen via je parochie.

De werkgroep van het Geelse parochieblad.


17 oktober: wereldverzet dag tegen armoede!
Hang je wit laken aan het raam!

Zondag 17 oktober is het wereldverzet dag tegen armoede. Vzw Al-arm, de Geelse Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, laat die dag, samen met partners, van zich horen om armoede op de agenda te zetten en praktische stappen te ondernemen om armoede daadwerkelijk te bestrijden. Dit jaar leggen we de focus op maatschappelijke participatie. Mensen met armoede – ervaring worden al te vaak vergeten of niet erkend als evenwaardige gesprekspartner in het uitzetten van het beleid. De slogan van dit jaar luidt dan ook : ‘ Teken samen met mensen in armoede de krijtlijnen uit!’ Daarnaast gaat maatschappelijke participatie ook over ergens deel van mogen uitmaken en het recht om zelf invulling te geven aan eigen tijd. Een terugkerend vooroordeel is dat mensen in armoede ‘maar moeten aannemen wat ze kunnen krijgen’.

Feestelijke opening van de nieuwe ontmoetingsruimte
We zijn verheugd om zondag 17 oktober de nieuwe ontmoetingsplaats Al-Arm, gelegen op de Pas 255, 2440 Geel, voor te stellen aan het grote publiek. De ontmoetingsruime zal, vanaf dinsdag 26 oktober, wekelijks geopend zijn van 13 tot 16 uur. Enerzijds is het een plaats waar mensen zich thuis kunnen voelen en kennis kunnen maken met onze werking. Anderzijds zal de ontmoetingsruimte ook actief ingezet worden om mensen met armoede -ervaring een stem te geven naar het beleid toe.

Wandeling met samenzang
Naast de feestelijke inhuldiging van de ontmoetingsruimte, zal er op 17 oktober ook een wandeling met samenzang en muzikale omlijsting plaatsvinden en wordt er doorlopend gebouwd aan een reuzevlaggenslinger.
Het volledige programma van 17 oktober vind je weer op onze website: www vzwal-arm.be of volg ons op facebook: vzw Al-arm. Om onze werking draaiende te houden zijn we steeds op zoek naar helpende handen en financiële steun. Elke bijdrage kan een groot verschil maken voor onze vereniging. De middelen worden ingezet in functie van structurele armoedebestrijding en de werking van de vereniging in Geel. Meer info? Al-arm.vzw@hotmail.com

Wit laken
Het symbool van deze wereld dag van verzet tegen armoede is een wit laken met daarin een knoop. Wanneer we dit laken door het raam hangen drukken wij onze solidariteit uit met mensen in armoede. Elk jaar zijn er een aantal mensen die dit laken uit het raam hangen. Het deed deugd dit te zien toen we met de fakkeltocht voorbij kwamen. Dit jaar willen als kerkgemeenschap ook onze solidariteit uitdrukken en vragen wij aan de verantwoordelijke van de kerken om op zaterdag en zondag 16 en 17 oktober 2021 het laken met knoop te bevestigen op een zeer zichtbare plaats van hun kerk. We willen aan onze lezers vragen om dat weekend ook thuis een wit laken buiten te hangen als teken van solidariteit en verzet.

Vlaggetjes
Op zo’n feestelijke dag waarop Al-arm zijn eigen thuis krijgt mogen er geen vlaggetjes ontbreken. Met de werkgroep Diaconie en een aantal enthousiaste sympathisanten gingen wij aan de slag. Van Maria en An kregen wij de stof in de groep werd er geknipt en Maria overlokte alle vlaggetjes zodat ze mooi waren. Het resultaat is een vlaggenlijn van 20 meter en 5 lijnen van 7 meter. Dankjewel aan iedereen die mee heeft gewerkt om alles tijdig klaar te krijgen. Hopelijk vinden jullie allemaal de tijd om op 17 oktober langs te komen op de pas.


Dank je wel!!!

Wat hebben we genoten van de feestelijke viering op 3 oktober!
In een volle St.-Amandskerk verwelkomden we onze nieuwe teamleden van de pastorale eenheid.
Samen hebben we gezongen, samen hebben we gebeden en gedankt.
Na de mooie viering in de kerk verhuisden we met z’n allen naar de parochiezaal in Elsum voor een feestelijke receptie die werd opgeluisterd door de mensen van de harmonie!
Dank je wel aan alle vrijwilligers en helpers, dank je wel aan iedereen voor deze mooie dag! Houd zeker onze website in het oog voor enkele sfeerfoto’s!

VAN ZUID TOT NOORD

Het Kapelleke (86)

 

Zoals beloofd! Oktober… wedstrijdmaand voor ons Kapelleke! Waar staat Kapelleke 86?
Het juiste antwoord kan je sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com!
Wie het meeste Kapellekes in oktober juist heeft wint een kleine leuke prijs! Veel succes! Tip? Zoek het bij een school!


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    
         
         

Externe Links