Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 42 - 20 oktober 2021

23 – 24 OKTOBER: 30STE ZONDAG DOOR HET JAAR
MISSIEZONDAG (met voorgeschreven omhaling)

" Heer, maak dat ik zie "


Dit weekend krijgen wij een diepmenselijk verhaal uit het leven van Jezus. De blinde Bartimeüs komt bij Jezus met een groot vertrouwen. Hij heeft Jezus zeker niet gezien. Zijn blindheid verhindert hem om gewoonweg te leven. Hij wil alle remmen weg en vraagt: " Heer, maak dat ik zie ". Een vraag aan Jezus om écht te kunnen leven en Jezus komt tegemoet aan zijn diep verlangen.
Ook ik heb een diep verlangen tot beter leven.
En jij ???
’t Is ook MISSIEZONDAG … Hoe ver zie jij ???


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 24 oktober

10.30 u. voor overledenen

Maandag 25 oktober

18.30 u. Devrindt- Alen ( VS)

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 29 oktober

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Een abonnement op ons blad in 2022

De kalender wordt dun en de kas van onze uitgever zal wel de zelfde kant op gaan.
Om je abonnement op ons blad te vernieuwen bieden wij dit jaar een zeer gemakkelijk systeem aan.
Wij moeten er alleen maar wat vroeger dan gewoonlijk mee starten, maar het moet voor iedereen gemakkelijk worden.
Volgende week bieden wij onze abonnees een gepersonaliseerd overschrijvingsformulier aan.
Het volstaat om hierop de abonnementsprijs in te vullen en het formulier aan de bank terug te bezorgen.
Mensen met digitale systemen om te betalen gebruiken gewoon de gestructureerde mededeling.
Wij kunnen dan aanstonds je gegevens doorgeven zodat alles met Nieuwjaar kan doorlopen.
Bezorg ons 44 euro en wij staan iedere week van 2022 met ons nieuws klaar voor de prijs die nog steeds lager blijft dan die van een postzegel voor een brief
Dank voor 44 euro steun aan onze werking.
Je kan natuurlijk ook nog steeds betalen via je parochie.

Dank, en voor alle info: Marcel De Vries, 014/58 23 83 of madevr@skynet.be.


Missiezondag! Aandacht voor de kerken wereldwijd! 

“We moeten wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben” (Handelingen 4,20).
In zijn boodschap roept paus Franciscus iedereen op in de voetsporen van de apostelen te treden en vol vreugde en goede moed het evangelie te blijven verkondigen, al zijn de tijden moeilijk.
Eens wij de kracht van Gods liefde hebben ervaren en zijn vaderlijke aanwezigheid in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven herkennen, kunnen we niet anders dan delen en verkondigen wat we gezien en gehoord hebben.
We roepen u op om dit weekend in onze kerken in Geel de omhaling voor Missio te steunen, want uw bijdrage, hoe groot of hoe klein ook, maakt het verschil! Dank je wel!


Weer gezinsvieringen in Elsum

De ploeg van de eigentijdse gezinsvieringen, die tot de Coronalockdown wekelijks een viering verzorgde in de kerk van Elsum voor ons allen, heeft goed nieuws.
Heel graag nodigt zij uit op zondag 24 oktober voor onze nieuwe start.
Na een lange corona-pauze zijn zij weer helemaal klaar om er vol enthousiasme voor te gaan.
Ze kijken er naar uit om ons opnieuw te ontvangen in de Elsum-kerk, zij het in een iets gewijzigde versie.

Niet langer elke week, maar ongeveer tweemaal per maand willen zij ons een positieve Jezus-boodschap brengen op hun vertrouwde eigentijdse manier.
Zij trakteren ons bij die heropstart graag op een lekkere tas koffie of chocomelk en iets zoets na de viering, zodat ze als vanouds weer een moment van gezellige verbondenheid kunnen beleven.

Wie de vieringen al kende en er zich goed bij voelde, zien ze zó graag terug.

Wie de vieringen nog niet kende maar benieuwd is geworden naar het wat en hoe: voel je super welkom!

We verwelkomen je maar wat graag!

Graag tot zondag 24 oktober om 10.30 u. in de kerk in Elsum.

Volgende afspraken: 31 oktober, 21 en 28 november.

VAN ZUID TOT NOORD

Het Kapelleke (87)

 

Zoals beloofd! Oktober… wedstrijdmaand voor ons Kapelleke! Waar staat Kapelleke 87?
Het juiste antwoord kan je sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com!
Wie het meeste Kapellekes in oktober juist heeft wint een kleine leuke prijs! Veel succes! Tip? Zoek het in de buurt van een WZC!


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  
         
         

Externe Links