Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 43 - 27 oktober 2021

30 - 31 OKTOBER: 31STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 1 november : hoogfeest van Allerheiligen
Dinsdag 2 november : feest van Allerzielen
Woensdag 3 november : H. Hubertus, patroonheilige van Ten Aard
Vrijdag 5 november : H. Odrada van Balen

" Geen ander gebod, dan de eerste twee "


Dit weekend en het begin van de komende week staan in onze maatschappij helemaal in de sfeer van “dood en herinneringen”. Bezoek aan het kerkhof, droefheid en eenzaamheid.
Gelovigen stellen toch even de deur open naar “dood en eeuwigheid”. Wij leven niet alleen met “gemis”, zeker met “herinneringen” maar de meeste kracht gaat uit naar “hoop”.
Die “hoop” geeft “leven”, ook over de “dood” heen.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 31 oktober

10.30 u. voor overledenen

Maandag 1 november

10.30 u. Dimpna Peeters, ouders en pleegkinderen, familie Ronsse

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Dinsdag 2 november

19.00 u. Herdenkingsviering voor onze overledenen

Vrijdag 5 november

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

44 euro en een heel jaar lang onze berichten

Wie voortaan als één van de trouwste lezers van ons parochieblad genoemd wil worden,
is natuurlijk al ingegaan op onze uitnodiging van vorige week om 44 euro over te schrijven voor het abonnement van volgend jaar.
Je kon in ons vorig nummer het formulier uitkippen ofwel de gegevens gebruiken in je automatische banksysteem.

Gebruik liefst de juiste gestructureerde mededeling, dan maakt U het ons ook gemakkelijk.

Waarborg: als je deze week nog overschrijft, hoor je een jaar lang geen gezaag om abonnee te blijven. Eeuwige dankbaarheid is Uw loon.


Allerheiligen en Allerzielen 

Volgende week is het Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken onze geliefde overledenen in gaan naar het kerkhof.
We komen samen in de kerk om te bidden en te waken, om te herinneren en stil te worden.
We vieren echter ook dat leven sterker is dan de dood. Aan allen die een dierbare hebben verloren wensen wij veel sterkte.
Dat de warme herinneringen mogen boven drijven, omdat we weten dat zij nu vanuit de hemel over ons waken, terug thuisgekomen bij God.

Omdat Allerheiligen op een maandag valt, zijn er veel vieringen dat weekend. Vanuit het team van de pastorale eenheid maken we volgende keuze.

 Zaterdag 30 oktober: avondvieringen met het vieren van Allerheiligen in Larum, Oosterlo, Bel en Winkelomheide.

Zondag 31 oktober voormiddag: gewone viering van de 31ste zondag door het jaar voor Ten Aard, Zammel, St.-Dimpna, Stelen, Elsum, Holven en St.-Amands

Zondag 31 oktober (vooravond van Allerheiligen): GEEN VIERINGEN in Larum, Oosterlo, Bel en Winkelomheide

Maandag 1 november ochtend: vieringen Allerheiligen zoals op zondag in Ten Aard, Zammel, St.- Dimpna, Stelen, Elsum, Holven en St. - Amands

Dinsdag 2 november: Weekdagviering Allerzielen in de kerk van St.-Amands om 18.30


Herdenkingsmomenten overledenen

Traditiegetrouw nodigen wij alle families die het voorbije jaar iemand verloren hebben uit in de kerk om hun overledene te gedenken.
Zij krijgen ook het gedachteniskruisje van hun dierbare mee naar huis na de viering.

Sommige parochies hebben een apart herdenkingsmoment, anderen gedenken hun overledenen in de weekendviering. Je vindt hier een overzichtje. Wees welkom!


Wandelen in Breeven met het Davidsfonds

Op zondag 14 november om 14.00 u. Nodigt het Davidsfonds iedereen uit voor een vakkundige rondleiding in Breeven.

Breeven is een erg gevarieerd gebied rond de Kleine Nete. Natte weilanden, dreven en moerassen wisselen af met droge zanderige bossen en heide. Dennenbos gaat over in eikenbos. Hier en daar groeien populieren en beuken. Drassige hooilanden zijn afgeboord met sloten en houtkanten. Bosjes heide, brem en gagel verraden dat er ooit een heide was die zich uitstrekte van het centrum van Geel tot de Kleine Nete en Retie.

Afspraak op volgend adres: Beekhoek 49 aan het kapelletje naast de Daelemansloop, aan het kruispunt met de Broekstraat.

Op uitnodiging van Davidsfonds Geel vertelt natuurgids Marc Verachtert ons alles over Breeven

Deelnemen aan deze wandeling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de gids zal zeker worden geapprecieerd!

Voor meer info: heylenpaul@skynet.be.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
         
         

Externe Links