Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 44 - 3 november 2021

6 – 7 NOVEMBER: 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR

Donderdag 11 november
Vredesviering n.a.v. wapenstilstand 1918
St.-Maarten van Tours

" Een arme weduwe, die zeer veel geld in de koffer legt "


We lezen komend weekend een heel populair avontuur van Jezus. Een arm vrouwtje geeft een centje en Jezus prijst haar voor haar grote gift.
Mooi toch !
Wij horen het zo graag vertellen: “Wie geeft uit armoede is op de goede weg en wie uit is op aanzien op de kap van de kleinen, heeft bij voorbaat al verloren”.
Toch mooi, om je “klein” te maken !
’t Is bovendien helemaal niet duur !!! !!! !!!


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 7 november

10.30 u. jgt. Louis Vandoninck, ouders en schoonouders

Maandag 8 november

10.30 u. Karel Huysmans ( VS)

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 12 november

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Oppassen met je herabonnering

Heb je je abonnement al betaald ? Volgende week merk je je beloning, want aan de vergeters bieden wij andermaal een overschrijvingsformulier aan in ons volgend nummer. Zie je het formulier volgende week niet, proficiat, want dan hebben wij je overschrijving ontvangen én doorgegeven.

Ons abonnement kost minimum 44 euro.

Dank voor de trouw en de stiptheid van de meeste lezers !

De parochiebladploeg


Het was feest en blijft feest… elk weekend!

Op de dag van de jeugdbeweging, 22 oktober laatstleden, trokken we dit jaar naar basisschool “De Droomgaard”, waar we op de speelplaats al snel enkele kinderen in uniform zagen staan!

“In de chiro doen we elk weekend spelletjes, maken we plezier, krijgen we om vier uur een koek en een drankje,…” Lou en Luna vertellen enthousiast over hun wekelijkse bijeenkomst.

“Bij de scouts gaan we op dagtocht, dat is kei leuk, we spelen buiten en hebben toffe leiding,” voegt Daan eraan toe. De dag van de jeugdbeweging is elk jaar een groot succes: Op de dag van de jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen. We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier stellen we ons open voor nieuwe leden en verlagen we drempels om bij de jeugdbeweging te komen. Daarnaast zetten we in op bedanking van onze leden, leiding en vrijwilligers. We waarderen hun engagement. De dag van de jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest. We streven ernaar zo veel mogelijk leden van een jeugdbeweging een fijne tijd te bezorgen,” zo vertelt 1 van de organisatoren.

Dit jaar was er in Geel geen groot ontbijt op de markt, maar een ontbijt aan het lokaal van de eigen vereniging. Gratis ontbijt voor de jongeren, ze moesten enkel een beker en brooddoos meebrengen en natuurlijk mochten ze hun uniform niet vergeten aan te trekken. En hoeveel verenigingen namen er dan wel deel in Geel dit jaar? De lijst is lang en dat vinden wij alvast super:Akabe de Pioen -Chiro Bel -Chiro Holven (Alowio en Branie) -Chiro Kringel Elsum -Chiro Punt -Chiro Sint-Dimpna -Chiro Ten Aard -Chiro Zammel -Chiro Akspejo Larum -Gewest Zesje -Koninklijk Marine Kadettenkorps -KSA Berkven -Sint-Aloysiusscouts -Sint-Tarcitius en Gidsen de Klauwaerts.

De dag van de jeugdbeweging is een eenmalige activiteit per jaar, maar zo hoorden we vaak zeggen vorige week: “Het is gewoon elk weekend een feest, want elk weekend staat onze leiding klaar met kei leuke activiteiten, of het nu regent of de zon schijnt, of we nu goed of slecht gezind zijn, ze zijn er voor ons.” En zo kunnen we afronden met de conclusie dat het elke zaterdag en zondag eigenlijk dag van de jeugdbeweging is dankzij die honderden enthousiaste jonge mensen hier in Geel en ver daarbuiten! Chapeau!!!


Terug een avondviering op zaterdag in de Kerk van St.-Amands

Vanaf dit weekend kan je op zaterdagavond terug naar de viering in de kerk van St.-Amands. Om 17.30 vieren we samen eucharistie. In coronatijden hebben we ondervonden dat de tijdelijke avondviering die we toen hadden, best wel veel mensen trok. Daarom, op vraag ook van velen, willen we in onze Centrumkerk vanaf nu elk weekend eucharistie vieren. Zaterdagavond dus om 17.30 u. en zondag om 11.00 u. Wees welgekomen!


Een pastorale eenheid die leeft!

Op 28 oktober kwamen we samen voor ons eerste pastoraal forum na de coronatijd, een groep mensen die samen wil nadenken en uitwisselen over het leven in en de toekomst van de pastorale eenheid. Het werd een boeiende avond waar we het filmpje van onze pastorale eenheid bekeken, het proces rond onze visietekst hebben afgerond, en in het voetspoor van onze paus een start hebben gemaakt met de “synodale weg” die de wereldkerk de volgende jaren wil gaan.

“De pastorale eenheid HH Dimpna en Gerebernus leeft en werkt vanuit het Pinksterverhaal. Ze vormt een geloofsgemeenschap met al de geloofskernen en treedt in de voetsporen van de HH Dimpna en Gerebernus, door alle mensen los van hun geaardheid, afkomst, status, ras, taal, geloof, leeftijd of geslacht, onvoorwaardelijk barmhartigheid te tonen en het geloof in de liefde van God te verkondigen vanuit het evangelie. Dit doen we door ons te laten aanspreken door elke vorm van psychisch of fysisch lijden, te bidden en ons te vormen, en door rechtop te staan en te spreken in eenheid met onszelf, onze naaste en de Ander die zich geopenbaard heeft door zijn Zoon.”

Deze korte en krachtige visietekst willen wij blijven waarmaken. Je vindt hem uitgebreid bij “achtergrond” op onze website, samen met het filmpje! Ga zeker eens kijken en schrijf nu al de data van de volgende forums in je agenda: we hopen je daar te ontmoeten: dinsdag 22 februari 2022 en dinsdag 24 mei 2022 om 20.00u. in het ontmoetingscentrum van Elsum.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        
         

Externe Links