Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 45 - 10 november 2021

13 – 14 NOVEMBER: 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" De Heer zal zijn uitverkorenen verzamelen "

Nog twee weken en dan is het voor allen die voorlezen in onze vieringen: “Boeken toe”. Het boek gaat op slot voor twee volle jaren en het boek “C” zal boven gehaald worden. In de evangelielezing gaat Jezus ook naar het einde toe: “Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen”. Het eerste klinkt verschrikkelijk, het tweede geeft ons moed.
 


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 14 november

10.30 u. voor overledenen

Maandag 15 november

10.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 19 november

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Beterschap aan onze opmakers

Het is van de eerste lockdown geleden, dat ons blad moest inbinden. Toen niets nog werkte, werkten de mensen van de uitgeverij en de opmaak steeds door.
Toen wij even geen tekst hadden bij gebrek aan nieuws, bleef ons blad verschijnen. In de moeilijke maanden van thuiswerk, pandemie en contaminatie bleef ons blad overeind.

Nu moeten wij het twee weken met een nood-editie doen. Ons blad blijft even dik, maar plaatselijk moeten wij even inbinden.

Kort gezegd: sorry voor het weinige nieuws. Dank aan de honderden die reeds herabonneerden.
De anderen, denk nog eens aan ons en … Beterschap aan de mensen van de uitgeverij. Sla jullie er door en hou jullie gezond.


Wapenstilstand! Laat ons nooit vergeten!

“We will remember them!” We zullen onze soldaten, onze gesneuvelden blijven gedenken. Dezer dagen krijgen we weer de beelden uit Ieper in de krant en op de televisie. We horen ook dat vooral Britten, Canadezen, Amerikanen en Australiërs hier naar ons land komen voor de grote herdenkingsplechtigheden. Vooral in Angelsaksische landen leeft de herinnering aan de wereldoorlogen nog heel sterk…

Voor velen onder ons is dit een ver verleden, de meesten onder ons hebben nooit oorlog gekend, en gelukkig maar. Toch is het ook voor ons zo belangrijk om niet te vergeten, hoe onze grootouders, overgrootouders wel hebben geleden en zelfs gevochten voor de vrede, hier in ons eigen land. Vrede is zo broos en breekbaar, zo’n kostbaar goed. Soms beangstigd het mij zelfs een beetje dat de wereldoorlogen geworden zijn tot een prachtige musical,… waarvan ik laatstleden zelfs de verwonderlijke vraag van een kind kreeg: ‘Is dat echt gebeurd?’

Gelukkig blijven, ook via deze prachtige musicals de herinneringen leven…, gelukkig zijn er vele initiatieven die ons er telkens weer op wijzen dat vrede niet zo vanzelfsprekend is. Ook in onze stad gedenken we weer de slachtoffers van de oorlog.

We nodigen u uit in de herdenkingsviering op 11 november om 10.30 in de kerk van St.-Amands. Laat ons samen bidden om vrede en kracht zodat de oorlog verdwijnt en we ooit die droom van God kunnen waarmaken, een wereld zonder wapens en geweld, waar enkel nog liefde regeert.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      
         

Externe Links