Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 46 - 17 november 2021

20 – 21 NOVEMBER: HOOGFEEST: Christus, Koning van het heelal

Vrijdag 26 november: H. Jan Berchmans van Diest, patroon van de studenten

" Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld "


Wat voor koning is Jezus dan wel ?
In het evangelie staan twee koningschappen tegenover elkaar.
Het aardse, gebaseerd op macht en heerschappij.
Het koningschap van Jezus.
Jezus is de koning, die opkomt voor waarheid en gerechtigheid.
Een échte koning is hij die de zorg op zich neemt voor een menswaardig leven voor allen en die bijzondere aandacht heeft voor de minsten en de zwakken in onze samenleving..


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 21 november

10.30 u. voor overledenen

Maandag 22 november

10.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 26 november

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Filmvertoning ‘Rabot’

Vorig jaar moest de werkgroep diaconie van onze pastorale eenheid een filmvoorstelling uitstellen omwille van de pandemie.

Dit jaar in het kader van Welzijnszorg krijgt de film RABOT een nieuwe kans.

In 2017 ging de documentaire Rabot op “Film Festival Gent” met de publieksprijs naar huis. Op het Filmfestival Oostende mocht de film de Ensor voor Beste Documentaire in ontvangst nemen.

In Gent zijn de Rabottorens een begrip. De sociale woonblokken uit de jaren '70 zijn intussen bijna verleden tijd. In een bezwerende opeenvolging van stilstaande, strak gefotografeerde beelden neemt de documentaire de afgedankte infrastructuur van de blokken in beeld. Liften vol graffiti, afgebladderde muren, bedenkelijke decoratie en behangpapier uit vervlogen tijden, brengen in overdachte beeldcomposities met passende muziek een ode aan vergankelijkheid en de schamele pogingen van de mens om iets op te bouwen. Geleidelijk aan verschijnen de bewoners in beeld. In sappig Gents of gebroken Nederlands beschrijven zij, wat het leven in de torens hen geboden heeft.

Praktisch ben je welkom op onze filmvertoning:

Op Woensdag 1 december, start de vertoning om 19.30 u. en de deuren openen vanaf 19.00 u in het Sint-Jozef Instituut (KOGEKA), Technische Schoolstraat 52.

Wij verzamelen in het Auditorium (via de hoofdingang naar de speelplaats, tegenover de V(oedings)-blok, is het lokaal gemakkelijk te vinden.)

Parkeren kan op de ruime parkings van de school, bereikbaar via de Technische Schoolstraat en de Stationsstraat.

Bewegwijzering aan de Technische Schoolstraat

Kosten? De deelnemers wordt de mogelijkheid geboden een vrije gift te doen


Christus Koning!

Jezus is voor ons de weg!

Dit weekend vieren we weer Christus Koning, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, maar wat weten we eigenlijk van dit feest? Het werd ingevoerd door paus Pius XI in 1925 ter gelegenheid van de 1600-jarige viering van het Concilie van Nicea. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar staat een prachtig evangelie centraal: Jezus neemt plaats op zijn troon (zoals een koning) en gaat (zoals een herder) schapen en bokken scheiden.

Traditioneel is het zondag ook hét feest van katholieke jeugdbewegingen, in het bijzonder Chiro. De jeugdbewegingen waren opgericht om jonge mensen te vormen tot geëngageerde gelovigen, die hun beste talenten inzetten voor Gods Koninkrijk. In Geel vierde de Chiro van Larum vorige week… Ook onze Chiro’s van Bel, Elsum, Ten Aard, St.-Dimpna, Punt, Zammel en Holven vieren dit weekend elk op hun manier! Veel plezier!


Herabonnering op ons blad

Onze abonnees van het “lopend jaar” hebben de laatste weken al twee maal een overschrijving gevonden in hun blad. Je krijgt wekelijks een blad vol informatie over Geel en over het kerkelijk leven tot in het verre Rome. In deze tijd van verandering op alle vlak is het belangrijk, dat wij ons informeren over al wat zinvol kan zijn in ons leven en over de verantwoording van sommige veranderingen.

Wil je achtergrond ? Zoek hem in ’t parochieblad.

Een abonnement kost slechts 44,00 euro voor een heel jaar en dan stoppen wij slechts 4 weken in de vakantie.

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 44,00 euro storten op BE33 0882 8593 2046 en GKCCBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 44,00 euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij zijn in kleur, wij zijn geadresseerd, maar hebben slechts 4 plaatselijke bladzijden.

Honderden abonnees meldden zich reeds, waarvoor onze dank !!!

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    
         

Externe Links