Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 47 - 24 november 2021

27 – 28 NOVEMBER: EERSTE ZONDAG IN DE ADVENT

Woensdag 1 december: St.-Elooi, patroonheilige van “de metaal”

" uw verlossing komt nabij "


De adventstijd kijkt uit naar “de verlosser” en dan denken wij nogal eens aan gevangenissen en aan ontsnappen.
Toch hebben vrije mensen vandaag ook wel “verlossing” nodig: verlossing van overconsumptie, koopdrang, uitgaansdrang, Corona en soms zelf verlossing van corona-angst en coronaobsessie.
Heer, verlos ons, stuur ons een nieuwe Johannes, stuur ons een verlosser … verlos ons !!!


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 28 november

10.30 u. voor overledenen

Maandag 29 november

10.30 u. Cornelia Huysmans ( VS)

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 3 december

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Herabonnering parochieblad

Op deze bladzijde vinden honderden lezers een soort beloning.
Zij die voor 15 november in orde waren met hun abonnement op ons blad kunnen gewoon informatie vinden onderaan deze eerste bladzijde.
Anderen vinden hieronder een overschrijvingsformulier voor de bank.

Nu zijn er twee mogelijkheden:

1: Je hebt na 15 november betaald:

niks aan de hand, hartelijk dank. Wij brengen alles in orde.

2: Je hebt nog niet betaald:

even goeie vrienden maar wij zouden willen vragen, de juiste prijs (44 euro) in te vullen en te ondertekenen (of een eigen procedé van overschrijving te gebruiken)
Vermeld zeker de “gestructureerde mededeling”, dan vinden wij jou abonnement onmiddellijk terug. En onze dank zal even hartelijk zijn als voor alle andere lezers.

Nieuwe abonnees vullen enkel hun naam en adres in.

De redactie


Start van de advent! God zoekt een plek waar hij kan wonen…

We maken ons klaar voor de advent en Kerstmis.

Dit weekend start de advent. Advent en Welzijnszorg zijn ook in de parochies van Geel sterk met elkaar verbonden. De raadgeving uit de lezingen en evangelies die we de komende weekends zullen horen moet ons aan het denken zetten. Staan we toe dat mensen de deur wordt gewezen en dat hen een goed dak boven het hoofd ontzegd wordt? Laat het ons onverschillig? Kan het in dat geval wel Kerstmis worden? Kan God mens worden in deze omstandigheid? Solidariteit en engagement zijn de handen en voeten van God in onze wereld. Laten wij in de volgende weken, door de kleine initiatieven her en der, via de vieringen, maar ook gewoon bij ons thuis, ons voorbereiden op Kerstmis… in deze toch wel weer bijzondere tijden. We wensen iedereen een fijne advent toe!


Licht van Bethlehem!

Het vredeslicht van Bethlehem wordt weer ontstoken in de geboortekerk in Israël en het is onderweg naar Geel! Je leest er weer meer van de komende weken… Zoals velen al weten wordt dit licht via Oostenrijk en Duitsland verdeeld over heel de wereld! We nodigen iedereen die kan uit om het licht mee te volgen. Een eerste prachtige moment is “Das adventsfest der 100000 lichter!”, een grote show waar we het licht in Duitsland verwelkomen. Het hoogtepunt van de avond is het verwelkomen van het vredeskind, die het vredeslicht aan het grote publiek voorstelt. Een aanrader voor wie in de juiste sfeer van het kerstgebeuren wil komen. Kijken jullie mee rechtstreeks nu zaterdag 27 november om 20.15 op ARD 1? Voor Telenet-kijkers kies je kanaal 170. Proximus-kijkers kiezen kanaal 200. En de volgende weken lees je natuurlijk ook weer hoe het licht in onze stad zijn weg zal vinden!


Brief van onze nieuwe pastoors

Het is al twee maanden sinds wij, Paters Spiritijnen, in de PE van de HH Dimpna en Gerebernus in Geel aankwamen. Wij houden er vooral een indruk van dankbaarheid aan over. Wij voelen ons thuis en beginnen de Pastorale eenheid beter te leren kennen. Wij zijn dankbaar aan het PE-team en aan de parochianen van verschillende parochies die ons hielpen thuis komen in Geel.

Vanaf het moment dat het bekend was dat wij naar Geel zouden komen voelden wij al de warmte van de teamleden. Zij nodigden ons uit en maakten alles klaar voor onze komst. Samen met hen keken wij vanaf toen uit naar onze verhuis, maar eerst was er een poetsbeurt aan onze toekomstige woningen gepland die ons blij verraste..

Verhuizen gaat natuurlijk niet in één dag. Er moest veel geregeld worden. Na een woning voorzien en gezien belden we de verhuisfirma. Het laden en afladen van de meubelen op de dag zelf en de inrichting ter plaatse werd allemaal op voorhand geregeld. Dan kwam onze inschrijving op het stadhuis en onze verzekeringen.

Wij wisten niet waar wij mee moesten beginnen. Dankzij de mensen van het PE-team en deskundige parochianen is alles snel verlopen. Veel van wat wij nodig hadden, kregen wij gratis van liefdevolle mensen. Zo veel keren hadden wij hulp nodig en elke keer kwamen ons meteen mensen helpen zonder daarvan moe te worden of ons lastig te vinden.

Al snel werden wij al uitgenodigd om kennis te maken en feest te vieren met verschillende verenigingen. De KWB van St.-Amands nodigde ons uit op hun jaarlijks feest. Het was lekker eten, lekker vieren en smakelijk kennis maken.

Een paar weken later kwam de welkomviering van 3 oktober, een mooi feest dat wij nooit zullen vergeten! Zo goed en zorgvuldig voorbereid van de eucharistie rond het thema; “Barmhartigheid” tot de receptie van “Warm-hartigheid” waar de Harmonie Band voor fijne muziek zorgde.

Wij voelden ons toevertrouwd, welkom en verbonden met een blije gemeenschap.

Beste team en parochianen, hartelijk dank voor het warme hart, waarmee jullie ons verwelkomd hebben. Wij hadden het aan iedereen persoonlijk moeten zeggen maar omdat wij de weg nog niet goed kennen zou het te lang duren om naar jullie te komen. Daarom danken wij jullie allemaal langs deze eenvoudige schriftelijke weg. Wij zijn in Geel gekomen, wij voelen ons thuis en kijken er naar uit om met meer mensen banden van verbondenheid te mogen leggen

en

in Geel lang te mogen blijven.

Hartelijk dank voor alles,

P. Vincent Mutebi en P. Paulin Horosidy.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  
         

Externe Links