Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 48 - 1 december 2021

4 – 5 DECEMBER: TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT

maandag 6 december : hoor wie klopt daar, kinderen ??? ??? ???
dinsdag 7 december : H. Ambrosius, patroonheilige van imker en bij.
donderdag 9 december : H. Juan Diego Cuauhtlatoatzin, patroonheilige voor logopeditsten.

" Heel de mensheid ziet Gods redding "

Als mensen in hun omgeving (gezin, familie, vereniging, dorp of stad) werken aan vrede, rechtvaardigheid en veiligheid, dan geniet IEDEREEN daar van, zonder onderscheid.
Dát is advent.
Dát is verlossing.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 5 december

10.30 u. voor overledenen

Maandag 6 december

10.30 u. mis uit dank vanwege de vrienden van Medjugorge

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 10 december

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

De weg naar vrede leidt langs gerechtigheid!

Nog meer dan anders hebben we in deze tijd nood aan geborgenheid, aan een arm om ons heen, aan de warmte, de troost en de steun van een thuis. In de groene adventskrans herkennen we een beeld van deze tedere omarming. Maar zijn we goed bezig? Dit weekend ontsteken we de tweede kaars aan de adventskrans. Ons laten ‘om-armen’ door Gods tederheid maakt andere mensen van ons. We gaan onszelf en mekaar ‘liever’ zien. Hindernissen die de weg naar mekaar en naar God bemoeilijken, vallen weg. Meer en meer worden we adventsmensen, mensen naar Gods hart.

Adventsmensen zijn mensen die hun hart open hebben voor anderen.. mensen die zich inzetten voor hun omgeving, die helpen hindernissen bij elkaar weg te werken. Ik moest hierbij spontaan denken aan de vluchtelingen die sinds een kleine maand weer bij ons in Geel in Zonnedauw verblijven. Ga jij graag aan de slag als vrijwilliger daar? Je kan contact opnemen met de dienst gelijke kansen via het aanmeldingsformulier op de website van de stad… of via sociaalhuis@geel.be of 014/567000 Ook dat is adventsmens zijn…


Corona zorgt voor uitstel en maatregelen.

Door de opstoot van het coronavirus zijn er in de maand december een aantal activiteiten uitgesteld.

Corona zorgt er voor dat we de film Rabot moeten uitstellen. De besmettingen liggen hoog. In de school St.-Jozef is het niet mogelijk om het auditorium te gebruiken. Wij begrijpen deze beslissing volledig want de veiligheid en de gezondheid gaat voor alles. Wanneer later alles weer veilig is proberen wij een nieuwe datum vast te leggen, want het blijft de moeite om deze film te bekijken. Hij zal ook in de volgende maanden nog heel actueel blijven.

Ook de Bijbelgroepen gaan in andere modus. De Bijbelgroep “5 broden en 2 vissen” zorgt in december voor een digitaal alternatief en gaat niet fysiek door. “Bijbel en leven” bekijkt of ze kunnen samenkomen eind december, maar verwittigd zijn leden zeker.

We kregen de afgelopen weken al heel wat vragen rond de kerstvieringen van december in coronatijden. De coronamaatregelen zijn in ons land weer strenger geworden. Deze maatregelen worden nu weer in protocollen gegoten, zo ook voor de erediensten. Hierop is het wachten, we hopen dit zo snel mogelijk te ontvangen.

Dat de kerstvieringen anders zullen zijn, anders zullen aanvoelen dan andere “normale jaren”, daar mogen we zeker van zijn. Mondmaskerplicht, handen ontsmetten en een goed verluchte kerk, waardoor inderdaad soms een fris windje zal waaien tijdens de viering, zijn noodzakelijk. Als team beslisten we ook om de “grotere evenementen” voor een jaartje over te slaan. Grote groepen mensen samenbrengen is immers geen optie voor ons. De kerstharmonie, de fanfare, … die anders zo mooi de viering opluisteren met Kerstmis, worden gevraagd om dit jaar een jaartje over te slaan. Ook grote groepen vormelingen of eerste – communicanten krijgen dit jaar geen extra uitnodiging om naar de kerstviering te komen. We wachten verder op de richtlijnen van het bisdom en hopen u deze zo spoedig mogelijk te kunnen meedelen.

We roepen iedereen op om zich aan de coronamaatregelen te houden en mondmaskers te dragen in de kerken! Laat je zeker ook vaccineren, het is een veilige en goede bescherming tegen het virus!

Samen hopen we deze periode weer goed door te komen. In deze advent kijken we hoopvol uit naar de komst van het licht.


Speciale vieringen in de advent

 

8 december adventswake om 19.00 u

We willen iedereen nu al uitnodigen op de speciale vieringen die de Advent naar Kerstmis zullen leiden. Wij nemen onze gelovigen mee op sleeptouw, op tocht naar het kerstkind van 25 december. Wij weten, dat de tijden nog steeds gevaarlijk zijn voor onze gezondheid en beloven iedereen de nodige omzichtigheid. Wij zullen ons zeker houden aan de voorschriften van de overheid

Je bent van harte welkom op onze adventswake. Met zang en gebed vieren wij onze verwachting, onze stap naar Kerstmis in de St.-Amandskerk. en achteraf genieten wij van de adventssfeer, van elkaar een lekkere kop “SOEP OP DE STOEP”.

 

Op 18 december arriveert het vredeslicht van Bethlehem om 10.00 u. in de St.-Amandskerk. Ieder die het wil, kan ter plaatse het licht ontvangen tot 16.00 u. Daarna verdwijnt het Geelse vredeslicht nog tot Kerstmis. Dan zal het in alle parochiekerken arriveren.

 

Op maandagvond 20 december nodigen we u uit op de boeteviering. Die gaat eveneens door in de St.-Amandskerk om 19.00u. Zo kunnen wij vertrouw vol uitzien naar het meest intieme familiefeest dat onze kalender telt.

Een sfeervolle advent gewenst!


Vredeslicht van Bethlehem tot in Geel

Op 21 november om 13.00 u. kregen wij het bericht uit Oostenrijk, dat het “Licht van Bethlehem” voor het jaar 2021 in de geboortegrot van Bethlehem ontstoken was. Het kon dus aan zijn 35-ste vlucht naar Wenen beginnen. Vorige zaterdag konden wij op de Duitse televisie volgen, hoe het licht al van Wenen naar Linz was gevoerd. Het zoekt nu zijn weg naar Salzburg voor algemene verdeling. Dan komt het naar de grens Oostenrijk-Duitsland, van waar het normaal per spoor tot de Belgische grens zou komen. … Niet dus

Er was een speciale vlucht opgezet naar Brussel en de EU om het licht tot bij Ursula Von der Leien te brengen maar deze poging mislukte eveneens.

Wij vernamen dat het licht de Duits-Nederlandse grens zal bereiken op zondag 12 december.

Volgende week gaat ons verhaal verder.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
         

Externe Links