Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 50 - 15 december 2021

18 – 19 DECEMBER: VIERDE ZONDAG IN DE ADVENT

Vrijdag 24 december: Kerstavond
Zaterdag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis

" gezegend, de vrucht van uw schoot "


Het Lucasevangelie van de vierde adventzondag neemt ons mee naar een klein huiskamertje in Nazareth … zo kennen wij de boodschap van de engel aan Maria. Die huiskamer hebben wij op veel beroemde schilderijen kunnen zien. Soms waren ze rijk versierd en soms bleek er de “gewoonheid” van het “huizeke van Nazareth” uit.
Stel je voor: de “engel” komt bij ons bezoek, de boodschapper van God zelf.
Wat zou die bij ons thuis te vertellen hebben?
Kan die bij mij thuis wel iets komen doen ???????
Vrede voor alle mensen, de vrede van de Heer ….


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 19 december

10.30 u. gezinsviering

Maandag 20 december

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 24 december

Geen viering bij ons


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vredeslicht van Bethlehem tot in Geel (3)

Wij kunnen gerust zijn ! Wij kunnen iedereen ontvangen, wij kunnen de vrede vanuit Bethlehem doorgeven aan de rest van de wereld. Wij werden zeer vriendelijk ontvangen in Tilburg en mochten het licht meenemen.

Onze vormelingen zijn samen met alle andere vredelievende mensen uitgenodigd om het vredeslicht van Bethlehem te komen afhalen in de St.-Amandskerk, volgende zaterdag tussen 10.00 en 14.00 u. Het kan vele bedoelingen hebben. Je kan het licht dan nog meenemen naar je werkplaats (als ’t niet digitaal is), naar de familie, naar vrienden, buren en verwanten, ja zéker naar de feesttafel van Kerstmis thuis.

Wij hebben kaarsjes om mee te nemen, steek ze aan, aan onze permanentievlam, daarna kan je je kaarsje doven en op een geschikte plaats weer aansteken. Wij hebben zelfs kleine lantaarntjes, om de vlam al brandend mee te geven: VREDE VOOR ALLE MENSEN, DE VREDE VAN DE HEER, VREDE VOOR JOU, VOOR U EN MIJ. VREDE VOOR IEDEREEN.

Wie wil, kan ook aan ons melden waar hij (zij) het licht ontstak. Meld het aan lichtingeel@gmail.com

En wij zetten het mee op de website van onze pastorale eenheid.


Vierde adventszondag! Welkom in de Verzoeningsviering!

Dit weekend ontsteken we de vierde kaars. Het is bijna kerstmis. Waaraan hebben we het te danken dat God mens wil worden? Dat mysterie maakt ons enerzijds klein, maar anderzijds spoort dit ook aan tot dienstbaarheid, tot eenvoudig ‘ja’ zeggen.


Verzoeningsviering

Maandag 20 december nodigen we iedereen uit om 19.00 u. in de kerk van St.-Amands voor de verzoeningsviering. We willen ons klaarmaken om Jezus te ontmoeten. We weten allemaal dat eender welke ontmoeting slechts deugddoend en zinvol kan zijn als eventuele spanningen of ruzies bijgelegd zijn. Ook onze ontmoeting met Jezus op Kerstmis zal des te mooier worden wanneer we eerst de kans krijgen om uit te spreken wat er misliep in onze relatie met God en met elkaar. Pas dan zullen we onbezorgd en met een vrij hart kunnen uitkijken naar God die in Jezus tot ons komt.


Kerstvieringen 2021

We nodigen je van harte uit in 1 van onze Kerstvieringen. Coronaveilig vragen we je een mondmasker te dragen gedurende heel de viering en zeker je handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Kerstavond vrijdag 24 december

Kerstdag zaterdag 25 december

Kerstdag zaterdag 25 december: geen avondmissen!!!

Tweede Kerstdag zondag 26 december:vieringen volgens normale weekendschema!

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links