Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 51 - 22 december 2021

25 – 26 DECEMBER: HOOGFEEST VAN KERSTMIS

Zondag 26 december: Feest van de Heilige Familie

" Een redder is ons geboren "

Dit weekend bulkt van de Kerstverhalen en in de vieringen in Geel zal de evangelist Lucas ons er door helpen.
Wij sluiten ons aan bij de wensen van de paus, de koning, de gouverneur en de minister, maar ook bij die van de buurman, koning, keizer, admiraal, en nog van de cafébaas, de facteur en van alle dienstverleners altegaar.
Vanwege ’t kindje in de stal, nu al vrede en alle goeds naar het nieuwe jaar … 2021 … Wij zijn benieuwd, welke combinatie dit jaar speciaal zal maken.
Op naar 21 december, dan schrijven wij 21/12/2021 … een geluksdatum.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zaterdag 25 december

10.30 u. Kerstmis met de gezinsviering

Zondag 26 december

10.30 u. voor overledenen

Maandag 27 december

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 31 december

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vredeslicht van Bethlehem tot in Geel (4)

Van Bethlehem tot Geel en heel veel verder !!!

Voor het “Vredeslicht in Vlaanderen” was maandag 13 december een zéér mooie en belangrijke dag. Met twee Gelenaren trokken wij naar Tilburg, om het vredeslicht te gaan zoeken, maar veel zoeken was er niet aan hoor. Met een goede GPS raakten wij onberispelijk tot op een heel klein pleintje en daar was ’t eenvoudig. Het huis van Adrie en Marion Vermeer sprankelde van vredeslicht. De vlag stak uit, de lamp brandde en in perfect scoutsuniform openden ze ons de voordeur.

Het licht bereikte hen vanuit Bethlehem, via Tel Aviv, Wenen, Linz, Innsbruck, Düsseldorf en Venray. Gadgets werden uitgewisseld, we gingen op verkenning in hun kersthuis en kregen  het licht mee in onze eigen lamp.

Het licht was nog geen vijf minuten in Geel aangekomen, of het werd al doorgegeven aan mensen van Kalmthout en een uur later van Mol. De grootste eer kregen we echter, toen Jan Béthune, de voorzitter van de Belgische vzw Vredeslicht zich aan onze vlam kwam verwarmen, om ze uit te dragen naar heel Vlaanderen. (zie foto)

Voor Gelenaren, waar het vredeslicht nog niet in huis is … in alle Kerstvieringen is er de mogelijkheid, om het licht mee te nemen.

Volg het licht op onze website www.pastoraleeenheidgeel.be en ook op www.vredeslicht.be


Zalig Kerstmis

In vele huizen staat de Kerstboom, mooi versierd met lichtjes en ballen. Huisjes en Kerstmannetjes, cadeautjes en mooie bloemstukken vervolledigen het geheel. Maar in hoeveel huizen staat de stal? Daar waar alles mee begon, daar waar alles om draait, God die in een klein kind zich aan ons openbaart, God die onder ons wil komen wonen als een kwetsbaar iemand, niet met pracht en praal.

Vorig jaar, met Kerst ging ik naar een kerstwinkel met wel 2000 verschillende artikelen, klein detail… geen ene stal, of toch, op het achterste schap van de winkel, nog eentje… Dit jaar in dezelfde winkel stonden de stallen in het midden… toch een klein voorteken dat mensen nog wel openstaan voor de echte boodschap van Kerst?

Net zoals vorig jaar zal Kerstmis niet zijn wat het anders is. We zitten nog steeds in de coronacrisis en moeten onze contacten nog beperken. Maar we mogen (als ik dit artikeltje schrijf tenminste, want je weet nooit) toch weer samen vieren in de kerk, iets beperkter dan anders nog, maar het mag.

Laten we deze Kerst extra denken aan al die mensen die er niet bij kunnen zijn, aan al degenen die in deze coronacrisis zo hard voor ons werken en zich inzetten ondanks en ten koste zelfs van hun eigen leven.

Buiten branden hier de lichtjes van de Kerstboom, in onze stad branden er veel lichtjes, ze is weer mooi versierd… Steek jij ze ook aan? Laat het licht van Kerst schijnen in de straat, maar vooral in ja hart, draag het uit naar de wereld. Laat Jezus geboren worden bij je thuis en in je omgeving.

Het team van de pastorale eenheid wenst u allen een Zalig en Vreugdevol Kerstfeest!!! (Dirk)

Opgelet: maandag 27 december is er geen permanentie voor het secretariaat van de pastorale eenheid!


Kerstvieringen 2021

We nodigen je van harte uit in 1 van onze Kerstvieringen. Coronaveilig vragen we je een mondmasker te dragen gedurende heel de viering en zeker je handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kerk.

Kerstavond vrijdag 24 december

Kerstdag zaterdag 25 december

Opgelet !!! Kerstdag zaterdag 25 december: geen avondmissen!!!

Tweede Kerstdag zondag 26 december:vieringen volgens normale weekendschema!


Welzijnszorg dankt iedereen van harte!

Dank je wel, 1000 maal dank je wel aan iedereen die ons weer heeft gesteund. De opbrengst van de soep op de stoep in de adventswake was meer dan 350 euro.
De soepverkoop in de gezinsviering van Elsum bracht meer dan 250 euro op, dank je wel mensen van de gezinsviering, echt knap!!!
De omhalingen in de parochies de voorbije week, waren ook weer enorm goed, … Geel heeft echt een warm hart,…
Welzijnszorg dankt jullie allemaal… Alle beetjes helpen en dankzij uw gift kan de werking weerom verder!!!

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links