Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 52 - 29 december 2021

1 – 2 JANUARI : OPENBARING VAN DE HEER

" Teruggekeerd langs een andere weg "


De drie koningen waren toch wel zonderlinge kornuiten in onze evangeliën. Sjiek volk, komt af op sjiek volk en ondanks de zegswijze “soorten bij soorten” klikt het toch niet bij de koning. De ster van Herodes straalt niet genoeg. Zij trekken naar de ster van Bethlehem en daar komen ze in een gezinnetje, dat zeker geen ster zou kunnen vormen.
En toch … de wijzen “keren langs een andere weg” naar huis terug.
Bijbelse mensen kunnen misstappen inzien.
Mensen in de bijbel leren ons bekéren.


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zaterdag 1 januari

18.00 u. Eucharistieviering Tot welzijn van de parochianen

Zondag 2 januari

10.30 u. voor overledenen

Maandag 3 januari

18.30 u. voor overledenen

Aanbidding van 19.00h-19.30h

Vrijdag 7 januari

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Vredeslicht van Bethlehem tot Geel (5)

Vorige week eindigde ons verhaal met de voorzitter van Vredeslicht Belgďë, die in Geel het licht kwam ophalen. Op zaterdag 18 december kwamen onze vrienden uit Tilburg nog eens speciaal naar Geel om het licht plechtig te overhandigen. De St.-Amandskerk stond klaar om hen te ontvangen. Onze pastores gingen hen tegemoet tot op de zaterdagmarkt en samen hielden ze een korte viering rond het Licht.

Burgemeester Celis was de eerste om haar licht naar de stad Geel uit te dragen en na haar volgde nog een sliert van meer dan 300 mensen, die de vlam mee naar huis namen. Ze namen die mee in grote en kleine lantaarns, sommigen bracht zelf wat mee en anderen konden hun voorraad inslaan. Opvallend waren de vormelingen en eerstecommunicanten, die present gaven, om een lichtje mee te nemen voor de feesttafel met Kerstmis.

Heel wat onder hen lieten de naam van hun straat weten, om te tonen, waar ons vlammetje gebrand heeft. Dit kan nog op lichtingeel@gmail.com

Later namen nog heel wat mensen het licht mee vanuit de kerstvieringen in onze kerken, maar daarover lees je meer volgende week.

Voor Gelenaren, waar het vredeslicht nog zal branden, laat het ons weten

Volg het licht op onze website www.pastoraleeenheidgeel.be en ook op www.vredeslicht.be


Gelukkig nieuwjaar

De tijd vliegt snel, gebruikt hem wel. Een oud spreekwoord dat oh zo waar is. Hoe ouder je wordt, hoe sneller het loopt,… en dat mag ik zelf al ondervinden,… Het voorbije jaar was weer anders dan anders, en of we het nu graag hoorden of niet, “corona” gooide het hele jaar weeral om. Het blijft vreemd, zo een pandemie, maar aan de andere kant merkte je het voorbije jaar ook hoe mensen zich aanpassen aan het nieuwe normaal en zich op een creatieve manier gaan organiseren en vooral hoe ze elkaar blijven steunen en helpen.

En wat brengt 2022? Niemand die het echt weet en voorspellen kan… Mogen we eindelijk nog eens in april en mei onze communies vieren? Mogen we eindelijk met onze Dimpna – ommegang de straten van Geel verblijden? Mogen we eindelijk nog eens zonder mondmaskers naar de eucharistie en mogen we weer met een grotere groep samen vieren? Eindeloos veel vragen komen op ons af en vele van die vragen krijgen nu nog geen antwoord… En dan mag ik hier nieuwjaarswensen schrijven…

Een goede gezondheid? Niet teveel miserie? Vrede in de wereld en geen honger meer? Een klimaat waar we eindelijk met z’n allen samen aan gaan werken zodat de opwarming stopt? Waar moet ik beginnen…

Misschien beging ik gewoon met eenvoudig iets te vragen. We vragen Gods zegen over het nieuwe komende jaar 2022. We vragen Gods zegen over onze families, onze stad, ons land, de wereld.

Lieve God,
Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen op onze weg, ons behoeden en bewaren.
Uw liefde zal ons geen geweld aandoen.
Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen in het nieuwe jaar, ons hoop en troost geven.
Uw liefde die zich altijd weer een weg baant naar ons mensen.
Mag de kracht van uw Liefde ons verwarmen en inspireren.
Mag zij sterker worden dan afbrekende machten van oorlog, geweld en dood.
Mag de kracht van uw Liefde ons zegenen en ons vertrouwen versterken dat Liefde onze bestemming is
en dat U in die Liefde levend aanwezig bent en uw aandacht richt op ons. Amen. (Marinus Vandenberg)

Het ganse team van de pastorale eenheid wenst u een gelukkig Nieuwjaar.  (Dirk)


Vieringen komend weekend

Dit weekend vieren we in onze kerk de Openbaring van de Heer. De vieringen op 1 en 2 januari gaan gewoon door volgens het weekendschema.
Opgelet : op 1 januari is er per uitzondering GEEN eucharistie in Geel Bel om 19.00.
Er is nergens een ochtendviering op nieuwjaarsdag. Op oudejaarsavond 31 december is er GEEN avondviering in Elsum.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Externe Links