Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 01 - 5 januari 2022

8 – 9 JANUARI: DOOPSEL VAN JEZUS

vrijdag 14 januari : H. Valentinus Paquay (Heilig Paterke Van Hasselt)

" Jij bent mijn zoon, in jou vind ik vreugde "


Iets mooiers kon Lucas in zijn evangelie niet bedenken om Jezus te noemen. Jezus is Gods Vreugde. Het is één van de stokpaardjes van paus Franciscus, dat onze godsdienst “vreugde” zou uitstralen. Misschien een uitdaging voor het nieuwe jaar: na de vreugde van de feesten, komt de vreugde van het nieuwe jaar: 365 vreugdedagen.
Vandaag zijn er genoeg min-punten in onze maatschappij, om er elke dag aan eentje bij te werken.
… Woord van de Heer !!!


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 9 januari

10.30 u. Sebastiaan Sels

Maandag 10 januari

18.30 u. voor overledenen
Aansluitend met Aanbidding

Vrijdag 14 januari

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Licht van Bethlehem tot in Geel (slot)

 

Het was druk gedurende de kerstdagen. Mensen waren bedrijvig in de keuken, aan de feesttafel én in onze kerken. Wij mochten honderden mensen corona-veilig ontvangen en het vredeslicht van Bethlehem straalde door Geel.

Honderden lichtjes gingen rond en werden ontstoken. Meer dan 50 mensen lieten via de website weten, wáár ze hun lichtje hadden aangestoken. In heel wat kerken waren er lichtjes te kort en met de kleine restjes in andere kerken werd achteraf lustig gemarchandeerd.

Ons licht heeft gestraald !

Pakkend was de foto, die ons bereikte, waarbij het lichtje in ’t WC-raampje stond te branden zodat de buren mee konden genieten.

Fijn was ook het lichtje bij de kerststal in de woning (zie foto).

Dank aan allen.

Moge de boodschap van vrede vanuit Bethlehem een beetje vrede brengen.

En … volgend jaar doen we er nog een schepje bij, met de hulp van iedereen.

Marcel De Vries


Nieuwe doopwerking in Geel

Een nieuw jaar brengt ook altijd wat nieuwigheden mee. Misschien hoorde er u al van, maar we zetten voor onze doopcatechese hier toch nog maar eens alles op een rijtje want, vanaf dit jaar  zit in onze pastorale eenheid de doopwerking in een nieuw jasje. Na een proces van 4 jaar dat startte in de werkgroep catechese in 2018 en dat bestond uit veel overleg met doopcatechisten, doopvoorgangers en team van de pastorale eenheid, kwamen we tot een hervorming van onze doopcatechese naar de toekomst gericht.

Doopkerken en vieringen

Vanaf dit jaar wordt er in onze pastorale eenheid nog gedoopt in 5 doopkerken, verspreidt over het grondgebied van Geel: St.-Amands, Elsum, Bel, Zammel en Ten Aard. In de andere parochiekerken en kapellen dopen wij niet meer.

In elke kerk zijn er over het jaar verspreidt 6 vieringen (om de twee maanden dus) waarin we elke keer maximum 8 kindjes dopen. Elke kerk heeft zijn vaste doopvoorganger.

Doopvoorbereiding

Vanaf nu is er een gemeenschappelijke doopvoorbereiding voor Geel die zal doorgaan in het ontmoetingscentrum van Elsum. Deze zal bestaan uit een inhoudelijk stukje rond de symbolen. Daarna gaat elk groepje met zijn voorganger aan de slag voor de viering. Onze nieuwe doopcatechisten hebben al 1 voorbereiding achter de rug en het was heel fijn!

Doopinschrijving

Inschrijving voor het dopen gebeurt vanaf nu via de website van de pastorale eenheid. www.pastoraleeenheidgeel.be/dopen  

Alle inschrijvingen worden volledig geautomatiseerd. Als men in de parochies nog doopaanvragen krijgt, dient men dus enkel door te verwijzen naar de website. We hebben al vele dopen ingeschreven via dit nieuwe systeem de voorbije maanden, en het werkt perfect.

Inschrijven kan ook via het telefoonnummer van de pastorale eenheid 0472/820458 voor mensen die geen computer hebben.

Over onze doopcatechese is vier jaar lang nagedacht en we gaan er helemaal voor, om onze dopelingen en hun familie op een hartelijke manier te begeleiden naar dat grote feest.

Via deze weg ook een warm woord van dank aan alle doopmedewerkers van de afgelopen jaren die gaan genieten van een welverdiend pensioen… Jullie betekenden en betekenen nog enorm veel voor al die gezinnen en kinderen die de afgelopen jaren gedoopt zijn… (Dirk)


Een nieuwe kerkfabriek!

Ook al zijn ze al een tijdje bezig, toch vonden we het fijn om de nieuwste kerkfabriek van Geel bij het begin van het nieuwe jaar even op de eerste bladzijde van Kerk en Leven te zetten. Sinds de fusie van de drie parochies St.-Franciscus, Onze Lieve Vrouw Bezoek en St.-Gerebernus, zijn de oude kerkfabrieken immers opgeheven en vervangen door 1 nieuw kerkfabriek dat al heel ernstig en actief aan de slag is gegaan. Het is een hele uitdaging om binnen de nieuwe St-Fanciscusparochie alle gebouwen, gronden, … te beheren, maar met fris enthousiasme en veel zin, nemen deze vrijwilligers de taak op zich!  Chris Geens (als vertegenwoordiger van de bisschop), Kris Cools, Frans Vandecruys, Mik Gilles, Philip Wirix en Staf Verhaert zijn de nieuwe leden en gaan voor de volgende jaren aan de slag! Dikke proficiat en grote dan voor jullie engagement en we wensen hen veel succes.


Warme wensen

Op de foto een klein deeltje van de warme wensen die onze vormelingen en eerste communicanten schreven aan de mensen van Zonnedauw. Mensen op de vlucht, het komt meer en meer voor en ook dit jaar voorspeld jammer genoeg op dat vlak niet veel goeds. Onze communicanten kropen in hun pen en maakten een warme boodschap van licht over aan hen die ver van huis, ook dromen van licht en een betere toekomst. Dank je wel!

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 52
     

Externe Links