Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 03 - 19 januari 2022

22 – 23 JANUARI:
3de ZONDAG DOOR HET JAAR
DAG VAN HET WOORD VAN GOD

" HET SCHRIFTWOORD GAAT IN VERVULLING "


Jezus heeft er wat voor over gehad, om de woorden van de profeten te vervullen.
Wie heeft er in zijn (haar) leven niet de ambitie, om iets in zijn leven te bereiken.
Bram Vermeulen noemde het in de jaren ’80 een steen willen verleggen.
Wie in wil zijn, heeft tegenwoordig toch ook een ‘bucket list”.
40 % van de Vlamingen maakt zich met Nieuwjaar goede voornemens.
Zijn wij mee ????


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 23 januari

10.30 u. Frans Verwimp en Lisa Van Baelen. Wesley Daems en Roger Slegers

Maandag 24 januari

18.30 u. voor overledenen
Aansluitend met Aanbidding

Vrijdag 28 januari

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Bidden om eenheid

‘Want wij hebben zijn ster zien opkomen en we zijn gekomen om Hem te huldigen’ (Mt 2,2). Dit is het motto van de Gebedsweek voor de Eenheid 2022. De Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen vindt wereldwijd - behalve op het zuidelijke halfrond – jaarlijks plaats van 18 tot 25 januari.

Bidden om eenheid onder de christenen is niet nieuw. Al vanaf het prille begin, toen de kerken uit elkaar gingen, waren er mensen die werkten aan de eenheid onder de volgelingen van Jezus, want hoe kan het toch dat mensen die dezelfde boodschap horen, dezelfde droom nastreven, dezelfde ster volgen,… zo onderling verschillen van mening...

Als we kijken naar onze eigen geloofsgemeenschap in Geel, merken we zelfs binnen onze eigen kring verschillen op in manier van vieren, samenkomen op zondag, … en dat is helemaal niet erg, meer nog, dat is een rijkdom, als we maar weten dat we allen dezelfde boodschap uitdragen en lid zijn van dezelfde Kerk die Jezus boodschap blijft uitdragen.

In onze stad Geel leven en vieren er ook andere christelijke gemeenschappen, vooral uit protestantse hoek. In sommige scholen geef men ook protestantse godsdienst. Met hen verbonden willen we deze week samen bidden om kracht en sterkte om door te gaan, om kracht en sterkte om over de verschillen heen, elkaar beter en beter te begrijpen en naar elkaar toe te groeien in de overtuiging dat we samen Gods rijk op aarde kunnen blijven waarmaken.


Welkom in de mis ging digitaal!

Op zaterdag 15 januari was er normaal gezien de grote bijeenkomst van onze vormelingen rond “welkom in de mis”, maar juist ja, door een klein virusje kon deze andermaal niet doorgaan. Dankzij vele medewerkers in de verschillende catechesegroepen, konden ze echter digitaal aan de slag!

Om half twee werden onze vormelingen welkom geheten en kregen ze een half uurtje impuls over de eucharistie. Geen uitleg tot in detail, maar vijf aanknopingspuntjes om mee aan de slag te gaan.

Bij de “Welkom” keken we naar een filmpje over “God”. Wie is God voor jou? Hoe stel jij hem voor? Daarna stonden we even stil bij “bidden”. We bidden om vergeving in de viering, we danken God en vragen hem in de voorbede allerlei dingen. Bidden kan je dus op verschillende manieren en voor verschillende dingen.

We luisterden naar het evangelieverhaal van de “Verloren Zoon” en vroegen ons af wat dit voor ons kon betekenen. In wie herkennen wij ons?

In de eucharistie breken en delen we brood en wijn. Waarom doen we dit en hoe vertaal je dat naar vandaag?

En aan het einde van de viering is het niet gedaan. We worden naar huis gezonden om aan de slag te gaan en om alles in de praktijk te brengen wat we hoorden…

Ook onze vormelingen gingen aan de slag en konden kiezen uit vijf opdrachten. Een affiche maken voor de kerk, een brief aan God schrijven, de tafel thuis feestelijk versieren, een gebed maken of een uitwerking bij het evangelieverhaal…

Na anderhalf uur, mochten onze vormelingen hun werkje in de kerk waar ze woonden gaan presenteren en daar zullen ze de volgende weken zeker tentoon worden gesteld. Kijk er zeker eens naar!!!

Het werd een fijne boeiende namiddag met dank aan alle medewerkers!

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02
     

Externe Links