Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 04 - 26 januari 2022

29 – 30 JANUARI: VIERDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 31 januari: H. Don Bosco, stichter van de Salesianen
Woensdag 2februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)
Zaterdag 5 februari: H. Agatha, patrones van de bakkers

" Geen enkel profeet is aanvaard in eigen stad "


Toen Jezus in zijn geboortedorp de mensen wilde toespreken, zagen ze in Hem enkel de zoon van Jozef, de timmerman, met alle verhaaltjes aan hem en zijn familie verbonden.
Wanneer wij tegen gelovig zijn aankijken, dan doen wij dat soms ook met alle verhaaltjes, aan onze kindertijd verbonden.
Heeft Jezus een boodschap voor ons, op de leeftijd, waarop wij nu zijn ???


LITURGISCHE VIERINGEN ST.-FRANCISCUS VAN ASSISI

Zondag 30 januari

10.30 u. Herdenkingsviering Nelly Fierens

Maandag 31 januari

18.30 u. voor overledenen
Aansluitend met Aanbidding

Vrijdag 4 januari

18.30 u. voor overledenen


PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Aureooljournalistiek: het verhaal achter de naam van jouw kerk


©Stuifzand

Ontdek onze heiligen op een moderne manier

Midden in onze lokale gemeenschap staat de kerk, met een naam. Maar ken je ook de mens achter die naam? In de gloednieuwe podcast Aureooljournalistiek brengt erfgoeddienst Stuifzand korte vertelsels over de heiligen waarvan iedereen de naam kent, maar weinigen het verhaal. Vanaf nu kan je elke week een aflevering beluisteren op alle bekende podcastkanalen, zoals Spotify en Google podcasts.

Naast heiligen uit onze Geelse parochies als de Heilige Dimpna en  Laurentius (patroonheilige van de comedians) en patroon van de kerk in Zammel, komen ook andere heiligen uit de Kempen naar voor zoals Odrada uit Balen en Gertrudis (beschermster tegen ratten en muizen). Zij worden tot leven gewekt door leerlingen van de Geelse muziekacademie. In enkele minuten leer je welk verhaal er schuilt achter de naam van de kerk in jouw dorp, in jouw gemeenschap.

Spannende tijden, spannende verhalen

De Kempense erfgoeddienst Stuifzand ondersteunt al enkele jaren parochies bij het inventariseren van het erfgoed in hun parochiekerk. Bij die inventarisaties hadden vrijwilligers niet alleen aandacht voor de collectie, maar ook voor de verhalen van het gebouw en de gemeenschap. “De nieuwsgierigheid van onze vrijwilligers inspireerde ons om op zoek te gaan naar de gezichten achter de namen van de kerken van Geel, Mol, Retie, Laakdal, Balen, Dessel en Meerhout. Dat leverde zowel grappige als huiveringwekkende anekdotes op” vertelt Annelies Vanherck van Stuifzand. “De meeste heiligen in de podcast leefden in heel spannende tijden. Ze werden op de proef gesteld door ziekte, politiek tumult, sociale uitsluiting of moeilijke levensomstandigheden. Dat leverde boeiende verhalen op. Soms zijn die verhalen symbolisch, maar dat maakt ze dubbel zo interessant. Ze hadden een voorbeeldfunctie en leren ons veel over de tijd waarin ze ontstonden.”

Een zalige samenwerking

Vincent Ceulemans o. praem., pater van de abdij van Averbode en parochievicaris in Balen en Mol, werkte mee aan de podcast en deelt graag zijn kennis met de luisteraars. “Het is altijd fascinerend en leerrijk om een duik te nemen in de verhalen die ons overgeleverd worden over heiligen. Deze verhalen vertellen minstens evenveel over de personen die ze beschrijven, als over de geloofsgemeenschap die ze vertelt. Zo ontsluiert zich een veelkleurig palet van religieuze en andere ideeën” zegt Vincent.

Ook prof. Dr. Hans Geybels, onderzoeker van de geschiedenis van religieuze volkscultuur, verleende zijn expertise, samen met Rik van Braband, die een Kempense streekbibliotheek vol anekdotes en lokale literatuur beheert.

De verhalen worden voorgelezen door Wivine Vanmechelen, Nathalie Hermans (De Kruidenmin) en de klassen woord van de Academie voor muziek, drama-woordkunst en dans in Geel, onder leiding van docent Claudia Nieuwenhuizen. Muzikant Louis B Burrows zorgde voor de audioproductie, samen met de klas audio-engineering van Geelse muziekacademie, onder leiding van docent Staf Verbeeck. Marnix Ongenae componeerde de muziek. Illustratrice June Meesters voorzag elke aflevering van een tekening.

‘Aureooljournalistiek’ is te beluisteren op Spotify, Apple podcasts, Google podcasts, Podbean, Amazon Music, PlayerFM, Listen Notes en Deezer.

Online luisteren kan op https://aureooljournalistiek.podbean.com


Vrijdag gedichtendag: maak eens wat tijd!


Mijmerend op een bankje aan de kapel  ©D.V.d.B.

Nu vrijdag is het gedichtendag met als thema dit jaar “Natuur”. De gedichtendag kadert in de week van de poëzie die loopt van 27 januari tot 2 februari.  “Het voorbije jaar (door de corona n.v.d.r.) hebben we met zijn allen opnieuw de natuur ontdekt. Niet zozeer de ver-weg-natuur of de hoge-bergen-natuur, maar wel de vergeet-me-nietjes-natuur, de wandel-je-mee-natuur, de hoeveel-vlinders-tel-jij-in-jouw-tuin-natuur, de laten-we-samen-over-een-beekje-springen-natuur. We hebben het avontuur in onze achtertuin herontdekt, de schoonheid van onze beken en bossen, vogels die we gisteren niet hoorden, eekhoorns die we niet meer zagen. We werden weer verliefd op onze vierkante meter tuin, de geraniums op ons balkon,” schrijft de verantwoordelijke van de poëzieweek op hun website. “Tijdens deze Poëzieweek laten we ons verrassen door lieveheersbeestjeswoorden, door slingerplantzinnen en varenverzen. We geven taal aan wat we belangrijk vinden en willen bewaren. We zingen luid over een groene toekomst, vol bloesemingen en overvloed.”

Op de hoek van Kemeldijk en Scheplakens staat een schoon kapelletje,nr. 88 in ons parochieblad voor wie nog mee telt. De buurtschap bouwde dit kapelletje zodanig dat een mens die getroffen was door een beroerte, er van achter het venster kon op kijken. Mijmerend bij dit mooie stukje geschiedenis, een stukje poëzie van een trouwe lezer Pol Van Gestel in ons blad.

Onze vrienden en verwanten in de hemel

staan altijd gereed om ons te helpen

bij wat ons heilzaam is.

Maar wij doen wat wij willen, wij zijn vrije mensen.

Daar kunnen zelfs hemelingen niets aan veranderen.

Ons geluk in de hemel zal nog meer glans krijgen,

Als we daar, in een volmaakte staat, mensen terugzien,

die wij hier als onvolmaakt hebben gekend.

Mijn hand in de uwe, de rust van de zekerheid, de vrede…

Mystiek is het geheim van het éénworden. God met mens.

Mens met mens om God.

VAN ZUID TOT NOORD

 


Afscheid nemen van een kerkgebouw


St.Gerebernuskerk Punt ©Wikipedia @Foto-Johan_Jacobs

Afscheid nemen, het blijft altijd moeilijk… Op zondag 19 september om 14.00 u. is er een bijzonder afscheid. We nemen immers in een mooie viering afscheid van het kerkgebouw van Geel – Punt.
De Sint Gerebernusparochie werd gesticht op 1 juli 1942. Het huidige kerkgebouw dateert van 1949. Het is een sobere bakstenen zaalkerk naar ontwerp van R. Van Steenbergen.

Een kerkgebouw is niet zomaar een gebouw. Het draagt een geschiedenis met zich mee van een hele gemeenschap die er in vierde, het prille jonge leven bij het doopsel. De eerste communies en het vormsel gaven gestalte aan het leven van de opgroeiende kinderen, net zoals de schoolvieringen die telkens met veel enthousiasme werden gevierd. Gezinsvieringen gaven in het weekend gestalte aan het gelovig opgroeien van vele kinderen en jongeren van de gemeenschap in Punt.

Hoeveel huwelijken zijn er niet ingezegend in de St.-Gerebernuskerk en van vele mensen hebben we er ook afscheid genomen. De weekendvieringen op zaterdag en zondag brachten vele gelovigen samen, maar stilaan werd dit minder en minder… Sinds 2 jaar zijn er geen vieringen meer in de kerk van St.-Gerebernus. Ze werd gesloten, maar door corona werd de afscheidsviering steeds uitgesteld tot over enkele weken.

Als we een huis waar we al lang woonden moeten verlaten dan gaat dit gepaard met een groot heimwee en met een gevoel van verlies. Daarna gaan we bekijken wat er mee kan naar het nieuwe huis, wat moeten we weg doen, waar kunnen we iemand een plezier mee doen of mee helpen … Zo moeten we nu bij het verlaten van de kerk van Punt dit ook gaan toepassen. Ook gaan we moeten kijken wat er met het oude gebouw zal gebeuren. We zullen dit stapje voor stapje doen, rustig aan en weldoordacht.

Dankbaar voor al degenen die zich al die jaren hebben ingezet voor de parochie van Punt blikken we nog 1 keer terug, maar we blikken ook hoopvol vooruit naar de toekomst.
De gemeenschap van Punt krijgt haar plaats in de nieuwe St.-Franciscusparochie, samen met de gemeenschappen van Larum en Elsum.


Geen vieringen meer in de kerk van Punt

 

Op 21 juni werden in de kerk van Punt de laatste kinderen gedoopt en op 27 juni had de laatste weekendviering plaats.
Wij openen nog eens uitzonderlijk voor de uitgestelde eerste communieviering op 12 september.
Als de corona-maatregelen het toelaten om met velen terug samen te vieren, zal er officieel liturgisch afscheid genomen worden van het kerkgebouw.
Het kerkgebouw van Punt zal dan niet meer gebruikt worden voor liturgische vieringen. Over de toekomst van het kerkgebouw is nog niets bekend.
Dit is een lang proces dat met de nodige deskundigheid en in overleg met de kerkelijke en burgerlijke overheden zal opgevolgd worden.
Via deze weg danken wij de mensen van Punt die al die jaren voor hun gebouw hebben gezorgd, en ook nu nog zal de kerkfabriek het gebouw blijven onderhouden.

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         

Externe Links