Parochienieuws

Week 14 - 7 april 2021

Licht in het poezenhotel


©D.V.d.B.

Op 16 maart kwam het lichtje van Bethlehem aan in het Poezenhotel Smeagel op Poiel te Punt. Gino en Sonja stonden ons op te wachten en vertelden honderduit.
“Wij staan door de corona al bijna een jaar leeg. Mensen gaan niet meer op vakantie en natuurlijk hebben dan de huisdieren ook geen opvang nodig en geen opvang betekent natuurlijk ook geen inkomsten.” Sonja en Gino zijn de eerste om te vertellen dat zij niet moeten klagen, want zij hebben nog een job, maar het café een beetje verder, de bedrijven uit de evenementen sector, de reisbureaus… “
Corona heeft een grote impact op alles, zeker op de kinderen die het vaak heel moeilijk hebben,” vertellen beiden.

Ook de buurtwerking waar Sonja en Gino actief in zijn ligt al meer dan een jaar stil.
Geen kerststal op Poiel, geen ontmoeting dit jaar aan het kapelletje van Ambrosius, geen tuinfeesten, …
“Mensen missen die ontmoetingen met elkaar. Hopelijk kunnen we snel terug dingen organiseren…”

We verplaatsen ons naar het poezenhotel waar tussen de lege hokken de trouwe huiskatten rondlopen. We steken daar ons lichtje aan.
Laat dit lichtje in het lege poezenhotel een symbool zijn voor alle mensen die moeten leven van de inkomsten uit evenementen, reizen, …
Dat zei snel terug de draad kunnen opnemen! Bedankt Sonja en Gino voor jullie openheid en hopelijk kan ook de buurtwerking snel terug beginnen!


Slotviering

Noteer het reeds in je agenda: op zondag 19 september in de namiddag nemen we afscheid van onze kerk met een laatste viering.

Hopelijk kunnen we tegen dan iedereen verwelkomen en samen deelnemen aan deze afscheidsviering.


De tentoonstelling "Voorbeeldig Geel" zal niet doorgaan in het weekend van 18 en 19 september maar wel het weekend nadien op 25 en 26 september.


Kerk Punt

Op zaterdag 27 juni vierden we onze laatste eucharistieviering in de kerk van Punt en een weekje vroeger op 21 juni, werden de laatste twee kindjes in onze kerk gedoopt.

Zoals jullie weten, stoppen we in de kerk van Punt na vele jaren met vieringen. De geringe opkomst en het beperkte aantal medewerkers deed ons na lang nadenken en overleg met velen deze keuze maken.

Afscheid nemen van een kerkgebouw doet pijn, dat zullen we niet ontkennen, we weten dat in de kerk van Punt vele tientallen jaren lang heel mooie momenten hebben plaatsgevonden er werd gedoopt, gehuwd en er hadden communies plaats. Er werd afscheid genomen van vele mensen, kortom een hele geschiedenis draagt dit gebouw mee. We gaan het missen.

We willen via deze weg iedereen danken die zich ingezet heeft voor ons kerkgebouw en dit nog steeds blijft doen, want ons kerkgebouw blijft nog steeds een kerkgebouw en de kerkfabriek blijft nog zorgen voor het gebouw.

Als de corona-maatregelen soepel genoeg zijn, zullen we later in een feestelijke viering afscheid nemen van ons kerkgebouw.
Dit afscheid staat momenteel gepland op zondag 19 september.
Wat er met ons kerkgebouw in Punt zal gebeuren weten we nog niet, maar er zal goed over nagedacht worden en er moet een hele procedure gevolgd worden, waar we u zo goed mogelijk van op de hoogte zullen houden.

Van harte

Het parochieteam en de kerkfabriek


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  
         
         
         
         
         
         
         

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT