Parochienieuws

Week 18 - 5 mei 2021

NIET MEER WELKOM

Geel: je komt er, je blijft er. Niks is minder waar in de Kerk.

Bij de samenvoeging van de parochies Elsum, Larum en Punt heeft de bisschop beslist dat alleen inwoners van Geel mogen deel uitmaken van de nieuwe parochie.

Zonder boe of ba worden de inwoners van ’t Punt die niet in Geel wonen buitengesloten. Waar ze naartoe moeten? Geen mens die het hun heeft laten weten. De Kerk bekommert zich  niet om hen.

Bij de oprichting van de Sint-Gerebernus parochie woonde ongeveer 1/3de van de inwoners in Oevel. Zonder hen zou er nooit een Puntse parochie zijn geweest. Op de Puntse scholen zaten we door elkaar. Nooit is er een onderscheid gemaakt tussen de twee gemeentes.

Maar nu zijn we koudweg bij het vuilnis gezet. En dat doet pijn. Velen weten het nog niet, want van communicatie heeft men in het bisdom nog nooit gehoord.

Gelukkig bestaat een dorp uit meer dan een kerkgemeenschap. Zodra deze tijd van isolement voorbij is kunnen we samen met de andere inwoners van ’t Punt weer deelnemen aan de vele activiteiten die wij samen organiseren.

Lilian Vannuffelen


 

FERM (KVLV) Geel –Punt is  verdrietig en in diepe rouw.

We hebben moeten afscheid nemen van een zeer geliefd persoon.
Onze trouwe voorzitster Josfine Vangenechten ( beter gekend als Josfine van de Rochus ) is overleden op 8 april.
Josfine was jarenlang onze voorzitster – de laatste jaren als duo-voorzitster – en de drijvende kracht achter onze KVLV vereniging.
Josfine was steeds als eerste aanwezig op de ledenvergadering, om te zorgen dat alles in de juiste volgorde gebeurde; en als laatste om te controleren dat alles in orde was om mee af te sluiten.
Ook voor de vrolijke noot op onze bijeenkomsten was ze steeds present. Met haar goed hoorbare en dragende stem.
Wat hebben we veel aangename uren beleefd, gelachen met het amusement en de vrolijke toneelstukjes die werden opgevoerd;
waar het haar specialiteit was om aan de simpelste rollen de nodige sfeer en ambiance te geven.
Een duivel-doet-al,vooral de keuken was haar domein.
Ze wist iedereen op haar eigen manier te motiveren om alles -restaurantwaardig- op tafel te brengen.
Koken was een grote hobby van Josfine.
En niet alleen onze vereniging mocht genieten van haar kookkunst.
Zij was jarenlang een voortrekker in de kookploeg van de chiro en ook tijdens de vele parochiale activiteiten, parochiefeesten, nieuwjaarsreceptie, wandeldag en zoveel meer, was de keuken haar domein.
Josfine was een graag geziene vrouw, niet allen in onze Puntse gemeenschap, maar ook in de naburige dorpen was ze zeer geliefd.
Onze FERM vereniging gaat haar missen, erg missen..
Maar we zijn dankbaar dat we zo vele jaren konden rekenen op haar : een leven van eenvoud en toewijding,van werkzaamheid en genegenheid voor ons allemaal.
We zullen trachten verder te doen in die geest en de herinneringen aan Josfine in ons hart te bewaren.
Josfine, rust nu maar, het ga je goed .

Slotviering

Noteer het reeds in je agenda: op zondag 19 september in de namiddag nemen we afscheid van onze kerk met een laatste viering.

Hopelijk kunnen we tegen dan iedereen verwelkomen en samen deelnemen aan deze afscheidsviering.


De tentoonstelling "Voorbeeldig Geel" zal niet doorgaan in het weekend van 18 en 19 september maar wel het weekend nadien op 25 en 26 september.


Kerk Punt

Op zaterdag 27 juni vierden we onze laatste eucharistieviering in de kerk van Punt en een weekje vroeger op 21 juni, werden de laatste twee kindjes in onze kerk gedoopt.

Zoals jullie weten, stoppen we in de kerk van Punt na vele jaren met vieringen. De geringe opkomst en het beperkte aantal medewerkers deed ons na lang nadenken en overleg met velen deze keuze maken.

Afscheid nemen van een kerkgebouw doet pijn, dat zullen we niet ontkennen, we weten dat in de kerk van Punt vele tientallen jaren lang heel mooie momenten hebben plaatsgevonden er werd gedoopt, gehuwd en er hadden communies plaats. Er werd afscheid genomen van vele mensen, kortom een hele geschiedenis draagt dit gebouw mee. We gaan het missen.

We willen via deze weg iedereen danken die zich ingezet heeft voor ons kerkgebouw en dit nog steeds blijft doen, want ons kerkgebouw blijft nog steeds een kerkgebouw en de kerkfabriek blijft nog zorgen voor het gebouw.

Als de corona-maatregelen soepel genoeg zijn, zullen we later in een feestelijke viering afscheid nemen van ons kerkgebouw.
Dit afscheid staat momenteel gepland op zondag 19 september.
Wat er met ons kerkgebouw in Punt zal gebeuren weten we nog niet, maar er zal goed over nagedacht worden en er moet een hele procedure gevolgd worden, waar we u zo goed mogelijk van op de hoogte zullen houden.

Van harte

Het parochieteam en de kerkfabriek

Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  
         
         
         
         
         
         

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Lilian Vannuffelen,  Bell Telephonelaan 20, Tel. 014/58.12.43
E-mail: lilian@pandora.be.

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be

Abonnement Parochieblad

BE47.7430.4031.0180
BIC Begunstigde: KREDBEBB
Naam en adres begunstigde: DEK-Z KEMPEN-GEEL ST.AMANDS-PUNT, Kameinestraat 33, BE 2440 Geel
Mededeling: PAROCHIEBLAD 2011 PUNT