Parochienieuws

Week 52 - 29 december 2021

KERSSTAL 2021

De kerststalwandeling in Geel Punt kon spijtig genoeg niet doorgaan maar de kerststal kan je alvast wel bewonderen.

Dankzij de hulp van een aantal handige kerels van Landelijke Gilde Geel Punt en KWB Geel Punt werd de kerststal voor de 40e keer opgesteld.
De eerste keer werd de kerststal gezet in 1981. Daar de stal vorig jaar niet werd opgesteld is het dit jaar dus de 40e keer.
Lees meer over de geschiedenis van onze kerststal op https://kempensekerststallen.be/geel-punt/

Je kan elke dag tijdens de kerstvakantie de kerststal bezoeken tussen 10u en 17u.

Update! Op woensdag 29 december nodigt Landelijke Gilde Punt je uit tussen 19u en 22u aan de kerststal van ons dorp voor een kleinschalige winterbar.
Door het slechte weer is deze activiteit uitgesteld tot een latere datum

Zin om de beentjes en teentjes te verwarmen aan een vuurkorf?
Zin om de innerlijke mens te verwarmen met een jeneverke, glühwein of warme chocomelk?
Zin om een gezellig babbelke te doen?

Wees welkom!!!!

De winterbar is open van 19h tem 22h.

Alles zal verlopen zoals de huidige maatregelen tegen de verspreiding van covid ons opleggen!
Voel je je ziek? Dan vragen wij vriendelijk om thuis te blijven.


Heb jij de JAARKALENDER GEEL PUNT 2022 al in huis?

Haal hem nu in huis, de jaarkalender 2022 van Geel Punt.
Vergeet geen enkele activiteit meer van een van onze verenigingen want de jaarkalender vermeldt ze allemaal.
Hopelijk zullen de activiteiten van onze verenigingen in 2022 terug zo veel mogelijk kunnen doorgaan!
Tevens is er nog plaats om ook de eigen activiteiten op aan te duiden zodat het ganse gezin weet wat er op de planning staat.
Elke maand wordt overzichtelijk getoond en bovenaan prijkt telkens een mooie foto van een activiteit op Punt in 2021 met bekende en minder bekende Puntenaars.
Misschien staat u er zelf wel op.
De kalender wordt vanaf nu door de bestuursleden van KWB te koop aangeboden aan de zeer democratische prijs van 7 Euro.
Door de coronamaatregelen kunnen we niet van huis tot huis gaan, stuur een mailtje naar kwb@geelpunt.be of telefoneer naar 0473/947251
en we leveren de jaarkalender bij je thuis.
Je kan de kalender ook verkrijgen bij Johan Jacobs, St. Kristoffelstraat 21.


PAROCHIEBLAD

Nu de voormalige Sint-Gerebernusparochie opgaat in de nieuwe Sint-Franciscusparochie zal Staf Verhaert de contactpersoon van ‘t Punt zijn in de nieuwe organisatie.
Hij zal ook het nieuws voor het parochieblad vergaren en doorsturen.
Dus als iemand een tekst in het parochieblad wil zetten moet men hem een week op voorhand doorsturen naar stafverhaert1@gmail.com.


Een laat bedankje

Een paar weken geleden namen we afscheid van onze kerk in Punt.

We blikten al dankbaar terug op de mooie viering en receptie, we blikten al dankbaar terug op een mooie dag.

Via deze weg en deze mooie foto, die ons doet terugdenken aan het spontane applaus van enkele weken geleden, een dank je wel voor onze leden van de kerkraad en de plaatselijke kern.

Zij hebben vaak op de achtergrond en in alle stilte dingen voorbereid, en ook na de viering blijven zij actief om alles in de gemeenschap van Punt mee op te volgen.

Dank je wel voor jullie tomeloze inzet… Dank je wel voor jullie blijvende aandacht voor Punt…

Namens velen… Dank!


AFSCHEID VAN ONZE KERK

Tijdens een mooie eucharistieviering met orgel- en gitaarmuziek hebben we afscheid genomen van onze Sint-Gerebernuskerk.
Het deed deugd dat zo velen nog eens samen wilden komen en deel namen aan dit vaarwel.

Op 15 december 1941 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe St. Gerebernuskerk.

Op 25 september 1949 wijdde  Monseigneur Van Cauwenberg de kerk in met een stoet die vertrok van de oude noodkerk, naar de nieuwe kerk.

In het Nieuwsblad van Geel Nr. 40 uit 1949 is een artikel verschenen van deze inzegening.

Zondag was ’t een nieuwe jubeldag voor de jonge, maar reeds bloeiende parochie van Het Punt.

Van in den vroegen morgen heerste er een ongewone drukte. De Puntenaars straalden van blijheid en fierheid, want hun nieuwe kerk zou door Mgr. Van Cauwenberg ingezegend- en voortaan een waardige woonplaats voor O.L. Heer worden.

Te 9.30 u. vertrok aan de oude steenweg ’n bescheiden feeststoet. De kranige en flink geoefende B.J.B.-ruiters reden vooraan.
Vervolgens defileerden de schoolkinderen tuchtvol voorbij. In opschriften en foto’s brachten zij hulde aan Z.E.H. Deken Peeraer zaliger – de promotor van de nieuwe parochie aan da Kerkelijke overheid en de weldoeners.

De fanfare  “Moed en Volharding”  zorgde voor ’n passende processie march. Volgden dan het beeld van den H. Gerebernus, gedragen door een groep B.J. B. -ers , het koor der meisjes, de misdienaars, Mgr. Van Couwenberg; de geestelijke- en burgerlijke personaliteiten, de kerkfabriek en ’n massa parochianen.

Na de inzegening droeg Mgr. De H. Mis op, waaronder de schoolkinderen de Latijnse zangen uitvoerden. Na het Evangelie sprak Hij de gelovigen toe. Hij loofde Pastoor Lievens die, in een tijdspanne van acht jaar, zo’n puik werk heeft geleverd.

Onder de burgerlijke personaliteiten bemerkten we Senator van Loenhout, de h. Hofkens, schepen te Geel, de h. Bens, gemeenteraadslid te Geel, de hh. Burgemeester en Schepenen van Oevel, de h. Hoofdinspecteur Kempeneers, de hh. Kantonnale inspecteurs Belmans en Huysmans, de hh. Architecten Van Steenbergen en Van Roey, de hh. Aannemers, Schoonjans e.a.

LEVE HET PUNT!

En nu gaan we afscheid nemen van onze kerk op zondag 19 september 2021.


Kerk Punt

Op zaterdag 27 juni vierden we onze laatste eucharistieviering in de kerk van Punt en een weekje vroeger op 21 juni, werden de laatste twee kindjes in onze kerk gedoopt.

Zoals jullie weten, stoppen we in de kerk van Punt na vele jaren met vieringen. De geringe opkomst en het beperkte aantal medewerkers deed ons na lang nadenken en overleg met velen deze keuze maken.

Afscheid nemen van een kerkgebouw doet pijn, dat zullen we niet ontkennen, we weten dat in de kerk van Punt vele tientallen jaren lang heel mooie momenten hebben plaatsgevonden er werd gedoopt, gehuwd en er hadden communies plaats. Er werd afscheid genomen van vele mensen, kortom een hele geschiedenis draagt dit gebouw mee. We gaan het missen.

We willen via deze weg iedereen danken die zich ingezet heeft voor ons kerkgebouw en dit nog steeds blijft doen, want ons kerkgebouw blijft nog steeds een kerkgebouw en de kerkfabriek blijft nog zorgen voor het gebouw.

Als de corona-maatregelen soepel genoeg zijn, zullen we later in een feestelijke viering afscheid nemen van ons kerkgebouw.
Dit afscheid staat momenteel gepland op zondag 19 september.
Wat er met ons kerkgebouw in Punt zal gebeuren weten we nog niet, maar er zal goed over nagedacht worden en er moet een hele procedure gevolgd worden, waar we u zo goed mogelijk van op de hoogte zullen houden.

Van harte,

Het parochieteam en de kerkfabriek


Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


Archief

Deze Week Week 53 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50 Week 51  

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Staf Verhaert
E-mail: stafverhaert1@gmail.com

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be