Parochienieuws

Week 04 - 26 januari 2022

werk je mee aan de ommegang 2022

Op zondag 15 mei gaat de 5-jaarlijkse Sint-Dimpna Ommegang weer uit, een stoet van 3 km die door de centrumstraten trekt. Editie 2022 staat in het teken van vernieuwing: de traditionele processie wordt aangevuld met splinternieuwe praalwagens die de legende van de Heilige Dimpna uitbeelden met behulp van moderne technieken. Regisseurs Ief Dams en Gorik Goris hopen met hun moderne interpretatie de link tussen traditie en vooruitgang te overbruggen en alle generaties aan te spreken. 1500 vrijwilligers uit alle hoeken van Geel én de wereld, engageren zich om deze eeuwenoude traditie in ere te houden. Op de lichtborden van de stad stond dat de inschrijvingen geopend zijn voor hen die aan deze ommegang 2022 willen meewerken. Voel jij je geroepen om hieraan mee te werken.  Schrijf je dan voor 31 januari 2022 in via www.dimpnadagen.be.


PAROCHIEBLAD

Nu de voormalige Sint-Gerebernusparochie opgaat in de nieuwe Sint-Franciscusparochie zal Staf Verhaert de contactpersoon van ‘t Punt zijn in de nieuwe organisatie.
Hij zal ook het nieuws voor het parochieblad vergaren en doorsturen.
Dus als iemand een tekst in het parochieblad wil zetten moet men hem een week op voorhand doorsturen naar stafverhaert1@gmail.com.


AFSCHEID VAN ONZE KERK

Tijdens een mooie eucharistieviering met orgel- en gitaarmuziek hebben we afscheid genomen van onze Sint-Gerebernuskerk.
Het deed deugd dat zo velen nog eens samen wilden komen en deel namen aan dit vaarwel.

Op 15 december 1941 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe St. Gerebernuskerk.

Op 25 september 1949 wijdde  Monseigneur Van Cauwenberg de kerk in met een stoet die vertrok van de oude noodkerk, naar de nieuwe kerk.

In het Nieuwsblad van Geel Nr. 40 uit 1949 is een artikel verschenen van deze inzegening.

Zondag was ’t een nieuwe jubeldag voor de jonge, maar reeds bloeiende parochie van Het Punt.

Van in den vroegen morgen heerste er een ongewone drukte. De Puntenaars straalden van blijheid en fierheid, want hun nieuwe kerk zou door Mgr. Van Cauwenberg ingezegend- en voortaan een waardige woonplaats voor O.L. Heer worden.

Te 9.30 u. vertrok aan de oude steenweg ’n bescheiden feeststoet. De kranige en flink geoefende B.J.B.-ruiters reden vooraan.
Vervolgens defileerden de schoolkinderen tuchtvol voorbij. In opschriften en foto’s brachten zij hulde aan Z.E.H. Deken Peeraer zaliger – de promotor van de nieuwe parochie aan da Kerkelijke overheid en de weldoeners.

De fanfare  “Moed en Volharding”  zorgde voor ’n passende processie march. Volgden dan het beeld van den H. Gerebernus, gedragen door een groep B.J. B. -ers , het koor der meisjes, de misdienaars, Mgr. Van Couwenberg; de geestelijke- en burgerlijke personaliteiten, de kerkfabriek en ’n massa parochianen.

Na de inzegening droeg Mgr. De H. Mis op, waaronder de schoolkinderen de Latijnse zangen uitvoerden. Na het Evangelie sprak Hij de gelovigen toe. Hij loofde Pastoor Lievens die, in een tijdspanne van acht jaar, zo’n puik werk heeft geleverd.

Onder de burgerlijke personaliteiten bemerkten we Senator van Loenhout, de h. Hofkens, schepen te Geel, de h. Bens, gemeenteraadslid te Geel, de hh. Burgemeester en Schepenen van Oevel, de h. Hoofdinspecteur Kempeneers, de hh. Kantonnale inspecteurs Belmans en Huysmans, de hh. Architecten Van Steenbergen en Van Roey, de hh. Aannemers, Schoonjans e.a.

LEVE HET PUNT!

En nu gaan we afscheid nemen van onze kerk op zondag 19 september 2021.


Kerk Punt

Op zaterdag 27 juni vierden we onze laatste eucharistieviering in de kerk van Punt en een weekje vroeger op 21 juni, werden de laatste twee kindjes in onze kerk gedoopt.

Zoals jullie weten, stoppen we in de kerk van Punt na vele jaren met vieringen. De geringe opkomst en het beperkte aantal medewerkers deed ons na lang nadenken en overleg met velen deze keuze maken.

Afscheid nemen van een kerkgebouw doet pijn, dat zullen we niet ontkennen, we weten dat in de kerk van Punt vele tientallen jaren lang heel mooie momenten hebben plaatsgevonden er werd gedoopt, gehuwd en er hadden communies plaats. Er werd afscheid genomen van vele mensen, kortom een hele geschiedenis draagt dit gebouw mee. We gaan het missen.

We willen via deze weg iedereen danken die zich ingezet heeft voor ons kerkgebouw en dit nog steeds blijft doen, want ons kerkgebouw blijft nog steeds een kerkgebouw en de kerkfabriek blijft nog zorgen voor het gebouw.

Als de corona-maatregelen soepel genoeg zijn, zullen we later in een feestelijke viering afscheid nemen van ons kerkgebouw.
Dit afscheid staat momenteel gepland op zondag 19 september.
Wat er met ons kerkgebouw in Punt zal gebeuren weten we nog niet, maar er zal goed over nagedacht worden en er moet een hele procedure gevolgd worden, waar we u zo goed mogelijk van op de hoogte zullen houden.

Van harte,

Het parochieteam en de kerkfabriek


Samenvoeging van parochies in Geel

Parochie “Sint-Franciscus van Assisi”

Sinds 2019 zijn de kerkfabrieken en Parochiekernen van Punt, Larum en Elsum hard aan het werken om de fusie van de drie parochies in goede banen te leiden. Ondanks Corona hebben we ons toch aan de voorziene planning kunnen houden. We zijn daar fier op.

‘Bij bisschoppelijk decreet van 27 januari 2021 werden de parochies Geel, Sint-Franciscus van Assisi, Elsum; Geel, Sint-Gerebernus, Het Punt en Geel Onze-Lieve-Vrouw Bezoeking, Larum samengevoegd, zoals bepaald in canon 515 § 2 C.I.C., met ingang op de datum waarop het ministerieel besluit tot samenvoeging van de betrokken kerkfabrieken in werking treedt. De nieuwe parochie krijgt de benaming “Sint-Franciscus van Assisi” ’.

We wachten nu dus nog op het ministerieel besluit en de verschijning ervan in het Belgisch Staatsblad. Dan zal de nieuwe St.-Franciscusparochie een feit zijn. Het zal dan gaan om één parochie met drie kerken. In twee kerken nl. St.-Franciscus en O.L.-Vrouw Bezoeking zal het pastoraal leven gewoon verder gaan. De kerk van Punt staat op de lijst van de te herbestemmen kerken. De bewoners van Punt zullen uiteraard goed opgevangen worden in deze nieuwe parochiegemeenschap. We houden u verder op de hoogte.

“Het pastoraal team”


Archief

Deze Week Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         

Contactinformatie parochieblad

Verantwoordelijke Punts nieuws: Staf Verhaert
E-mail: stafverhaert1@gmail.com

Verantwoordelijke Geel: Jef Vreysen, Opstal 15, Tel. 014/867737 of 0496/220897
E-mail:
Jef.Vreysen@scarlet.be

Website Geel-Punt

Verantwoordelijke: Johan Jacobs,St. Kristoffelstraat 21, 2440 Geel Tel. 014/58.48.15 
E-mail:
Johan.Jacobs@geelpunt.be