Algemene Info over ons deeldorp

Parochie St. Gerebernus
Geel-Punt
Antwerpseweg 137, 2440 Geel (adres kerk)
Antwerpseweg 139, 2440 Geel (adres parochiezaal)

De parochie St.- Gerebernus Geel Punt, was ÚÚn van de 12 parochies van de pastorale eenheid Geel. De parochiegemeenschap Punt maakt nu samen met de parochiegemeenschap Larum deel uit van de eengemaakte parochie Sint-Franciscus van Assisi in Elsum. Meer informatie kan u vinden op de website van de pastorale eenheid Geel.
Wat geschiedenis over de beginjaren van de parochie kan u hier terugvinden.


De parochiekerk St. Gerebernus in Geel Punt

Pastorale eenheid Geel

PASTORALE EENHEID HH Dimpna en Gerebernus

PE-TEAM    gsm 0472 82 04 58    www.pastoraleeenheidgeel.be

 • Chris Geens
  Technische Schoolstraat 67
  tel 014/ 58 74 39
  gsm 0498/18 66 15
   

 • Jan Verheyden
  Logen 88
  tel. 014 58 49 65
  gsm 0495 23 85 46
   

 • Dirk Van den Broeck

  Kapelstraat, 20 A
  tel. 014 58 06 66
  gsm 0485 30 82 19
   

 • Lieve Helsen
  Stationsstraat 68 A
  014/ 58 39 41
  gsm 0479 45 69 47
   

 • Jef Van de Weyer
  Laar 42
  Tel. 014 59 09 00
  Gsm. 0477 27 19 55

DIAKEN

 PB-REDACTIETEAM

 

Eucharistievieringen - Weekendvieringen dekenaat Geel

Parochieblad

Ook voor het parochieblad werken we samen met de 5 andere parochies van Geel - Zuid. Elke parochie krijgt voldoende ruimte om haar parochienieuws en verenigingsnieuws aan te kondigen. Het parochieblad zou een goed beeld kunnen geven van het leven in Geel Punt, maar daarvoor hebben we jullie medewerking nodig! Heb je een leuke activiteit gehad met je vereniging en ook nog een leuke foto? Je kan er gratis ons parochieblad mee opfleuren. Wil je reclame maken voor de activiteiten van je vereniging? Neem gerust met ons contact op. Let op! Je moet er wel 14 dagen op voorhand bijzijn.

Berichten kunnen rechtstreeks verzonden worden naar Staf Verhaert via e-mail op het adres stafverhaert1@gmail.com

Sacramenteel leven

Doop

Doopcatechisten bereiden, samen met de pastoor en de ouders, de doopviering voor.

Eerste Communie

Elk jaar op het feest van Ons Heer Hemelvaart. In samenwerking met ouders, parochie en school worden de kinderen voorbereid. Vanaf 2004 vindt de eerste communie plaats in het tweede leerjaar.

Vormsel

Elk jaar op de vierde zondag na Pasen. De vormelingen worden langs gezincatechese voorbereid.

Huwelijk

Wie graag een christelijk huwelijk aangaat, neemt drie maanden vˇˇr de trouw, contact op met de pastoor. De dekanale verloofdenwerking wil hen helpen in de voorbereiding.

Ziekenzalving

Wie langdurig of ernstig ziek is kan de ziekenzalving ontvangen. Met het sacrament van de ziekenzalving wil de Kerk troost en bemoediging brengen bij de zieke. Jezus genas zelf zieken. Ook op moeilijke momenten wil Jezus bij ons zijn en met ons op weg gaan.

Ziekencommunie

Wanneer mensen ouder worden of langdurig ziek zijn, kunnen zij zich niet meer naar de kerk verplaatsen. Als parochie vinden wij het belangrijk dat zij ook de gelegenheid krijgen om de communie te ontvangen en zo verbonden blijven met de gelovigen van onze parochiegemeenschap die elke week samenkomt in onze kerk rond Jezus Christus.
Indien de ziekencommunie gewenst is, neemt U best contact op met een van de pastores.

Misintenties

Neem contact met het secretariaat om een misintentie in te dienen.

Overlijdens

Kiest men bij het overlijden van een dierbare voor een kerkelijke uitvaart, neemt de begrafenisondernemer contact op met de algemene co÷rdinator voor de kerkelijke uitvaarten in Geel.

Wij verwijzen graag door naar www.pastoraleeenheidgeel.be voor meer info over bovenstaande sacramenten.

Wijkagent

 

Wie op zoek is naar zijn of haar wijkagent en de betrokkene nog niet kent kan surfen naar de site https://www.pzglm.be.
Daar kan een stratenlijst met gegevens van de agent worden geraadpleegd. (
https://www.pzglm.be/nl/wijkagent-zoeken

Tom Belmans, is wijkagent van Geel Punt
GSM 0478/75.95.61

E-mail Tom.Belmans@police.belgium.eu

Twitter @WijkPuntLarum
 

   Links