Buurtwerking

Er zijn dit jaar weer heel wat nieuwe inwoners bijgekomen. We heten hen van harte welkom.

De verdeling van de boekjes gebeurt op woensdag 24 januari 2024 om 20 uur. Buurtwerkers wees op post in het kleine zaaltje.

De Puntse buurtwerking is een veelzijdig gebeuren van onthaal van nieuwe parochianen tot gemeende betrokkenheid bij tegenslag of overlijden, bij geboorte of burenacties.
Het is een belangrijk gebeuren om mensen samen of thuis te brengen in onze gemeenschap.
De buurtwerkers komen elk jaar na Nieuwjaar samen om de werking te bekijken en de nieuwe bundel ‘Zo is en zo leeft ’t Punt’ mee te nemen.

Aan buurtwerkers en medeparochianen vragen we of ze de veranderingen in hun buurt, of die van hen zelf, willen doormailen naar lilian@telenet.be. Alvast bedankt.

Nieuws

De stad Geel heeft onze buurtwerking en het daarbij horende boekje “zo is en zo leeft ’t Punt” voorgedragen voor de titel van Cultuurprijs 2014.
Zij appreciëren wat wij doen voor onze gemeenschap.

Algemene info

Zo is en leeft ´t Punt is een brochure met de namen en adressen van de bewoners van onze parochie.
Om privacy redenen kunnen wij deze gegevens echter niet online plaatsen.
Wij zijn immers gebonden aan de wetgeving rond AVG (of gdpr in het Engels).
Wie niet (meer) vermeld wil worden in het boekje kan dit  eenvoudig doorgeven aan een van de onderstaande contactpersonen.
Ieder gezin ontvangt bij het begin van het jaar van zijn buurtwerker een nieuwe aangepaste uitgave.
Wij houden eraan al onze sponsors te bedanken zodat wij dit boekje jaarlijks gratis aan alle inwoners van Punt kunnen uitdelen.
Telkens weer blijkt de meerwaarde van een dergelijk boekje bij het bij mekaar brengen van mensen (dikwijls via de kinderen of kleinkinderen)

Wijzigingen
Gelieve al de nieuwe wijzingen door te geven aan uw buurtwerker of aan een van de onderstaande contactpersonen. 

Contactpersonen