Clemenskoor


Het Clemenskoor heeft haar activiteiten gestopt in 2015.