GEEN ! SLIBSTORT IN STELEN - PUNT

Begin dit jaar werd een terrein van 50 ha gelegen tussen Brandemolenstraat - Doornboomstraat - Bruggenhoofdweg en Albertkanaal aangeduid als mogelijke locatie voor het storten van vervuild slib afkomstig uit de Neten en de Schelde.

Graag danken we langs deze weg de mensen die ons steunden in het verzet tegen de mogelijke komst van dit stort :
- De Boerenbond die ons op de hoogte bracht van het onderzoek;
- Het stadsbestuur van Geel;
- Burgemeester Frans Peeters en Schepen Jos Sannen en gemeenteraadslid Nadine Laeremans die meerdere malen in overleg zijn geweest met het studiebureau;
- Stadsambtenaren Nele en Bart voor de administratieve ondersteuning;
- Volksvertegenwoordigers Frans Peeters en Tinne Rombouts, die de minister regelmatig interpelleerden in het Vlaams Parlement over de stand van zaken en tevens met de kabinetmedewerkers van de minister naar een oplossing zochten voor dit probleem;
- De pers en media die ruime aandacht schonken aan dit probleem;
- En zeker niet in het minst de inwoners van Stelen en Punt die massaal aanwezig waren aan de Doornboomstraat bij de protestactie van januari.

Dit heeft zeker bijgedragen om de nog enige open ruimte en groene long te kunnen behouden. Op 21 november ll. besliste Vlaams Minister van Milieu Dhr.  Kris Peeters dat niet Geel maar wel de putten gelegen te Kruibeke - Zwijndrecht zullen gebruikt worden om de afval te dumpen.

Aanstaande zaterdag, 17 december om 14.00u. gaan we op de hoek van de Brandemolen- en de Doornboomstraat de protestborden en de zwarte vlaggen verwijderen en toasten we op de goede afloop met een hapje en een drankje u allen, als dank, gratis aangeboden. Alle inwoners van Stelen en Punt en zij die ons steunden zijn hier van harte welkom. Tot dan.

Landelijke Gildes Stelen & Punt