Gezinsvieringen Geel-Punt


De gitaristen met 30 jaar gezinsvieringen (14/11/2009) met ook enkele oudgedienden…

Algemene Info

De werkgroep gezinsvieringen bestaat momenteel uit Irène Pernet, Kristine Haverhoek, Corine Desauter, Lore Bens, juffrouwen Tinne Stijnen en Anja Roothooft.
Ongeveer één keer per maand is er een gezinsviering, de ene keer met de eerste communicanten, de andere keren met de vormelingen.
Muzikaal worden de gezinsvieringen steevast begeleid door onze gitaristen: Corine, Anja, Kristine en Lore.
Niet alleen de vormelingen en eerste communicanten zijn welkom, ook alle andere kinderen mogen meevieren.

De werkgroep gezinsvieringen komen samen om de gezinsvieringen voor te bereiden en om ze te verzorgen.

Dit werkjaar zullen we weer proberen om er elke keer een mooie, kindvriendelijke viering van te maken.

Langs deze weg zouden we met de werkgroep graag een oproep willen doen.
Ben je een kindervriend en voel je ook wel interesse om samen met ons 1 keer per maand een mooie kinderviering voor te bereiden,
geef ons vlug een seintje. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

De werkgroep

 Contactpersonen

Corine Desauter, Tel. 014/ 58 86 01 of
 Irene Pernet, Bruggenhoofdweg 16, Tel. 014/58 52 73
of Kristine Haverhoek

Links