OKRA - KBG Geel-Punt

Kristelijke Beweging van Gepensioneerden 
van Geel-Punt

  was vroeger

Momenteel is er op ´t Punt geen OKRA-werking meer. In 2008 werd beslist de werking stop te zetten wegens gebrek aan bestuursleden.

Dinsdag 11 maart 2008 was een belangrijke dag voor onze beweging. Op een open vergadering werd nagedacht over de toekomst met de vraag: Kunnen we nog verder of moeten we stoppen? De interesse was wel klein. Het parochieteam en Marcel hadden een luisterend oor, waarvoor dank. We kunnen duidelijk niet verder. Wat staat er nu te gebeuren? Op 2 april vergaderen we met het bestuur van OKRA Geel-Punt. Op woensdag 16 april nodigen wij alle leden, per brief, uit voor de laatste algemene vergadering (koffie). Op deze vergadering nemen we met spijt in het hart definitief afscheid.

Het bestuur.

Het parochieteam en de pastores vinden het jammer dat deze parochiale vereniging genoodzaakt is te stoppen. Wij begrijpen de situatie en kunnen alleen nog maar de vele vrijwilligers danken die over al die jaren mee de kar getrokken hebben van OKRA Geel-Punt.

INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Dat is wat de laatste leden van OKRA (vroegere Christelijke bond van gepensioneerden) moeten gedacht hebben bij de toekenning van de centen.
OKRA Geel-Punt houdt namelijk op te bestaan en wat nog ‘in kas’ was, moest naar een ‘goed doel’. Meer dan € 1 000 werd aan top@punt geschonken. Daar zal het mee geďnvesteerd worden in de aanschaf van een nieuwe verwarmingsketel te Vogelzang 64. De oudsten die mee zorgen voor de verwarming van de jongste telgen; hoeveel mooier kan een kleine leefgemeenschap zijn ?

Dankjewel, KBG/OKRA – Punt !

Info

KBG wordt OKRA
OKRA is verheugd u de geboorte te kunnen melden van www.okra.be de nieuwe site van de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen die op 20 april 2006 een nieuwe naam kreeg... OKRA, trefpunt 55+

OKRA? Open, Kristelijk, Respectvol, Actief: rond deze vier woorden vernieuwt onze beweging zich.
Rond deze melkwitte bloem en pittige vrucht, bouwt ze verder op haar twee pijlers: een fris en gevarieerd sociaal-cultureel aanbod én een trefzekere belangenbehartiging met en voor ouderen.

Met (brug)pensioen?
En je weet niet altijd wat te doen?
Gebruik je ervaring en talenten....
En je bezorgt vele KBG'ers onvergetelijke momenten!
Verstop je niet langer en laat je zien!
KBG is op zoek naar jou misschien.
Ben je sportief? Ben je administratief? Ben je creatief? Ben je sociaal? Ben je een kartrekker? Ben je taalvaardig?
Kortom, ga er tegen aan!  Een sleutelrol bij KBG kan je leven zinvol veranderen!
Interesse of meer info? 
Contacteer KBG Verbond Turnhout 014/40.33.50 of e-mail: kbg.turnhout@kbg.be ofwel KBG afdeling Geel-Punt

Contactpersoon

Willy Wuyts, St. Kristoffelstraat 4, Tel. 014/58.88.87

Links