Bestuursorgaan van de eredienst (Kerkbestuur - Kerkraad - Kerkfabriek)

Het bestuursorgaan van de eredienst beheert de kerkelijke goederen om te voorzien in de stoffelijke noden met betrekking tot de eredienst.

Op 19 september ging de laatste eucharistieviering door in de kerk van Geel Punt.
Daardoor werd de kerkraad van Punt opgeheven.
De Puntse gemeenschap maakt na de fusie met Larum en Elsum nu deel uit van de Sint-Franciscus van Assisi parochie.

Staf Verhaert maakt voor Punt deel uit van de kerkraad van de Sint-Franciscus parochie.

Contactpersoon  

Staf Verhaert, Markt 11C, 014/58.72.42