Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 2 - 10 januari 2018

13 – 14 JANUARI: 2DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 14 januari: zalige Valentinus Paquay, “’t heilig paterke van Hasselt
Woensdag 17 januari: H. Antonius-Abt, gevierde heilige van Geel Bel e.o.
Zaterdag 20 januari: St.-Sebastiaan, patroonheilige van de schutters
18-25 januari: gebedsweek voor de eenheid onder de christenen

" de eerste leerlingen bij Jezus "


In het evangelie van dit weekend horen wij, hoe Jezus zijn eerste leerlingen roept. Wij horen hoe mensen “gepakt” worden door een boeiend persoon, die zo maar op hun weg voorbij gaat. Voor ons zijn de omstandigheden anders … wij kunnen onze netten niet spoelen aan het meer (of aan de vaart ???) Toch zijn er nu nog omstandigheden, waarin wij worden aangesproken. Kijk eens naar de weekdagen van deze week. Ja, sommige Jezus-mensen kruisen nog steeds onze Vlaamse wegen en wij kunnen door hen geroepen worden. Oortjes open !!!
 

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

pastoraal forum 17 januari

 

Zeg Ja en kom mee nadenken over de toekomst van de pastoraal in Geel!

Over een weekje is het zo ver. Op 17 januari van 19.30 u. tot 22.00 u. houden we in het ontmoetingscentrum te Elsum ons eerste pastoraal forum. Dit is nieuw! Het Pastoraal Forum bestaat uit mensen van pastorale groep (het vroegere federatieteam) aangevuld met mensen uit de werkgroepen en met andere mensen uit de ruime gelovige kring die mee willen nadenken over bepaalde thema's en dit mee willen bespreken. We krijgen zo een groot platform waar we veel info kunnen krijgen. We hebben uw ideeën nodig! Op het Pastoraal Forum, kan iedereen die met de pastorale eenheid begaan is, mee bouwen aan de toekomst door zijn gedachten en ideeën te laten klinken! We nemen hier geen beslissingen, we gaan niet in discussie, maar we luisteren en delen met elkaar en dit op een interactieve manier! Volgende onderwerpen en vragen komen in dit forum aan bod:

- Merk je dat we met de pastorale eenheid een andere weg ingeslagen zijn?

- Een zondagskerk of een centrale kerk?

- We willen graag één of meerdere inspiratiemomenten organiseren  in 2018. Aan welke thema’s, werkvormen denk je?

Uiteraard worden de verschillende onderwerpen toegelicht voor we er aan beginnen. We kunnen er natuurlijk ook niet aan voorbij dat het “Nieuwjaar” is. Een aangepast hapje mag dus ook wel.  We verwachten veel volk op deze dag , iedereen is van harte welkom.


Kinderen brengen kerst in ziekenhuis

De kinderen van de lagere school van het Laar gingen zoals elk jaar op donderdag 21 december in het ziekenhuis zelfgemaakte kerstkaarten  afgeven voor alle patiënten. Vanwege de kerstmuziek en hun “kerstige” outfits, is hun bezoek niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zowel patiënten als personeelsleden weten deze jaarlijkse traditie steeds erg te waarderen.


koning en koningin in oosterlo

Tijdens hun traditionele kerstbezoeken doorheen het land, deden koning Filip en koningin Mathilde dit jaar Huize Perrekes in Oosterlo aan. Om vijf na tien kwamen zij aan in het centrum, waar ze uitgebreid de tijd namen om de talrijke aanwezige schoolkinderen en sympathisanten, genodigden, vrijwilligers en de harmonie te begroeten. Onder hen waren ook vele parochianen vanuit Geel. Een beetje later dan het schema, hadden zij een werkvergadering in Huize Perrekes, waarna een rondleiding volgde door de villa met nieuwbouw. Daarna was er een prachtig concert van de Betties. Het vorstenpaar genoot zichtbaar en de ontmoeting nadien was hartelijk. Een feestelijke receptie sloot het gebeuren af. Wij wensen Huis Perrekes van harte proficiat met hun nieuwe gebouwen en met hun werking! Doe zo verder!


het kapelleke (51)


Ons Kapelleke 50 stond op de Spendijk. "Op deze weg zet men geen voet, of zeg Maria weesgegroet." Dit lezen we onder kapelleke 51, maar waar vinden wij deze kapel? Tip: denk aan een voetbalploeg! Veel succes: de juiste antwoorden naar dirkvandenbroeck2@gmail.com.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01    
         
         

Externe Links