Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 19 - 6 mei 2020

9 – 10 mei: vijfde paaszondag

Zondag 10 mei: Heilige pater Damiaan

Vrijdag 15 mei: Heilige Dimpna, patrones van Geel

Deze week vieren wij ook de IJsheiligen: Mamertus (11 mei), Pancratius (12 mei), Servatius van Maastricht (13 mei) en Bonifatius van Tarsus (14 mei)

" Ik ben de weg, de waarheid en het leven "

De evangelietekst van deze week kan een uitnodiging zijn, om hem eens op te zoeken in de bijbel (Johannes 14de hoofdstuk vooraan).
Jezus spreekt over God en zijn apostelen kunnen niet volgen.

Thomas verwijt Hem zelfs Zijn raadsels.

Filippus vraagt: “Toon ons de Vader”.

En Jezus antwoordt: “Kijk naar mij”.


Vieringen

Nog steeds geen openbare vieringen in Geel en niets wijst erop, dat wij volgende week iets zullen kunnen mogen vieren in de kerk. Toch hoeven wij niet op te houden met bidden.

De grot in Ten Aard, kleine en grote kapellekes blijven bezocht.. Ook de bidkapel links aan de ingang van de kerk in Holven staat open voor stil gebed.
Wij vragen wel, om geen “bijeenkomsten” te houden bij het kaarsjes branden

Bezinningsteksten zijn te vinden op onze website en wij willen ook verwijzen naar de ijver van onze Bisschop vanuit Antwerpen.  

Zondag 10 mei 10.00 u.

* bisdom Antwerpen: mis in de kathedraal

* radio 1 én TV1: Mis in abdij van Keizersberg in Leuen

* NPO1 : Mis in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam 

Elke weekdag om 17.00, 17.15 en 18.00 u. bidden en bezinnen met de bisschop

Elke weekdag om 16.00 u. mis in de kathedraal van Antwerpen

(zaterdag en zondag om 10.00 u.)

Vrijdag om 15.00 u. mis in het Engels in de kathedraal van Antwerpen

Alles is te vinden, (want de uren durven nogal eens verwisselen):

* www.pastoraleeenheidgeel.be

* www.kerknet.be/organisatie/bisdom-antwerpen.
Daar klik je door op het liturgisch bezinnend aanbod.


Herdenken van overledenen in coronatijd

Graag melden we u een nieuw initiatief vanuit ons bisdom.

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zal in de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10.00 u. een gebedsmoment gehouden worden vanuit de kathedraal van Antwerpen voor de overledenen in deze Cononatijd. De nabestaanden krijgen de kans om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden.

Indien u graag een familielid laat gedenken, vragen we u om ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene te mailen naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be. U mag ook een foto meesturen. De privacywetgeving vereist dan wel dat u in de mail duidelijk maakt wie u bent, wat uw verwantschap met de overledene is en expliciet de toestemming geeft om deze foto van uw familielid te tonen.

Dit  moment is te volgen op internet bij het bisdom.


Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Geen Dimpnaviering op 15 mei

Zekerheden hebben wij de laatste tijd niet over de timing en het organiseren van allerlei evenementen. Toen U hoorde, dat de stad alle activiteiten rond het Dimpnajaar voor een jaar uitstelde, kon je het al wel vermoeden: ofwel een kleine viering apart, ofwel …

Vandaag kunnen wij formeel meedelen, dat de feestelijke eucharistieviering ter ere van de Heilige Dimpna op 15 mei dit jaar niet doorgaat.

Ook de viering in Zammel aan de eigen Dimpnakapel kan omwille van de zelfde reden niet doorgaan.


Coronatijd vanuit de lucht

Sommigen zeggen soms “als ik een vlieg was …”. Fotografen spreken van “vogelperspectief”. Tegenwoordig hoor je meer “helikopterzicht” Het is een feit, dat je een situatie vanuit de hoogte beter ziet, zonder daarom vanuit de hoogte te gaan doen. Wij keken op zaterdagnamiddag eens vanuit de hoogte naar onze stad.

Kijk eens rond in Geel en begin op de markt. Daar zie je enkel voetgangers en gemeenschappelijk vervoer … en fietsers. De wandelaars zijn makkelijk te tellen en de bussen zijn zo veel als leeg. Fietsers die voorbij komen, die “zoeven” voorbij en je kan je afvragen, of we het nog fietsers kunnen noemen.

Stijg een beetje op en bekijk de centrumstraten. Babbelende groepjes bespreken de laatste nieuwtjes. Hier en daar een aanschuivende rij voor een winkel, waar te veel volk binnen is. Daar wordt dan weer niet gebabbeld, daar wordt de beurt afgewacht. Aanschuiven voor voedsel is dus minder gezellig.

Hoe verder wij buiten het centrum komen, dan vinden wij meer en meer stilte. Wij kunnen over ’t muurtje in de tuinen kijken en die zijn al lang spic&span. De lockdown duurt daar immers al weken. De mensen genieten van hun tuin. Het zonneke schijnt en de glascontainer zal straks opgezocht moeten worden. Hier en daar komt discreet een politiepatrouille voorbij. We hebben hen niet betrapt op een betrapping, maar die zal er wel geweest zijn. Geel geniet in én achter zijn kot. En Geel doet dat goed.

En dan de fietsostrades ! Net voor de storing werd de grote fietsbaan naar Olen open gesteld, maar spontaan zijn er andere ontstaan. ’t Was aanschuiven in de Hei- en andere straten. Alle hoekjes van Geel worden door fietsers verkend. Fietstoeristen kunnen hun hart ophalen. Geel geniet buiten en … op afstand.

Maar nu gaan wij over in de fase van de bedekte gezichten? Wat met die maskers, die een beetje lager komen van dat van Zorro ? Gaan we nog kunnen genieten ? Gaan we meer genieten van de kinderen naar school dan van de kinderen thuis ? Gaan ál die winkels samen overrompeld worden ? Gaan we die volgende aanpassing weer aan kunnen ? Wij geloven erin.

Toch zullen we in tijden van mondmaskers en half open scholen niet van boven uit naar dat genieten moeten KIJKEN. Genieten gaan we moeten DOEN. Iedere Gelenaar apart en alle Gelenaren samen !


Dank je wel aan onze “Held” en “helden”!

“Was Jezus dan ook een held?” Deze vraag kreeg ik vorig jaar een communicant en ik moet toegeven dat ik er niet zo meteen een antwoord op had. Bij helden denken onze kinderen aan Mega Mindy, Spiderman, Superman en ga zo maar even door. In het groot woordenboek van Van Dale staat dat een held iemand is die uitblinkt door moed. En ja, daar beantwoordt Jezus toch wel aan niet?

Hij blinkt niet uit door het gebruik van superkrachten, door geweld of wapens, … neen, niets van dat. Hij blinkt uit door zijn blind vertrouwen in zijn Vader, in wiens naam Hij al dit werk kan doen. Hij ging dwars door zee, maakte radicaal de keuze voor de zwakste mensen in de maatschappij en haalde kracht uit zijn gebed. Het beeld van de koning op de ezel dat we met palmzondag nog kregen zegt alles. In de huidige maatschappij is Jezus misschien een atypische held, maar ja, hij is wel een held niet?

Hoe vaak hoor ik niet deze week dat mensen zeker in deze bijzondere tijden nog meer kracht putten uit hun relatie met God, uit hun geloof en gebed. Daarom mogen we dank u zeggen aan onze Held met een hoofdletter.

Maar ook duizend maal dank aan al de helden met een kleine letter. Iedereen die in deze dagen en weken extra aandacht blijft hebben voor de anderen. De lijst van mensen die zich inzetten is zo lang dat we met 1 bladzijde nog niet zouden toekomen. Daarom gewoon een dikke merci voor alles wat jullie doen, in alle stilte meestal, gewoon omdat je weet dat het nodig is! Jullie inzet groot of klein maakt mee het verschil!


Het kapelleke (75)


We vertrekken in de richting van Punt…

Meimaand, Kapellekesmaand, dus hier zijn we weer!

De voorbije weken konden we, hoe zou dat nu komen, veel gaan fietsen, dus deze meimaand in onze wedstrijd: 5 Kapellekes die we tegenkwamen op onze tochten door Geel!
Wie aan het einde van de rit de meeste Kapellekes juist heeft, wint een leuke prijs! De vraag blijft heel eenvoudig, waar staat het Kapelleke?
We zijn heel mild in de antwoorden, wees gerust! De juiste antwoorden kan je per week gewoon doorsturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!


Bezinning op onze website

We zijn er al een weekje mee bezig, maar sinds dat onze kerken gesloten zijn voor liturgische diensten, vind je elke dag op onze website een klein stukje bezinning.
Een gedicht, een gebed, een evangeliequote. Het is onze kleine bijdrage om geïnspireerd te blijven elke dag.
Aarzel niet en surf in de loop van elke dag eens naar www.pastoraleeenheidgeel.be
Normaal staat tegen 9.00 u. elke morgen de nieuwe bijdrage online
.

PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

Een oproep aan onze Kerkfabrieken

Door de huidige toestand hebben de kerkfabrieken minder inkomsten. Geen omhalingen meer, geen misintenties, geen uitvaartdiensten. Voor sommige kerkfabrieken ook geen inkomsten van verhuur van lokalen en dergelijke. Er zullen ook wel minder kosten zijn, maar meestal zal dit zich eerst later laten voelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld in 2021 minder kaarsen moeten aankopen, maar ze moeten in 2020 al wel betaald worden en lopen de voorschotten voor elektriciteit en gas, die berekend zijn voor een heel jaar, verder door. Bij de jaarlijkse afrekening zal dit dan wel voordelig zijn, maar dat voelen we eerst volgend jaar.
Het centraal kerkbestuur doet een oproep naar onze kerkraden, om tijdig de budgetten in het oog te houden, om in geval van moeilijkheden tijdig een signaal te geven, ofwel aan het stadsbestuur, ofwel aan het centraal kerkbestuur. Mailen en bellen kan met Luc Hermans.
Zijn coördinaten zijn voldoende bekend bij onze besturen.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18  

Externe Links