Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 22 - 27 mei 2020

30 – 31 mei: hoogfeest van pinksteren

Zondag 31 mei: O.-L.-Vrouw-bezoek, Patrones van de parochie Larum
Zaterdag 6 juni: H. Norbertus stichter van de witheren van Tongerlo, Postel, Averbode …

“ontvang de Heilige Geest "

Pinksteren is de vervulling van Jezus’ belofte bij zijn afscheid. Hij beloofde zijn leerlingen durf, verbondenheid, verantwoordelijkheid, geestdrift en moed …

Tijd om vandaag even de inventaris te overlopen?

Willen wij afrekenen?


Vieringen

In het buitenland gaan de kerken stilaan weer open. Zij het dan onder bepaalde voorwaarden: afstand houden, beperkte bezetting en de nodige ontsmetting.

Bij ons in Vlaanderen en in Geel houden wij het bij de toestand van de laatste weken. Ook in de St.-Amandskerk is een kaarsenkapel open gegaan. Hartelijk aanbevolen, want: wij hoeven niet op te houden met bidden. Wij vragen wel afstand te houden en geen samenscholingen te veroorzaken

Bezinningsteksten zijn te vinden op onze website  en de voorbije weken zijn er zelfs enkele filmpjes verschenen. Het is allemaal bedoelt om de gelovigen van Geel een beetje bij de les te houden.

Achter de schermen wordt de opening druk voorbereid.

Ook willen wij verwijzen naar de ijver van onze Bisschop vanuit Antwerpen.

 

Zondag 31 mei mei 10.00 u.

* 10.00 u bisdom Antwerpen: mis in de kathedraal

* 10.00 u.radio 1: Mis vanuit Abdij Keizersberg in Leuven

* 11.00 u. Eurovisiemis (Nederland én VRT) vanuit een TV-studio in Charleroi

 

Dagelijks op NPO2: 09.00 mis in de kathedraal van Haarlem (Ytube / kathedraal Haarlem)

Elke weekdag om 17.00, 17.15 en 18.00 u. bidden en bezinnen met de bisschop

Elke weekdag om 16.00 u. mis in de kathedraal van Antwerpen

(zaterdag en zondag om 10.00 u.)

Vrijdag om 15.00 u. mis in het Engels in de kathedraal van Antwerpen


Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Een Geels Mariacongres
Geelse klokken melden.

’t Schijnt dat ze dat ieder jaar doen op 15 mei, maar geen kat die het wist. Op die datum staat Geel altijd op zijn kop voor Gerebernus en voor Dimpna. Om de vijf jaar duurt die drukte zelfs enkele weken maar dit jaar was ’t stillekes en daarmee hebben we ze ontdekt: de samenkomst van alle Lievrouwkes van de Geelse kapellekes. Ze waren in het geheim samen gekomen in het pastoraal huis in de Kapel-straat. Het Lievrouwke van de stilte van Bel werd aan de deur geplaatst om alarm te slaan als ’t nodig was.

Het is ieder jaar een heel gezellige boel. Ze moeten allemaal 364 dagen in hun kot blijven en ze krijgen daar toch ook vanalles op bezoek. Het begint altijd met een beetje pochen en blazen, want ijdel zijn ze wel. “Ik heb een nieuw voordeur gekregen”, zei die van Kievermont. “Ik, ik heb toch heel veel dikke kaarsen gekregen voor de Corona zulle”. “Bij mij waren ze niet zo dik, maar véél, héél véél theelichtjes van gewone brave mensen”. “Ik ben daar zo niet voor, want het is zo gevaarlijk voor brand, daarom hou ik de deur dicht!” “’t Is ’t hart van de bezoekers dat telt, ook als ze heel stillekes gewoon komen bidden en dat kan je zo maar niet tellen” … want ijdel zijn de meisjes toch ook wel.

Een beetje roddel over de afwezigen is er ook altijd wel bij, over Dimpna en Gerebernus, en Christoffel, Cornelius en Gommarus. Die staan ook wel in onze kapellekes, maar die mogen nooit naar deze ontmoeting komen.

Discussies komen ieder jaar terug over de beste kant om van de zon te genieten, over rustbanken en stoelen, over de deur, die al dan niet best op slot of open is. Ja, ’t Lievrouwke van de grot benadrukt dan altijd, dat ze toch de meeste vierkante meters bezet. De fijnste ideetjes gaan ieder jaar rond over de versieringen, die de buurten overal aanbrengen. Elk van de Geelse Madonna’s is eigenlijk fier op de mensen van haar buurt. Rozekes of lintjes, bollekes of takjes, slingers of belletjes … elke Maria vindt háár versiering de mooiste en zelden geven ze toe, dat het dit jaar wat minder was, of er moeten speciale omstandigheden met speciale excuses zijn.

Dit jaar hadden ze zo een magnifieke verontschuldiging: de coronacrisis. Daarom hadden ze er voor één keer de grote madammen bij gehaald, want die hadden toch de grootste problemen. In de grootste bedevaartsoorden van de wereld lag het seizoen stil. Er waren uitnodigingen gestuurd naar Lourdes, Banneux, Medjugorge, Fatima, zelfs naar Guadeloupe in Zuid-Amerika. Van overal waren ze gekomen met hun goede raad. Ze waren wel met zeventig en de grootsten onder hen, hielden een serieus congres (zie foto). Ze hadden er het Heilig Hart bij gehaald als moderator en ’t Lievrouwke dat de knopen ontwart (het sjoeke van paus Franciscus) moest verslag noteren.

Veel nieuws kwam er wel niet uit de bus: “Hoe minder de mensen naar die verre landen kunnen, des te meer nemen ze Scherpenheuvel”, zei er daar eentje en toen werd het stil, want die dat zei, was eigenlijk ook nogal een grote en daar durfden de kleintjes luidop niet tegenin gaan. Ze dachten er het hunne van en telden stilletjes hun eigen gegroeid bezoekersaantal.

Ja, ieder kapelleke van Geel had zijn eigen verhaaltje over grote files aan het containerpark, de opkomst van de elektrische fietsen, het kleine vandalisme, de grote bloemen in het kleine vaasje, sleet op de muurverf, niet-essentiële verplaatsingen en achter gelaten mondkapjes. Al die grote en kleine verhalen vormden één grote rozenkrans.

Lievrouwkes hebben geen dorst en moesten dus ook geen horeca-service hebben. Net zoals ieder jaar: terwijl anders élders Dimpna werd gevierd, maakten onze meisjes het héél gezellig. Ze vormden een groot kruis, zongen samen van “Liefde gaf U duizend namen” en beloofden om hun best te doen om die liefde tot volgend jaar te bewaren en te koesteren. Ze baden nog een schone Weesgegroet (Omdat het Heilig Hart vandaag hun voorzitter was, deden ze er dit jaar nog een Vaderons bovenop) en namen afscheid tot volgend jaar. Moe maar tevreden keerde ieder terug naar haar kot(je).

We zijn benieuwd, of er volgend jaar nog iemand iets zal merken van deze merkwaardige samenkomst.


Uitkijken naar morgen!

De mooie gevel van ons ziekenhuis in Geel waar nog altijd dagdagelijks velen zich inzetten voor anderen, past als foto perfect bij deze brief. Met spoed kijken wij uit naar een nieuwe dag!

Eén van onze vormelingen schreef een briefje naar God in deze tijden van Corona.
Gelukkig mag Kobe ondertussen terug voor enkele dagen per week naar school.

“Hey God,

Ik heb er moeite mee dat ik nergens naartoe mag gaan. Mijn vrienden kan ik ook niet meer zien.
Mijn lievelingssport is voetballen, dat mis ik zo hard. Dit jaar doe ik mijn plechtige communie.
Helaas kon de viering op zaterdag 16 mei niet doorgaan. Ondanks alles probeer ik het beste ervan te maken.
Ik ben dan wel blij dat ik een tof gezin heb, die mij goed helpen en ook tijd voor mij vrijmaken, zoals gezelschapsspelletjes en een voetbalmatch spelen.
Daar haal ik mijn enthousiasme uit. Hopelijk is deze moeilijke tijd snel voorbij en kan ik terug naar school en al mijn vrienden terug zien. Groetjes van Kobe!”

Kobe bedankt voor jouw briefje!


Het Kapelleke (78)

We rijden richting de bossen van …

Op onze wekelijkse fietstocht in tijden van Corona, kwamen we nog een kapelleke tegen dat we nog niet hadden in onze lijst!
Waar staat deze mooie kapel.
Stuur het juiste antwoord door naar het gekende adres dirkvandenbroeck2@gmail.com en je maakt nog altijd kans op de eindprijs!
Veel succes!


Pastorale eenheid in woord en beeld

Bezoekers van onze website www.pastoraleeenheidgeel.be kunnen sinds kort kennis maken met de beleidsploeg van onze Geelse kerk.
Zij spreken je toe van aangezicht tot aangezicht. De moeite waard om te bezoeken. Klikken op “aandacht” en de instructies volgen.

Warm aanbevolen. 


PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

Een oproep aan onze Kerkfabrieken

Door de huidige toestand hebben de kerkfabrieken minder inkomsten. Geen omhalingen meer, geen misintenties, geen uitvaartdiensten. Voor sommige kerkfabrieken ook geen inkomsten van verhuur van lokalen en dergelijke. Er zullen ook wel minder kosten zijn, maar meestal zal dit zich eerst later laten voelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld in 2021 minder kaarsen moeten aankopen, maar ze moeten in 2020 al wel betaald worden en lopen de voorschotten voor elektriciteit en gas, die berekend zijn voor een heel jaar, verder door. Bij de jaarlijkse afrekening zal dit dan wel voordelig zijn, maar dat voelen we eerst volgend jaar.
Het centraal kerkbestuur doet een oproep naar onze kerkraden, om tijdig de budgetten in het oog te houden, om in geval van moeilijkheden tijdig een signaal te geven, ofwel aan het stadsbestuur, ofwel aan het centraal kerkbestuur. Mailen en bellen kan met Luc Hermans.
Zijn coördinaten zijn voldoende bekend bij onze besturen.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20 Week 21      

Externe Links