Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 21 - 20 mei 2020

23 – 24 mei: zevende paaszondag

vrijdag 29 mei: Heilige Paus Paulus VI

" Vader, verheerlijk Uw Zoon "

Dit weekend “viert” de liturgische kalender “Wezenzondag”. Het is de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Denken wij even mee met de liturgie? De apostelen moeten leven, zonder Jezus bij hen (vertrokken op Hemelvaart) en zonder de Heilige Geest (die bij hen zal komen op Pinksteren).

Is het fout om hier over “quarantaine” te denken ?
Onze kerken zijn toe, maar God is onder ons in veel gedaanten.
Niet overdrijven ! Op sommige momenten en sommige plaatsen is God een beetje zoek.
Blijven wij in gebed bij Hem komen?
Steken wij God in deze tijd een handje toe ?


Vieringen

Nog steeds geen openbare vieringen in Geel en niets wijst erop, dat wij volgende week iets zullen kunnen mogen vieren in de kerk. Het zal wel juni worden.
Toch hoeven wij niet op te houden met bidden.

De grot in Ten Aard, kleine en grote kapellekes blijven bezocht. Ook de bidkapel links aan de ingang van de kerk in Holven staat open voor stil gebed.
Wij vragen wel, om geen “bijeenkomsten” te houden bij het kaarsjes branden

Bezinningsteksten zijn te vinden op onze website en wij willen ook verwijzen naar de ijver van onze Bisschop vanuit Antwerpen.

 

Zondag 24 mei 10.00 u.

* bisdom Antwerpen: mis in de kathedraal

* radio 1: Mis vanuit Abdij Keizersberg in Leuven

* NPO2 : Mis vanuit de parochiekerk in Emmen (NL)

 

Dagelijks op NPO2: 09.00 mis in de kathedraal van Haarlem (Ytube / kathedraal Haarlem)

Elke weekdag om 17.00, 17.15 en 18.00 u. bidden en bezinnen met de bisschop

Elke weekdag om 16.00 u. mis in de kathedraal van Antwerpen

(zaterdag en zondag om 10.00 u.)

Vrijdag om 15.00 u. mis in het Engels in de kathedraal van Antwerpen


Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Als dimpna roept:

Geelse klokken melden.

Plezant was 2020 niet voor onze Geelse heilige !!! St.-Dimpna (en in haar schaduw St.-Gerebernus) kreeg dit jaar zeker niet, waarop ze recht had. Iedereen keek er zo naar uit, dat dit jaar een feestjaar zou worden. Van alle kanten werd gewerkt aan Gheelamania, de ommegang, de feestmis en de viering rond de St.-Dimpnakapel, maar 13 maart 2020 werd een ándere feestdag, eentje die de mensen zich zeker nog vele jaren zullen herinneren. Géén heilige, maar toch één met een kroontje op: Corona. Niks zou er nog doorgaan, basta, nada, nihil.

Vanuit haar hemel moest Sint-Dimpna het horen en zien. Ze wilde er toch het fijne van weten: ze wilde een boodschap ontvangen van alle Geelse parochies. Ze riep ze allemaal bijeen op een geheime plaats: alle klokken uit de Geelse torens. Gelukkig konden die vliegen, zodat ze geen last hadden van omleidingen en moeilijke doorgangen.

16 Observatieposten wilde Dimpna benutten, om te weten, of haar feestdag toch niet ongemerkt voorbij zou gaan. 16 grote en kleine torens, allemaal met hun klokken allemaal met hun stem. Het ging er aanvankelijk wel rommelig aan toe, want al die klokken hebben wel hun eigen karakter. Er waren groepen van vier en van twee en natuurlijk ook enkele singels. Die laatsten lieten zeker de kaas niet van hun brood halen, maar wat kon Franske van Elsum beginnen als de zware Amandus van katoen gaf. Oude wijze stemmen waren er bij met honderden jaren ervaring. Amandus had de oorlog meegemaakt tot in de haven van Antwerpen. Die was niet uit zijn lood te slaan, maar ’t belleke van ’t kapelleke (ook van enige leeftijd) kon er onmogelijk tegen op.

Al die klokken kennen goed de weg naar Rome, maar om mee te praten over hun buurdopen, dan bleef het bij kleine roddel. Als ze in hun toren hangen, kunnen ze ook niet allemaal even ver kijken en om te weten wat ze zien, vallen ze mekaar in de rede dat het goeie gang geeft. IEDER ZIJN WAARHEID galmde het op de vergadering en Dimpna dacht er het hare van.

Die van de markt dachten toch, dat ze het meest te vertellen hadden over de huidige corona-toestand, maar St.-Dimpna wilde niet zwijgen: “Gijlie hebt het plein, maar wij het verkeer, gijlie hebt de markt maar op ’t Engels Kamp (bij ons) daar hebben ze het felst hun best gedaan om U te kunnen vieren, beste Dimpna” zo klonk het, met een dof gebrom als antwoord.

Natuurlijk begonnen de bellekes van de kapellekes hard te klepperen, omdat zij toch dagelijks naar Dimpna verwijzen. Dat van Elsum klonk een beetje hees. Het staat daar ook midden op straat en mag al jaren niet meer luiden, maar de Groenen Heuvel en Zammel keften tegen elkaar op kwestie van toch maar gehoord te worden in het grote koor. De “kerkse” klokken met ervaring … zij hadden er hun gedacht over.

Sakkeren en duvelen, zingen en knarsetanden, brommen en klepperen. Het was alsof er in de verte een onweer bezig was, maar het waren onze Geelse klokken. Ze waren blij, dat ze er nog eens uit mochten, want de laatste tijd hadden ze meer moeten zwijgen dan luiden. Over één ding waren ze het toch wel eens. Geel is een fijne stad (en aan onze kant toch wel wat fijner!). Mensen kwamen er niet toe om er een groot Dimpnajaar van te maken, maar ze vonden vele plaatsen met veel goeie wil, om het volgend jaar NOG beter te doen, nog beter, dan de overwinning dit jaar op Corona. Ja, dat was het punt waarover al onze klokken het eens waren: “Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen”.

Dat kon je horen met Pasen om 12.00 u., toen al onze klokken  s a m e n  hun liedje zongen: “Jezus leeft, Geel leeft!”


“Mediazondag” meer dan ooit aanbevolen!

Door de coronacrisis kunnen we al meer dan twee maanden niet meer samen vieren in onze kerkgebouwen. Voor ons gebed en “samen” vieren zijn we een groot stuk op onszelf aangewezen… Gelukkig kunnen we nog aan de kapelletjes of de grot een kaarsje gaan branden en gelukkig zijn er ook heel wat hulpmiddelen om ons verbonden te weten met elkaar. Nog nooit waren de kijkcijfers voor de tv-vieringen zo hoog en ook de radiocijfers zijn gestegen. De bezoekersaantallen van Kerknet en onze eigen website zijn verdubbeld en ook onze nieuwsbrief en natuurlijk ons parochieblad zijn belangrijke media om bij te blijven!

Voor velen onder ons is het ongetwijfeld nog een beetje een zoektocht om via de traditionele en nieuwe media op zoek te gaan naar onze christelijke boodschap, maar eens op weg gezet, gaat er een heel nieuwe wereld open! Ook bij ons in Geel weten sinds de coronacrisis dubbel zoveel mensen de weg naar onze website te vinden, jong en oud. Van 8 unieke bezoekers per dag gingen we naar 20 tot 30 unieke bezoekers per dag!

In deze tijd van “afzondering” zijn Kerknet, onze eigen website, radio en tv een enorme meerwaarde die zeker steun verdienen van iedereen die de Kerk een warm hart toedragen.


Steun onze media

We willen jullie oproepen om dit in dit weekend op twee manieren te doen. Eerst en vooral door jullie gebed!

“Dit weekend is het Mediazondag... Wij bidden voor de journalisten en opiniemakers. Dat zij hun taak met grote verantwoordelijkheidszin vervullen, en dat zij ook de vrijheid krijgen die daarvoor nodig is. Voor hen die de boodschap van het Evangelie toegankelijk maken via de nieuwe communicatiemedia: dat zij de juiste woorden en beelden vinden om de rijkdom van ons geloof te vertolken. Voor journalisten en opiniemakers en voor allen voor allen die verantwoordelijkheid dragen in de wereld van de media: om een kritische geest, die waarheid van leugen onderscheidt, om gevoeligheid voor het leed van armen en kleinen. Opdat wij vandaag ten volle gebruik zouden maken van de verschillende media om te getuigen van de aanstekelijke kracht van het evangelie en van de hoop die in ons woont.

Financieel is het niet gemakkelijk om middelen bijeen te krijgen voor deze media, maar zijn levensnoodzakelijk om elkaar te blijven steunen. Wie de site van de Vlaamse Bisdommen wil steunen kan dit. Maak een gift over op rekeningnummer van vzw Studiecentrum Kerk en Media: BE98 7360 0734 5893 met vermelding ‘Paulus’.

Wie onze lokale website van Geel wil steunen kan dit ook.
Maak een gift over op rekeningnummer van Pastorale Eenheid Geel BE06 7333 0923 5222 met vermelding “Steun eigen website” Dank je wel!


Het Kapelleke (77)

We bevinden ons nu in Geel Ten Aard…

Op onze dagelijkse fietstocht in Coronatijden kwamen we op een mooi fietspad deze kapel tegen.
We rijden hierna Geel uit, dus ga ze zoeken, bijna op de grens… Waar staat deze kapel?
Het juiste antwoord mag je sturen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com. Veel Succes en wij fietsen nog twee weken verder! Tot volgende week!


Pastorale eenheid in woord en beeld

Bezoekers van onze website www.pastoraleeenheidgeel.be kunnen sinds kort kennis maken met de beleidsploeg van onze Geelse kerk.
Zij spreken je toe van aangezicht tot aangezicht. De moeite waard om te bezoeken. Klikken op “aandacht” en de instructies volgen.

Warm aanbevolen. 


PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

Een oproep aan onze Kerkfabrieken

Door de huidige toestand hebben de kerkfabrieken minder inkomsten. Geen omhalingen meer, geen misintenties, geen uitvaartdiensten. Voor sommige kerkfabrieken ook geen inkomsten van verhuur van lokalen en dergelijke. Er zullen ook wel minder kosten zijn, maar meestal zal dit zich eerst later laten voelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld in 2021 minder kaarsen moeten aankopen, maar ze moeten in 2020 al wel betaald worden en lopen de voorschotten voor elektriciteit en gas, die berekend zijn voor een heel jaar, verder door. Bij de jaarlijkse afrekening zal dit dan wel voordelig zijn, maar dat voelen we eerst volgend jaar.
Het centraal kerkbestuur doet een oproep naar onze kerkraden, om tijdig de budgetten in het oog te houden, om in geval van moeilijkheden tijdig een signaal te geven, ofwel aan het stadsbestuur, ofwel aan het centraal kerkbestuur. Mailen en bellen kan met Luc Hermans.
Zijn coördinaten zijn voldoende bekend bij onze besturen.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19
Week 20        

Externe Links