Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week 20 - 13 mei 2020

16 – 17 JANUARI: ZESDE PAASZONDAG

Donderdag 21 mei: Hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart
Vrijdag 22 mei: H. Rita van Gascia (patrones in uitzichtloze toestand)

" de Vader zal U, op mijn vraag, een andere helper zenden "

In deze tijden kunnen wij één ding wel beter ervaren: “Wij behoren tot het grote geheel” Wij voelen ons verbonden in de weerstand tegen een wereldwijde gezamenlijke onzichtbare vijand. Wij streven naar nabijheid en worden gedwongen tot afstand. En dan zoeken wij naar die helper. Wij schakelen God wel eens in en menen, dat Hij ons niet mag verlaten.


Vieringen

Nog steeds geen openbare vieringen in Geel en niets wijst erop, dat wij volgende week iets zullen kunnen mogen vieren in de kerk. Toch hoeven wij niet op te houden met bidden.

De grot in Ten Aard, kleine en grote kapellekes blijven bezocht. Ook de bidkapel links aan de ingang van de kerk in Holven staat open voor stil gebed.
Wij vragen wel, om geen “bijeenkomsten” te houden bij het kaarsjes branden.

Bezinningsteksten zijn te vinden op onze website en wij willen ook verwijzen naar de ijver van onze Bisschop vanuit Antwerpen.

Zondag 17 mei 10.00 u.

* bisdom Antwerpen: mis in de kathedraal

* radio 1 én TV1: Mis de OLV-basiliek van Tongeren

Donderdag 21 mei, Hemelvaart

* TVI en NPO2: Eurovisiemis uit Lugano

* NPO1 : Mis in de Nicolaasbasiliek in Amsterdam

Dagelijks op NPO2: 09.00 mis in de kathedraal van Haarlem

Elke weekdag om 17.00, 17.15 en 18.00 u. bidden en bezinnen met de bisschop

Elke weekdag om 16.00 u. mis in de kathedraal van Antwerpen

(zaterdag en zondag om 10.00 u.)

Vrijdag om 15.00 u. mis in het Engels in de kathedraal van Antwerpen


Geen Eucharistieviering op Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

15 mei, respect en dankbaarheid voor de pleeggezinnen

Wie had einde 2019 verwacht dat het Dimpnajaar 2020 zo in mineur zou eindigen, of beter nog dat het niet zou beginnen? De repetities voor Gheelamania waren gestart, de naaisters naaiden, de decorbouwers bouwden, de toeristische dienst verkocht kaarten, de Dimpnaviering werd voorbereid, de Bisschop zou voorgaan …

Nu wordt het 2021. Gewoon een jaar uitgesteld. Mgr. Bonny heeft voor 2021 de nieuwe datum al in zijn agenda ingevuld. Hij zegde toe om ook volgend jaar voor te gaan in de viering. 15 mei 2020 echter zo maar  laten voorbijgaan kan niet. We maakten  van dit parochieblad een Dimpnanummer. We vroegen de makers van de parochiebijdrage om iets over Dimpna te schrijven. Wat betekent Dimpna voor mij, voor onze parochie?

Op 15 mei is het de dag van de pleeggezinnen, ook zonder feestelijke viering willen we hen in de bloemetjes zetten.

Sinds de Middeleeuwen zijn de inwoners van Geel zich ervan bewust dat ze een rol te spelen hebben. Er was, en er is nog bij velen, de overtuiging iets te maken te hebben met de zwakkeren in onze samenleving, en dan specifiek in onze stad. We staan daar voor open – ook al zijn de tijden sterk gewijzigd. Geel wordt niet voor niets de Barmhartige Stede genoemd. Pleeggezinnen nemen mensen op  in hun gezin. Zij zorgen er voor dat mensen er bij horen, gezinslid worden, een plaats hebben waar ze zich kunnen en mogen thuis voelen. Gasten krijgen een nieuwe thuis. “Verpleging in de samenleving ” is eeuwen oud en toch zo actueel. Via “Kinderen in zorggezinnen” vinden ook kinderen en jongeren met verstandelijks of psychiatrische achtergrond op deze manier een opvang. Pleeggezinnen bieden een haven op een soms woelige zee. En het gebeurt genoeg dat het af en toe nog stormt. Pleeggezin zijn is niet iets dat altijd van een leien dakje loopt en zonder slag of stoot werkt. Pleeggezin worden vraagt een overtuiging en een engagement – niet iedereen begrijpt dit.  Je hoort wel eens : je geeft je vrijheid op, je weet niet waar je aan begint, wie haal je in huis en als het dan eens moeilijk gaat: je hebt er zelf voor gekozen. Jullie, pleegouders zijn sterk. Jullie gaan er voor. Het is een gave om mensen die je niet kent te respecteren, te blijven respecteren  en kansen te geven. Hen warmte en een nest geven. Wat de geschiedenis ook aantoonde: meerderen onder hen hebben de microbe doorgegeven aan de kinderen of kleinkinderen. Lukte het niet om een gast in huis te nemen – dan kregen ze de sfeer, de waardering, de vanzelfsprekendheid om er te zijn voor anderen mee. Zo komen we naadloos op onze stad en haar inwoners. Zijn wij allemaal ereburgers van Geel omdat we er in slagen de naam van Barmhartige Stede waar te maken? Zijn wij naasten voor elkaar?

Naastenliefde betekent stilstaan  en omkijken naar de anderen, op hen betrokken zijn, medeverantwoordelijk voelen en zijn voor hun welzijn ongeacht hun specifieke kenmerken. Zeker in deze Coronaperiode is dat niet altijd even gemakkelijk. Zorg dragen voor elkaar komt soms uit een onverwachte hoek. Mensen van wie we dachten op hen te kunnen rekenen zijn er niet en anderen, dikwijls onbekenden, staan voor ons klaar. “Er zijn nog veel goede mensen” hoorde ik onlangs zeggen. Mensen met het hart op de juiste plaats. Daar kunnen we alleen maar dankbaar om zijn.

(Chris)


Het Kapelleke (76)

Vanuit  Punt vorige week fietsen we terug naar het centrum van Geel…

Kapelleke 76 in onze mei-wedstrijd! Op onze fietstocht kwamen we langs een mooie kapel waar mensen in deze Coronatijd spontaan kaarsjes gaan branden.
Ze past perfect in ons Dimpna-nummer. We fotografeerden dan ook de binnenkant van de kapel! Waar staat deze kapel?
Het juiste antwoord kan je sturen naar het gekende adres dirkvandenbroeck2@gmail.com en wie aan het einde van de mei-rit het meeste kapelletjes geraden heeft, wint een mooie prijs!


Pastorale eenheid in woord en beeld

Bezoekers van onze website www.pastoraleeenheidgeel.be kunnen sinds kort kennis maken met de beleidsploeg van onze Geelse kerk.
Zij spreken je toe van aangezicht tot aangezicht. De moeite waard om te bezoeken. Klikken op “aandacht” en de instructies volgen.

Warm aanbevolen. 


PAROCHIENIEUWS VAN NOORD TOT ZUID

Een oproep aan onze Kerkfabrieken

Door de huidige toestand hebben de kerkfabrieken minder inkomsten. Geen omhalingen meer, geen misintenties, geen uitvaartdiensten. Voor sommige kerkfabrieken ook geen inkomsten van verhuur van lokalen en dergelijke. Er zullen ook wel minder kosten zijn, maar meestal zal dit zich eerst later laten voelen. Zo zullen wij bijvoorbeeld in 2021 minder kaarsen moeten aankopen, maar ze moeten in 2020 al wel betaald worden en lopen de voorschotten voor elektriciteit en gas, die berekend zijn voor een heel jaar, verder door. Bij de jaarlijkse afrekening zal dit dan wel voordelig zijn, maar dat voelen we eerst volgend jaar.
Het centraal kerkbestuur doet een oproep naar onze kerkraden, om tijdig de budgetten in het oog te houden, om in geval van moeilijkheden tijdig een signaal te geven, ofwel aan het stadsbestuur, ofwel aan het centraal kerkbestuur. Mailen en bellen kan met Luc Hermans.
Zijn coördinaten zijn voldoende bekend bij onze besturen.


 


Archief

Deze Week Week 52 Week 02 Week 03 Week 04
Week 05 Week 06 Week 07 Week 08 Week 09
Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14
Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19

Externe Links