Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 4 - 24 januari 2018

27 – 28 januari: 4de ZONDAG DOOR HET JAAR

Woensdag 31 januari: H. Don Bosco, patroon van de Salesianen
Vrijdag 2 februari: OLV-Lichtmis, opdracht van de Heer

" Hij onderwees hen met gezag "

In het evangelie van dit weekend stelt een “onreine geest” de vraag aan Jezus: “Wat hebben wij met jou te maken?”
Misschien komt die vraag ook wel eens bij ons op. Of beter: zouden wij die vraag niet elke dag opnieuw kunnen stellen …?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering; jgt Simonne Van Roey

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Welkom in de mis 

Op zaterdag 13 januari kwamen 160 vormelingen van onze pastorale eenheid samen met hun begeleiders bij elkaar in de kerk van Elsum voor ‘Welkom in de mis’. Op een creatieve en leerrijke manier maakten zij van 13.30 u. tot 16.30 u. kennis met de onderdelen van de eucharistieviering.

We begonnen met een filmpje over kerken over heel de wereld. De kerken werden druk becommentarieerd. In een PowerPoint – presentatie kregen we nadien de structuur van een viering te zien. Met een woordje uitleg erbij over het Oude – en het Nieuwe Testament, het evangelie en de concecratie, de welkom en de zending, konden we dan aan de slag in vijf werkwinkels. Een grote groep ging knutselen onder begeleiding van de catechisten van Larum. Zij maakten magneetjes met het thema van de viering: “Petrus de steenrots”. Op de magneetjes kwamen waarden als hoop, geloof, liefde… Aan het einde van de viering kregen alle vormelingen en begeleiders een magneetje mee naar huis, want een viering werkt verder… Dezelfde symboliek kwam ook aanbod bij de bloemschikkers die onder leiding van Jean een prachtige versiering maakten voor in de kerk. Inneke zorgde voor de zang en in de viering stond dan ook een enthousiast koortje klaar! Bij enkele ouders maakten we collages rond het thema “Rots” en bij Dirk werkten we rond het evangelieverhaal. Bij Leen werkte een deel van onze vormelingen rond bidden. Na de pauze was er een enthousiaste viering. Momenten van stilte werden afgewisseld met heel actieve momenten! "

De vormelingen hebben zich geamuseerd en ze waren heel beleefd en vriendelijk. De ouders die begeleiden vonden het een heel goed concept en de vrijwilligers hebben dat fantastisch gedaan," was een mail die we ontvingen nadien. "Het was een kei leuke bijeenkomst," wist 1 van onze actiefste vormelingen te melden. Eigen lof stinkt, zegt men soms, maar aan het einde zagen we dat het goed was en volgend jaar doen we weer van dat!


Broederlijk Delen in aantocht

Gerechtigheid, daaraan werkt Broederlijk Delen, wereldwijd. Dit jaar stellen we jou Grace voor, een Oegandese boerin. Het verhaal van Grace – en dat van zoveel andere mensen in Oeganda die dagelijks de strijd aangaan met honger – is eens te meer een krachtig signaal aan ons adres. Er is duidelijk nood aan een rechtvaardig en duurzaam landbouwsysteem. Het zijn vooral kleine boeren, zij die het voedsel produceren, die getroffen worden door honger en dit terwijl er genoeg voedsel is voor iedereen. Grace ziet, dankzij de hulp van COSIL, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen, ondertussen de toekomst rooskleuriger in. Maar ze is er nog niet. Er is nog een lange weg te gaan vooraleer haar gezin de honger echt de baas kan. Dat zal alleen maar lukken wanneer de Oegandese overheid – en bij uitbreiding alle overheden wereld – de kaart trekken van kleinschalige familiale landbouw. Schrijf nu alvast de avond van 14 februari in je agenda, want dan houden we onze traditionele Geelse startavond!


Bijbelavond

Wij nodigen u allen uit op de bijbelavond "5 broden en 2 vissen" op donderdag 25 januari in het pastoraal huis te Holven.
We starten om 19.30 u. en eindigen om 21.30 u.
"En ik zeg je: Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen." (Mt. 16,18)
Met deze zin gaan we aan de slag. Kom je luisteren, kom je delen, kom je inspiratie op doen? Iedereen is welkom!

De kinderen komen samen op zaterdag 27 januari van 10.00 u. tot 11.30 u.


het kapelleke (53)


 

Kapelleke 52 stond op de Zammelseweg. De winnaar van nummer 51 is Karel. Van harte proficiat! We kwamen enkele maanden geleden een vrij uniek stukje tegen. Waar staat dit mooie kruisbeeld? De juiste antwoorden graag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         
         

Externe Links