Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 7 - 14 februari 2018

17 – 18 februari: 1ste ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" de vasten van Jezus in de woestijn "

 In de lezingen van dit weekend horen wij, hoe Jezus in de woestijn danig werd geconfronteerd met het kwade uit de “boze wereld” dat op Hem af kwam. Goedkoop succes, rijkdom, postjespakkerij … de evangelist vertaalt ze in stuntwerk, wilde-weldoener en de-grootste-willen-zijn. En Jezus, die doorziet de bedoelingen van de Satan. Vertalen wij soms ook het kwaad, dat op ons afkomt ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering Victor Seyen, Bertha Appels, Annick Seyen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS NIEUWS

Aswoensdag: start van de Vasten en start van Broederlijk Delen!

Vorige week gingen wij op de koffie bij Mia Schoofs. Jarenlang was zij een trouwe vrijwilligster in de werkgroep van Broederlijk Delen. Samen met haar echtgenoot Rik, die bij schuift in de salon, halen wij herinneringen op aan een werking die al van in de jaren zeventig actief is in Geel!

Mia, weet jij nog hoe het allemaal begon?

Ik was niet bij het opstarten van de groep betrokken. Eén van de pioniers was Frans Van den Eynden. Samen met zijn echtgenote Maria stond hij mee aan de wieg van de groep in Geel. Ik ben er later bijgekomen. Ook Frans Sleeckx en Piet Van der Wilt werden dan actief. Later kwam dan ook Marcel erbij. Pastoor Jan Mertens was onze werkgroep ook zeer genegen, net als de anderen trouwens. Het moet ergens eind jaren '70 of begin jaren '80 zijn geweest.

Was er toen ook al een nationale werking van Broederlijk Delen waar jullie steun van kregen?

De werkgroep Broederlijk Delen en Welzijnszorg waren als ik me niet vergis één dienst. We konden altijd rekenen op steun en advies vanuit Brussel. Zo was het toch in het begin denk ik. Later werd het dan Antwerpen. De animatiedienst van Broederlijk Delen stond ons bij met raad en daad en ook met materiaal.

Materiaal? Waar hadden jullie dat voor nodig?

Wel, wij organiseerden in Geel toen al activiteiten. We konden toen een animatieploeg inhuren vanuit de dienst. Zij kwamen dan het project van dat jaar, lokaal mee ondersteunen. Zij brachten ook alle spullen mee die je nodig had.

Dat is dan eigenlijk zoals we nu het materiaal gaan halen op de startdag in Malle.

Ja dat klopt, vroeger moesten we dat ook wel gaan halen in Antwerpen dan.

Herinner jij je nog enkele acties van vroeger?

Ja, we hadden ondermeer de jaarlijkse grote fakkeltocht. We gingen van Sint-Amands naar Sint-Dimpna. Er was politiebegeleiding, want we waren wel met 400 mensen. Ik herinner mij dat er koren kwamen zingen, zoals het Wosh - koor of een solidariteitskoor. Er zijn ooit ook Indianen geweest. Dan waren er de acties op de kerstmarkt. Ik herinner mij een actie dat we de burgemeester een rode kaart gaven omdat er bepaalde dingen niet in orde waren in de wereld en de stad moest er iets tegen doen.

Mooie tijden...

Ja, op de kerstmarkt was het wel enorm koud. Piet Van der Wilt had een vuurtje bij zodat we ons een beetje konden warmen. Hij heeft ooit ook wafels gebakken die we dan verkocht hebben.

Je had toen ook al de startavond in Geel?

Ja, we werkten nog met een diaprojector, dat is nu wel anders. Er waren soms ook getuigenissen met mensen vanuit de landen van de projecten. In het begin was het vaak vanuit Afrika, maar er zijn ook mensen uit India in Geel geweest. Die logeerden ook in Geel.

Was er toen ook al iets te doen in de scholen?

Ja hoor. We kregen bijvoorbeeld een goede medewerking van het Sint-Dimpnacollege. Ik herinner mij nog een actie van schone kleren. In de kelder van de school stonden toen naaimachines ...

Zo Mia, bedankt voor de mooie herinneringen. Wij zetten ook dit jaar ons weer met velen achter de acties van Broederlijk Delen! In vele scholen en geloofskernen zal je ons zeker zien! Tot vanavond 14 februari in de parochiezaal van Sint - Amands voor onze startavond! Welkom vanaf 20.00u.


Ten Aard verlicht 24 februari

Het thema van de zesde editie van ‘Ten Aard Verlicht’ is ‘in geuren en kleuren’. Zoals steeds nodigen we u uit om een gezellige wandeling te maken. Honderden vlammetjes van brandende kaarsen wijzen de weg. Er valt van alles te beleven. U kan genieten van muziek, vertellingen, kunst, en …veel licht. Op tijd en stond is er iets te eten en te drinken. Vanaf 18.00 uur kan u van start gaan om dit alles te komen ontdekken. Meer info: www.tenaardverlicht.be.


lezing door Ludo Abicht in Olen

 “Of de Messias nu komt of niet, laat ons samen de wereld verbeteren.” Dat is de titel van een lezing die gehouden zal worden door professor Ludo Abicht in de parochiekerk van Sint-Martinus-Olen, een buurparochie van Geel. Op uitnodiging van de kerkraad zal hij er te gast zijn op dinsdag 27 februari. De deuren van de kerk, die aangenaam verwarmd zal zijn, gaan open om 19.30 uur. De lezing start om 20.00 uur. De toegang is gratis.


grote opbrengst solidaire week Sint-Dimpna

De solidaire week op school is afgelopen. Het was een heel goede week met een eindopbrengst van maar liefst 10308,25 euro, door de directie afgerond naar boven tot 10500 euro! Dat bedrag wordt nu verdeeld over 8 verschillende organisaties (o.a. broederlijk delen) waardoor elke organisatie toch nog een mooi bedrag krijgt. Het was een week met o.a. 900 wafels die verkocht en gegeten zijn op één dag, een veiling waar leerlingen voor rond gegaan waren om geld in te zamelen zodat ze met hun klas bv. een nachtje op school kunnen slapen of tijdens een middag spaghetti eten met de klas. Ook de leerkrachten zullen de komende maanden nog kunnen genieten van etentjes, poolparty, duveltasting, natuurwandeling, enz. De veiling was een enorm succes. Het was een vermoeiende maar heel geslaagde week.


Zondag 25 februari


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    
         

Externe Links